ORVIDŲ SODYBA-PARKAS

 
Adresas: Gargždelė, Imbarės sen., Kretingos r. (Sodyba netoli Salantų miestelio, dešinėje greitkelio Plungė –
Skuodas pusėje).
 
Sodybą pradėjo formuoti Kazimieras Orvidas, daugelį metų, ypač melioracijos laikotarpiu, iš Salantų ir miestelio apylinkių kartu su sūnumis į savo sodybą vežęs įdomesnių formų akmenis, medžius ir kūręs iš jų paminklus bei įvairias skulptūras. Šeimininkui mirus, sodyba rūpinosi jo sūnus Kazimieras (Viliumi vadintas). Jis buvo vienuolis pranciškonas – brolis Gabrielius. Šiuo laikotarpiu sodyba labiausiai išpuoselėta kaip sodyba-muziejus, religinių apeigų vieta.
Tuometiniai sovietiniai valdininkai Orvidų sodybą ignoravo ir kuriamą sodybą-muziejų keletą kartų buvo mėginę sunaikinti, tačiau Orvidai savo sumanymo neatsisakė ir apie 1990-uosius metus ši sodyba jau buvo gerai žinoma Lietuvoje ir už jos ribų.
Viliui Orvidui mirus, ji neteko savo dvasios ir dalies funkcijų.
Dabar Orvidų sodybą-parką galima lankyti kiekvieną dieną šviesiu paros metu. Čia veikia privatus Orvidų šeimos muziejus. Įėjimas mokamas. Muziejumi rūpinasi Palmyra ir Liudvikas Beniušiai.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03