PAPILĖS DVARO PARKAS

Jono Danausko nuotraukose – Papilės miestelis iš paukščio skrydžio ir 
V. Grybo paminklas S. Daukantui papilėje

Papilė – Akmenės rajono miestelis, vienas iš gražiausių ir seniausių Žemaitijoje. Išsistatęs jis Ventos dešiniajame krante, prie Šiaulių–Mažeikių geležinkelio ir plento.
Kalavijuočių ordino kronikose Papilė minima jau 1253 m. Kairiajame Ventos krante dunkso senasis Papilės piliakalnis. Pirmoji bažnyčia Papilėje pastatyta 1483–1492 m. vyskupo Martyno iniciatyva. Dabartinė bažnyčia statyti užbaigta 1887 m. Statybomis rūpinosi kunigas Ambrazevičius.
Papilės dvaras ir miestelis rašytiniuose šaltiniuose pradedamas minėti jau XVI a. 1702 m. miesteliui suteiktos prekybos privilegijos, leista rengti turgus ir muges. Papilė itin išaugo XIX a. pabaigoje, nutiesus Liepojos–Romnų geležinkelį. Iki 1842 m. dvaras priklausė Žemaitijos vyskupui. Dvariškiai didžiavosi parku. Išliko tik dalis jo. Papilė garsėja čia augančia penkiolikamiene liepa. Parkas jaukus, mėgstamas vietinių gyventojų ir svečių.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03