TREPŲ DVARO PARKAS
 
Adresas: Trepų k., Skaudvilės sen., Taurgės r. (į vakarus nuo
kelio Skaudvilė–Bijotai).
Plotas – 11,52 ha.
 
Trepų parkas įkurtas XIX a. Jis tipiškas sudėtingo suplanavimo mišraus siliaus parkas su vyraujančiais peizažinio stiliaus elementais. Čia vaizdingi 4 tvenkiniai, auga daug egzotinių medžių ir krūmų. Alėjos apsodintos mažalapėmis liepomis ir vakarinėmis tujomis. Grupėmis ir pavieniui auga kanadinės cūgos, balzaminiai kėniai, didžiosios pocūgės, plačiažvyniai maumedžiai, platanalapis klevas, grakščioji liepa, baltažiedžiai vikmedžiai, plačiažvyniai ir europiniai maumedžiai, pocūgės, kanadinės cūgos, balzaminiai ir sachalininiai kėniai. Iš vietinių medžių ir krūmų puošniai atrodo seni galingi ąžuolai, klevai, liepos. Prie parko ribos auga mišrios skroblų, klevų ir liepų eilės.
Dvaro rūmai sudegė per Pirmąjį pasaulinį karą.
Architektūrinę, istorinę, kraštovaizdinę vertę turintis Trepų dvaro ir Dirginčių palivarkų sodybų kompleksas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 2003 m. gruodžio 31 d. Sodybų kompleksui priklauso: parko fragmentai, svirnas, arklidė (XIX a. pab.), pieninė, dvi daržinės (XIX a. pab.–XX a. pr.).

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03