LOMIŲ DVARO PARKAS
 
Adresas: Lomių k., Mažonių sen., Tauragės r.
Plotas – 8,65 ha.
 
Lomių parką XIX a. įkūrė dvarininkai Šulcai. Prieš Antrąjį pasaulinį karą E. Šulcui priklausė apie 300 ha žemės, malūnas, plytinė, daug kitų pastatų. Per karą dvarą valdė Fetingis.
Parkas mišrus, gražioje vietoje, ant kalvelės. Jos papėdėje teka Šunijos upelis. Iš parko pusės atsiveria puikios reginių perspektyvos į gretimas apylinkes, esančias kitame upelio krante.
Parke vyrauja vietiniai medžiai: paprastasis ąžuolas, paprastasis uosis, mažalapė liepa, paprastasis klevas, paprastasis šermukšnis, drebulė, paprastoji ieva. Iš introducentų išliko europinių maumedžių (aukštis – 25–30 m, skersmuo – 70–92 cm), paprastieji kaštonai (čia jų atskiras medynėlis), didžialapės liepos.
Architektūrinę, istorinę, kraštovaizdinę vertę turinti Lomių dvaro sodyba į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašyta 2003 m. gruodžio 31 d. Sodybos kompleksui priklauso: svirnas (XIX a. pab.–XX a. pr.), namas (XX a. pr.) ir parko fragmentai.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03