VINCO GRYBO MEMORIALINIS MUZIEJUS

AdresasVinco Grybo memorialinis muziejus. Danutės Mukienės nuotrauka
Vydūno g. 31, LT- 4430 Jurbarkas.
Tel.: (8-447) 54786, (8-447) 53522.
El. paštas: vgmuziejus@takas.lt 

Darbo laikas
Antradieniais-penktadieniais 10.00-18.00 val.
Šeštadieniais 10.00-16.00 val.

 

 


Muziejus įkurtas gražiame miesto parke. Čia saugoma memorialinė skulptoriaus V. Grybo aplinka. Rinkinį sudaro V. Grybo kūrybos pavyzdžiai, dokumentinė medžiaga, baldai, liaudies meno rinkinys, L. Meškaitytės akvarelės miniatiūros.

Ekspozicijoje lankytojai susipažįsta su skulptoriaus V. Grybo (1890-1941) gyvenimu ir kūryba. 
Ekspoziciją sudaro pastatų kompleksas: gyvenamasis namas, dirbtuvės, buvusi “gipsinė” - liejykla.
Pagrindinėje ekspozicijos dalyje - buvusiose dirbtuvėse, įrengta skulptūrų ekspozicija. Joje eksponuojamos ir pačios didžiosios monumentaliosios skulptūros (Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, Simonas Daukantas, Nukryžiuotasis, Angelas), kiti skulptoriaus sukurti paminklų projektai, atskiros jų dalys bei kamerinės, dekoratyvinės skulptūros.
Pirmame gyvenamojo namo aukšte eksponuojami fotodokumentai, asmeniniai skulptoriaus daiktai bei baldai, liaudies meno rinkinys.
Antrame aukšte veikia žymios liaudies menininkės miniatiūristės Lidijos Meškaitytės (1926-1996) akvarelių paroda.

Muziejuje taip pat rengiamos meninės fotografijos, skulptūros, tapybos, tekstilės, vitražo, piešinių, grafikos ir kitokios parodos. Tris kartus per metus organizuojamos muziejuje veikiančios neformalios dailės studijos lankytojų kūrybinių darbų parodos-peržiūros.

1947 m. skulptoriaus Vinco Grybo gyvenamajame name, kuris yra prie pat Jurbarko parko, buvo įkurtas Jurbarko krašto istorijos muziejus. Čia muziejininkai, rinkdami eksponatus, turtindami fondus, jau pirmaisiais muziejaus darbo metais sukaupė nemažai V. Grybo kūrinių. Muziejaus žinioje buvo ir didelė dalis skulptoriaus surinktų liaudies meno dirbinių, paveikslų.
1948-1949 m., pertvarkant muziejaus ekspoziciją, V. Grybo kūriniai į ją nebuvo įtraukti, atseit „neatitiko laiko dvasios”.
1956 m., muziejaus pastate surengus V. Grybo kūrybos parodą, muziejus pavadintas Vinco Grybo vardu. Nuo to laiko čia vel gyva V. Grybo kūrybos dvasia.
1980-1986 m. namas restauruotas. Užbaigus šiuos darbus, pastate ėmė veikti skulptūrų, nuotraukų, dokumentų, liaudies meno ekspozicijos. Čia itin plačiai lankytojai turi galimybę susipažinti ir su Vinco Grybo kūryba.
1998 m. pastate papildomai pradėjo veikti dailės studija.
V. Grybo muziejaus ir dailės studijos pagrindinis uždavinys – išsaugoti ir puoselėti skulptoriaus V. Grybo kūrybinį palikimą, ugdyti vaikų ir jaunimo meninius įgūdžius.

Tekstą parengė Danutė Mukienė. Nuotrauka autorės


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.22