VINCAS GRYBAS

T. Adomonis

Vincas GRYBAS [1890.X.3. Peleniuose (Šakių r.) – 1941.VII.3 Jurbarke], dailininkas skulptorius, visuomenės veikėjas. Vienas žymiausių XX a. pirmos pusės lietuvių monumentaliosios skulptūros kūrėjų. Nuo 1904 m. gyveno Varšuvoje, lankė dailės privačias studijas. 1910-1912 ir 1913-1914 metais mokėsi Varšuvos dailės mokykloje (pas Pijų Velionskį). 1923-1925 metais studijavo Kauno meno mokykloje (pas Kajetoną Sklėrių), 1925-1928 metais – Paryžiuje, Grand Šomjero akademijoje (pas Emilį Antuaną Burdelį), klausė paskaitų Sorbonoje, buvo Sevro dailiosios keramikos instituto laisvasis klausytojas. 1927-1928 keliavo po Italiją, Vokietiją, Austriją, Čekoslovakiją.
Nuo 1925 m. dalyvavo parodose. Sukūrė nemažai skulptūrų, paminklų: Simono Daukanto – Papilėje (1928-1930); Vytauto – Kaune (1931) neišliko; Vinco Kudirkos – Naumiestyje, “Žemaičio” – Raseiniuose (abu 1934), dekoratyvinių skulptūrų: “Pegasas” (neišliko); tvora su pelėdomis ir vazomis buvusioje Kauno meno mokykloje (1925), portretų (Simono Daukanto, Petro Vileišio (abu 1931), antkapinių paminklų, paminklų projektų.
Kūriniams būdingas romantinis pakilumas (paminklai), psichologiškumas (portretai), apibendrintos realistinės formos, kai kada dekoratyvi stilizacija.

Tekstas pirmą kartą publikuotas Lietuvos enciklopedijoje, T. 1.


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01