ŠILALĖS DVARAS

Šilalės dvaras – vienas iš seniausių ir ilgiausiai žemaičių Ginetavičių Pilsudskių giminei priklausiusių dvarų. XVI a. Šilalė – Orvidų vel Orvidavičių valdos. 1712 m. dalis Šilalės buvo Jurgio Valavičiaus žinioje. Šis tą dalį pardavė Ferdinandui Ignacui Pilsudskiui (apie 1670-1719). Antrą Šilalės dalį F. I. Pilsudskiui padovanojo jo sesuo Emercjana. Be to, jis turėjo nemažai žemių Viešvienų ir Telšių pavietuose. Po jo Šilalę paveldėjo sūnus Liudvikas ir pardavė broliui Pranciškui (1713-1791). Pranciškus nusipirko Aukštuosius Gelgaudiškius, Putvius, keletą kitų dvarų ir taip žymiai išplėtė savo valdas. 1790 m. jis valdė Šilalės, Viešvėnų, Laukuvos dvarus. Jam priklausė keturi valsčiai, septyni palivarkai, 41 kaimas ir dvi akalicos.
Pranciškaus vienintelis sūnus Jonas Chrizostomas Pilsudskis (1770-1837) sau pasiliko tik Šilalę, o Aukštuosius Gelgaudiškius ir Laukuvą pardavė. Šilalės dvarą jis užrašė ne savo sūnui Stanislovui, o anūkui Steponui, tačiau pastarasis greitai mirė ir Šilalė atiteko jo dukrai Stefanijai Pilsudskai, kuri 1889 m. Šilalę pardavė. Iš viso Šilalėje Pilsudskiai šeimininkavo 177-erius metus.
Šilalės dvaro reprezentacinis pastatas plačiau nėra aprašytas. Koks jis atrodė, galima spėti tik iš 1967 m. nuotraukos. Tai dviaukštis, stačiakampis statinys. Šio amžiaus šeštame dešimtmetyje prie jo dešiniojo šoninio fasado buvo prijungtas didelis mokyklos pastatas.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03