PALANGOS BOTANIKOS PARKAS

Vienas iš gražiausių, turtingiausių, geriausiai tvarkomų parkų Lietuvoje.
Adresas: Vytauto g. 15, LT-5720 Palanga
Tel.: (8-236) 51601, 51419, telefaksas: (8-236) 51181.

Palangos Lurdas

Parko skulptūros, kiti žymiausi lankytini objektai: 


 

GINTARO MUZIEJUS

Prie gintaro muziejaus - Palangos parko įkūrėjo E. Rene proanūkė

Muziejus įkurtas 1897 m. pastatytuose grafo F. Tiškevičiaus neorenesansinio stiliaus rūmuose. Juos projektavo Berlyne gyvenęs vokiečių architektas Francas Švechtenas. Rūmai restauruoti 1957 m. pagal architekto Alfredo Brusoko projektą. 1963 m. rugpjūčio 3 d. Tiškevičių rūmuose atidarytas Lietuvos dailės muziejaus filialas – Gintaro muziejus, kuris veikia iki šiol. Dabar jame 15 ekspozicijų salių, kurios užima apie 750 m², fonduose ­ apie 28 tūkst. eksponatų. Centrinis rūmų pastatas sujungtas su koplyčia, kurioje veikia kilnojamos ekspozicijos.

IRUTĖS KALNO KOPLYČIA

Birutės kalno koplyčia pastatyta 1869 m. pagal architekto K. Majerio projektą. Koplyčios statyba rūpinosi Palangos klebonas kunigas K. Steponavičius. Prieš tai čia stovėjo kryžius, medinė šv. Jurgio koplytėlė. Na, o senovėje... Pagonybės laikais ant šio kalno būta mūsų protėvių mokslinės observatorijos. Dabar Birutės kalno koplyčią puošia septyni 1976 m. įrengti vitražai, kurių autorius – dailininkas Liudas Pocius. Kalno papėdėje ­ Lurdas, pastatytas XX amžiaus pirmaisiais metais. 

„BIRUTĖS“ SKULPTŪRA

Pastatyta 1965 m. simbolinėje kunigaikštienės Birutės amžino poilsio vietoje, Birutės kalno papėdėje ant akmens, kuriame iškaltas užrašas „Tau, Birute”. Skulptūros autorė – Konstancija Petrikaitė–Tiulienė.

B. Tiulienės skulptūra "Birutė"

„REBEKA“

Prancūzų skulptoriaus Huberto Luis–Noelio skulptūra „Rebeka” („Vandens nešėja”) į Palangos parko rozariumą perkelta apie 1983-uosius metus iš Vilkėno dvaro parko (Šilutės rajonas). „Rebeka” restauruota Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo centre. Šios skulptūros kopija pastatyta Vilkėno dvare – skulptūros originalo ankstesnėje vietoje.

 

Noelio skulptūra"Rebeka" Palangos parko rozariume

PARKO MAŽASIS PARTERIS

Jo vietoje anksčiau buvo grafo Tiškevičiaus daržas. Pietinė pusė būdavo įstiklinta, o šiaurinėjė išmūryta siena. Daržas nuolat keitė savo išvaizdą. Anksčiau parterį aptverdavo. Yra išlikę dviejų skulptūrų postamentai. Matosi ir buvusio fontano vieta. Nėra surasta mažojo parterio senųjų nuotraukų, todėl pilną jo vaizdą dabar atkurti sudėtinga.

SKULPTŪRA PAGAL M. K. ČIURLIONIO „ZODIAKO ŽENKLŲ” TRIPTIKĄ „ŠAULYS“

Skulptūrius ­ Steponas Šarapovas, architektas – Algis Knyva. Ji yra šiaurinėje parko dalyje, į dešinę nuo centrinio įėjimo į parką, prie Dariaus ir Girėno gatvės. Skulptūra stovi ant Jaunimo kalnelio. Tai ne pramogų objektas, o baltų senkapis, kuriame vėliau buvo laidojami žydų tautybės žmonės.

 

SKULPTŪRA „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“

"Eglė žalčių karalienė"

Vienas iš labiausiai parke lankomų objektų, viena iš gražiausių, meniškiausių ir geriausiai žinomų skulptūrų Lietuvoje. Jos autorius – skulptorius Robertas Antinis (vyresnysis). Pastatyta 1960 m. prie pagrindinio tako į rūmus.

PAMINKLAS KARO METAIS NUKANKINTŲ ŽYDŲ ATMINIMUI ĮAMŽINTI

Paminklas pastatytas naujosios parko dalies pietvakarinėje pusėje, netoli tako, einančio palei kopas Klaipėdos pusėn. Tai didžiulis rausvos spalvos granitinis akmuo, kuriame žydų ir lietuvių kalba parašyta: „Šio miško pietinės dalies kopose nacistiniai budeliai ir jų vietiniai talkininkai 1941 m. žiauriai nužudė 105 žydus. Tebūna šventas šių nekaltų aukų atminimas”. Paminklas simbolinėje masinių žudynių vietoje iškilo apie 1989-uosius metus.

 

LURDAS

Lurdą Palangos parko įkūrėjas Feliksas Tiškevičius savo žmonos Antaninos skatinamas įrengė jau baigus pagrindinius parko įkūrimo ir rūmų statybos darbus ­ apie 1901-uosius metus. Visi Lurdo statybai panaudoti akmenys yra natūralūs. Jie sucementuoti. Lurdo nišoje anksčiau stovėjo didelė šv. Panelės Marijos skulptūra. Ji neišliko. Prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui, Palangai Šv. Marijos akmeninę skulptūrą padovanojo Vilius Orvydas. Ji pastatyta Lurdo nišoje ir čia tebestovi iki šiol.

Palango Lurdas

 SARGO NAMELIS

Jis yra greta pagrindinio įėjimo į parką. Čia pora kambarių. Namelyje veikia parko informacinis centras bei suvenyrų, parke išaugintų gėlių parduotuvė. 

„LAIMINANČIO KRISTAUS” SKULPTŪRA

"Laiminančio Kristaus" skulptūra

1993 m. birželio 14 d. Palangoje, Botanikos parko didžiajame parteryje, priešais grafo Tiškevičiaus rūmus, palangiškio Vitalijaus Litvaičio ir kitų Palangos kultūros žmonių rūpesčiu atstatyta ir Telšių vyskupo J. E. Antano Vaičiaus pašventinta „Laiminančio Kristaus” skulptūra, kurią pagal išlikusius archyvinius dokumentus, nuotraukas atkūrė skulptorius Stasys Žirgulis. Pirmoji „Laiminančio Kristaus” skulptūra (spėjama, kad ji buvo atvežta iš Paryžiaus, autorius nežinomas), parke buvo pastatyta jau užbaigus kurti parką (XIX-XX amžių sandūroje). Sovietinės valdžios nurodymu ji buvo sunaikinta pokario metais.

 

PLAČIAU APIE PALANGOS PARKĄ

Tekstą parengė Danutė Mukienė, Antanas Sebeckas
Tinklalapyje panaudotos Danutės Mukienės,
Kazimiero Urbonavičiaus ir Juozo Baltiejaus nuotraukos

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03