KLAIPĖDOS SKULPTŪRŲ PARKAS
Adresas: Liepų g. / Daukanto g. / Trilapio g., Klaipėda.
Plotas – 12,2 ha.
 
Parkas įkurtas 1970 m. buvusių senų kapinių vietoje.
Nuo 1977 m. parke pastatyta daug modernių akmens, medžio ir gipso skulptūrų, sukurtų Lietuvoje XX a. II pusėje. Jos išdėstytos prie alėjų medynų vingiuose taip, kad viena kitos nestelbtų. Po to buvusių kapinių vieta pradėta vadinti Skulptūrų parku.
Anot parkų specialisto Kęstučio Labanausko, šio parko steigimas buvo skubotas ir prieštaringas, lydimas sovietmečiui būdingo istorijos „ištrynimo“. Čia pasielgta panašiai, kaip Kauno senosiose, Vilniaus liuteronų ir kai kuriose kitose kapinėse. Nemaža dalis Klaipėdos visuomenės prieštaravo, kad kapinių vietoje būtų įkurtas parkas, reikalavo derinti skulptūrų išdėstymo tvarką ir tematiką. Šito nebuvo paisoma. Dabar parko teritorijoje žymiausias kultūros paveldo akcentas – paminklas, kuriuo įamžintas 1923 m. sukilėlių, žuvusių už Klaipėdos krašto grąžinimą, atminimas. Jis stovi šiaurės rytiniame pakraštyje, prie antraeilės tiesios alėjos.
Parke daugiausia auga vietiniai medžiai ir krūmai. Apyrečiuose medynuose ir medžių juostose bei grupėse vyrauja paprastieji klevai su mažalapių ir didžialapių liepų, paprastųjų eglių, ąžuolų ir kaštonų intarpais. Aikštelėje priešais karių kapus ir medynų pakraščiuose matyti svyruoklinių atmainų paprastieji uosiai bei kalninės guobos. Jauniausi medynai pasodinti per įvairias talkas. Iš pirmo žvilgsnio parkas atrodo gana padrikas, nematyti bent kiek ryškesnio suplanavimo, nors čia ir yra įrengta gana gera tranzitinė takų sistema, poilsio aikštelės. Šalia takų visur gausu skulptūrų. Kai kur dar išlikę kapai (dalis jų tvarkoma).
Parko planas – kampinis. Dvi plačios alėjos eina vidinio kampo pakraščiais. Antraeilių alėjų tinklas netaisyklingas, tankus, jame išvedžiotos vos vos lenktos alėjos. Vakariniame pakraštyje yra Antrojo pasaulinio karo aukų kapinės. Šalia parko – cerkvė, sporto aikštynas. Parkas priklauso miesto savivaldybei ir yra gana gerai tvarkomas, prižiūrimas.
1986 m. parkas paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03