PAVIRVYČIO DVARO PARKAS

 
Adresas: Pavirvyčio k., Tryškių sen., Telšių r. (1 km už Tryškių
miestelio važiuojant senuoju Tryškiai–Telšiai keliu).
Plotas – 5,25 ha.
 
Iš XVIII a. pr. mūsų dienų sulaukęs architektūrinę vertę turintis XVIII a. II p.–XIX a. medinio dvarelio kompleksas 1999 m. gegužės 31 d. įtrauktas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (kodas G215K). Jam kartu su ponų namu priklauso ir svirnas, parko fragmentai. Dvaras priklausė didikams Šemetoms. Po Napoleono žygio į Rusiją jame pasiliko prancūzų leitenantas Pjeras Druvė. Jo giminė čia gyveno iki 1919 m., Antano Rišardo Druvės žūties.
Kai A. R. Druvė dar mokėsi Peterburgo karo akademijoje, pas jį į Pavirvyčio dvarą kartais atvykdavo pasisvečiuoti būsimas suomių maršalas Karlas Gustavas Emilis Mannerheimas. Istoriniai šaltiniai šias keliones traktuoja kaip keliones į Lenkiją, bet iš tikrųjų tai buvo kelionės į Žemaitiją. Tai įrodo viena išlikusi nuotrauka, kur Mannerheimas įamžintas kartu su A. R. Druve.
Dvare yra buvusi surinkta didžiulė meno kolekcija, kurią Pirmojo pasaulinio karo metais pavyko išsaugoti, tačiau 1940 m. rusų kareiviai ją išvežė nežinoma kryptimi.
Seniau dvarą juosė parkas. Jo struktūra neišlaikyta. Šalia dvaro pastatų auga du didžiuliai ąžuolai (skermuo – 6 m 20 cm, 5 m 60 cm). Dvarvietėje įrengta poilsiavietė. Čia gali apsistoti apie 15 žmonių grupelė su palapinėmis. Leidžiama kūrenti laužą. Pačiame dvarelyje suteikiama nakvynė neišrankiems poilsiautojams.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03