Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2007 m. Nr. 1

Monumentalūs medžio drožybos darbai,
kuriuos seminaruose sukūrė Žemaitijos, Šiaulių miesto, rajono ir Mažosios Lietuvos liaudies meistrai
 
Antalieptė, Zarasų rajonas (1970 m.)
Dekoratyvinis stulpas – Ipolitas Užkurnys* (g. 1926, Vilnius), Juozas Lukauskas (g. 1906, Kretinga), Juozas Lukauskas (g. 1934, Klaipėda).
 
Ablinga, Klaipėdos rajonas, memorialinis Ablingos ansamblis (1972 m.)
Įžanginė kompozicija – Vytautas Majoras (g. 1930, Klaipėda);
„Piršlys“ (Kaziui Barbšiui), „Sėjėjas“ (Juozui Žukauskui), paminklas Stefai Baltuonytei – I. Užkurnys;
„Artojas“ (Leonui Dausynui) – Aleksandra Domarkienė (g. 1915, Klaipėda);
Paminklas Siaulyčių šeimai – Jonas Paulauskas (g. 1912, Telšiai);
Paminklas Žebrauskų šeimai – Antanas Bagdonas (g. 1928, Tauragė);
Paminklas Stasiui Varpiotui – Liudvikas Butkus (g. 1930, Klaipėda);
Paminklas Petrui Mikalauskui – Ona Beresnaitė (g. 1919, Palanga);
Paminklas Barborai Baltuonytei, paminklas Kostui Siaulyčiui – Pranas Dužinskas (g. 1937, Tryškiai, Telšių r.);
Paminklas Antanui Rimkui – Jonas Gineitis (g. 1937, Klaipėda);
Paminklas Barborai ir Antanui Srėbaliams – Jonas Ignotas (g. 1921, Telšiai);
Paminklas Vladui Baltuoniui – Jonas Jurgelis (g. 1934, Priekulė, Klaipėdos r.);
Paminklas Zuzanai ir Klemensui Jukniams – Pranas Kundrotas (g. 1922, Tauragė);
Paminklas Vladui Sunokui – Romas Kumšlys (g. 1950, Klaipėda);
„Muzikantas“ (Izidoriui Luožiui) – J. Lukauskas (Klaipėda);
Paminklas Paulinai Žebrauskaitei, paminklas Luožių šeimai – J. Lukauskas (Kretinga);
Paminklas Onai ir Juozui Martinkams – Andrius Martinaitis (g. 1921, Tauragė);
Paminklas Stasiui Rimkui – Jonas Paulauskas (g. 1931, Kretinga);
Paminklas Antanui Sauseriui ir Petrui Šakiniui – Rimantas Pamparas (g. 1942, Klaipėda);
Paminklas Andriui Baltuoniui – Anicetas Puškorius (g. 1911, Kretinga);
Paminklas Povilui Kasperavičiui – Adomas Senkus (g. 3920, Klaipėda);
Paminklas Domui Baltuoniui – Zigmas Satkus (g. 1946, Gargždai);
Paminklas Vincui Rimkui – Adolfas Viluckis (g. 1939, Kretinga);
Paminklas Barborai ir Domui Baltuoniams – Albertas Žulkus (g. 1933, Palanga);
„Naujoji Ablinga“ (Barborai Luožytei ir Jonui Beniušiui) – Vytautas Savickis (g. 1936, Telšiai);
Kalvystės darbai – Juozas Ragauskas (g. 1923, Telšiai), Rimantas Ragauskas (g. 1950, Telšiai);
Stogeliai, dalis ornamentikos, rodyklės, suoleliai – Jonas Jucius (1923–1978; Palanga);
Užrašai ant paminklų – Mečislovas Šilinskas (g. 1931, Telšiai).
 
Pageluvis, Šiaulių rajonas (1973 m.)
„Saulės mūšis“ – Stasys Kinčius (g. 1912, Ventės kaimas, Akmenės rajonas), Zenonas Lažinskas (g. 1945, Šiauliai), Zigmas Vaišvila (g. 1942, Šiauliai), Vitalijus Lukošaitis (g. 1950, Šiaulių r.), Feliksas Vargonas (g. 1912, Šiauliai), Bronius Zavadskis (g. 1933, Šiauliai);
Dekoratyvinė rodyklė „Šiauliai“ – Pranas Kundrotas (dirbo kartu su kitais kolegomis) (g. 1922, Tauragė);
„Darbininkas“– I. Užkurnys;
„Mūrininkas“ – A. Domarkienė;
„Kultūra ir švietimas“– R. Pamparas.
 
Rokiškis (1974 m.)
„Ignoto kalvė“ (Rokiškio mieste) – Justinas Jonušas (g. 1926, Plungės r.);
„Raminta“ (Obeliai) – Vincas Markaitis (g. 1950, Skuodo r.);
„Aukštaitis ir aukštaitė“ (prie įvažiavimo į Rokiškį) – I. Užkurnys;
Dekoratyvinis akcentas prie administracinio pastato Rokiškyje – P. Kundrotas (kartu su P. Čaikausku);
Skulptūra prie internato Rokiškyje – Jurgis Vinogradovas (g. 1955, Klaipėda);
 
Plungė (1974 m.)
Trys skulptūros prie M. K. Čiurlionio namo Plungėje – Vaclovas Banevičius (g. 1922, Telšiai), Vytautas Bytautas (g. 1947, Telšiai), Liudas Ruginis (g. 1943, Plungė).
 
Čiurlionio kelio ansamblis (Perloja, Merkinė, Varėnos rajonas, 1975, 1976 m.)
„Čiurlionis“, „Varpininkas“, „Kankliuojanti dzūkė“ – I. Užkurnys;
„Šventė“– P. Dužinskas;
„Čiurlionio gimimas“ – Adolfas Gedvilas (g. 1939, Telšiai);
„Zodiako ženklai“ – Bronius Gedvilas (g. 1943, Telšiai);
„Muzikos ritmai“– Juozas Grabauskas (g. 1939, Raseiniai);
Dekoratyvinis obeliskas – Kazys Krapauskas (g. 1926, Skuodo r.);
„Metų laikai“– Jonas Paulauskas (Telšiai);
„Varpinė“ – Vytautas Savickis (g. 1936, Telšiai);
„Mąstytojas“– Adolfas Viluckis (g. 1939, Kretinga);
„Saulė“ – J. Jonušas;
„Smuikininkė“ – V. Markaitis;
„Menininkas“ – Stanislovas Riauba (1904–1982, Plungės r.);
Sukuriant ansamblį taip pat dirbo J. Jucius (staliaus darbai) ir Petras Raudys (g. 1945, Gargždai).
 
Šiauliai (1975 m.)
Vaikų žaidimo aikštelės įrengimai – Liudvikas Butkus (g. 1930, Klaipėda), Kęstutis Damareckas (g. 1944, Šiauliai), Petras Janeliūnas (g. 1939, Šiauliai), Alfonsas Juozapaitis (g. 1935, Šiauliai), Antanas Lažinskas (g. 1948, Šiauliai), Zenonas Lažinskas (g. 1945, Šiauliai), Algirdas Milašauskas (g. 1950, Šiauliai), Vaclovas Onaitis (g. 1942, Šiauliai), Vitalijus Orūnas (g. 1941, Šiauliai), Rimantas Paunksnis (g. 1950, Šiauliai), Aleksas Steponavičius (g. 1949, Šiauliai), Z. Vaišvila, Vytautas Valiukas (g. 1913, Šiaulių r.), F. Vargonas, B. Zavadskis.
 
Usėnai, Šilutės rajonas (1976 m.)
Dekoratyvinė kompozicija, skirta 16-ajai lietuviškajai divizijai, – O. Beresnaitė, Algimantas Daukšys (g. 1933, Klaipėda), A. Domarkienė, A. Gedvilas, J. Gineitis, J. Ignotas, Vincas Kankalis (g. 1944, Šilutė), Zigmas Petreikis (g. 1936, Klaipėda), P. Raudys, Vladas Stumbras (g. 1948, Plungė), Edvardas Vaitkus (g. 1952, Šilutė), Valerijonas Veitas (g. 1934, Skuodo r.), Alfonsas Mileška (g. 1947, Klaipėda), Jonas Norkus (g. 1940, Plungė), Steponas Pruckus (g. 1914, Palanga), Liudas Ruginis, Alfredas Žvagulis (g. 1945, Klaipėda).
 
Tauragė, Jūros krantinės ansamblis (1976 m.)
Skulptūros, stogastulpiai – A. Bagdonas, Danielius Dužinskas (g. 1920, Tauragė), Jonas Jocys (g. 1951, Tauragė), A. Martinaitis, Antanas Kazlauskas (g. 1937, Tauragė), Antanas Knatauskas (g. 1942, Tauragė), Robertas Krapas (g. 1931, Tauragė), P. Kundrotas, J. Mei-žys (g. 1934, Tauragė). R. Meižys (g. 1940, Tauragė), Romualdas Paulinas (g. 1936, Tauragė), Bronius Rudys (1931–1980, Tauragė), Pranas Šaulys (g. 1908, Tauragė); metalo darbai – Juozas Galbuogis (g. 1931, Tauragė), Stasys Sliusarskis (g. 1930, Tauragė), Zenonas Radvila (g. 1942, Tauragė); darbus polichromavo Edita Peteraitytė (g. 1934, Tauragė), Elena Rėdarienė (g. 1909, Tauragės r.), Aleksandras Fadinas (1911–1981, Tauragė). Meistrams talkino: Kazys Gaižauskas, Eitelis Korolkovas, Antanas Kaurynas, Aleksas Vilimaitis, Vaclovas Simonavičius, Antanas Ožkelis, Leonas Skvireckas.
 
Anykščiai (1976 m.)
Keturių ąžuolų kompozicija „Šienpjovio daina“ – I. Užkurnys;
„Juozapota“ – A. Domarkienė;
Rodyklė į sanatoriją – J. Paulauskas (Telšiai);
Stogastulpis A. Vienuolio sodyboje – J. Grabauskas;
„Mergaitė“ – I. Užkurnys.
 
Nacionalinis parkas, Ignalinos rajonas (1977 m.)
„Lietuvaitė“ – J. Lukauskas (Kretinga);
„Mylėk gamtą“, „Uosis ir žmogus“ – I. Užkurnys;
Kalvystės darbai, stogastulpis – P. Raudys.
 
Plungė (1977 m.)
„Petras Kurmelis“ – V. Majoras, Stasys Birškys (g. 1956, Plungė), Antanas Antanavičius (g. 1954, Plungė);
Rodyklės į memorialą – Stasys Dautaras (g. 1942, Klaipėda), Vaidotas Dobilas (g. 1949, Telšiai) ir ne žemaitis Juozas Dragūnas (1941–1980, Panevėžys);
Metalo darbai – Edvardas Lubys (g. 1938, Plungė);
Pėdėjėjai: Steponas Dapkus (g. 1947, Plungė), Liudas Ruginis, Aldona Ruibienė (g. 1952, Plungė).
 
Rokiškis, Miliūnų ansamblis (1978, 1981 m.)
„Partizanai ginkluojasi“ – Vladas Daknevičius (g. 1937, Šiauliai);
„Kova prasideda“ – J. Grabauskas;
„Radistai“ – Juozas Lukauskas (Kretinga); „Atsišaukimų platintojas“, „Partizanų spaustuvė“ – Z. Vaišvila, J. Olšauskas, E. Mikutavičius;
„Paminklas P. Širviui“ – I. Užkurnys;
„Bėgių karas“ – V. Savickis;
„Gyvenimas tęsiasi“, rodyklinės lentos – J. Paulauskas (Telšiai);
„Nykštukas“ – Virginijus Balceras (g. 1961, Šiauliai);
„Bjaurusis ančiukas“, „Eglutė“ – Julius Butvilas (g. 1929, Klaipėda);
„Gaidelis“, „Milžinų kėdės“, „Sūpynės“ Algimantas Daukšys (g. 1933, Klaipėda);
Sūpuoklės „Paukštis“, „Eglė“– Romualdas Gedvilas (g. 1958, Telšiai);
„Viršininkė“ – B. Gedvilas;
„Motina su vaikais“– J. Ignotas;
„Vėjas“– Alfonsas Skiesgilas (g. 1943, Kretinga);
„Sodininkė“ – I. Užkurnys;
Triptikas vaikų darželio salėje – P. Dužinskas;
Sūpuoklės „Avinas“, rutuliai – Jonas Jocys.
Dekoratyviniai grybai, kėdutės – Visvaldas Ozolas (g. 1943, Mažeikiai);
Stogastulpis – Zigmas Petreikis;
Metalinės viršūnės E. Juškevičiaus ir J. Liaukaus stogastulpiams – Kazys Krapauskas (g. 1926, Skuodo r.);
Dekoratyvinė skulptūra „Liūtas“, metalinė viršūnė B. Gedvilo ir T. Patiejūno stogastulpiams – P. Raudys.
 
Plungė (1978 m.)
„Kanklininkė“ – Kęstutis Balčiūnas (g. 1946, Šiauliai), Virginijus Barzdžius (g. 1950, Plungė);
„Darbininkas“ – Jakovas Bunka (g. 1923, Plungė);
„Eglė žalčių karalienė“ – Leonardas Černiauskas (1947, Plungė);
„Karžygys“ – S. Dautaras, A. Antanavičius, Z. Petreikis;
Skulptūrų grupė „Eik po velnių su savo kortomis“ – A. Klovas kartu su ne žemaičiu Jonu Tvardausku (g. 1938, Anykščiai);
„Karžygys“ – L. Ruginis;
„Nykštukas“ – A. Ruibienė;
„Metraštininkas“ – Vytautas Lučinskas (g. 1954, Plungė) kartu su ne žemaičiu Vytautu Ulevičium;
Gonkelės „Minijos“ muziejui ir dekoratyviniai drožybos darbai – Titas Bikinas (g. 1948, Plungė), Vaidotas Dobilas (g. 1949, Telšiai);
Dekoratyvinės drožybos projektas – V. Majoras;
Vartai ir dekoratyviniai darbai (pagal V. Majoro projektą) – S. Birškys;
„TSRS Konstitucija“ – Adelė Astrauskienė (g. 1937, Plungė).
 
Tauragė (1979 m.)
„Kerdžius“ – P. Dužinskas;
„Vištelė ir gaidelis“ – Liudas Jančiauskas (1912–1983, Tauragė);
„Oratorius šauklys“ – A. Kazlauskas;
„Velnias uodegą įkliuvo“ – Robertas Krapas;
„Joninės“ – P. Kundrotas;
„Kanklininkas“ – A. Martinaitis;
„Žvejas“ – J. Meižys;
„Ragana“ – R. Meižys;
„Kalvis ir vilkas“ – Valius Naureckas (g. 1955, Tauragė);
„Tauragė“ – R. Paulinas;
„Keturios skulptūros ant tiltelio“ – P. Šaulys;
Medinis tiltelis – Edmundas Mažrimas (g. 1954, Tauragė), Aloyzas Mažrimas (g. 1950, Tauragė);
Dekoratyvinis akcentas virš estrados – J. Jocys;
Dekoratyvinė trijų stogastulpių grupė – Bronius Balsys (g. 1954, Tauragė), J. Jocys;
Dekoratyvinė stogastulpių grupė – Stasys Dapkus (g. 1954, Tauragė);
„Versmės“ iškaba – A. Jurgilas (g. 1946, Tauragė).
 
Plungė (1979 m.)
„Lietuvaitė“ – A. Astrauskienė;
„Valstietis“– J. Bunka;
„Eglė žalčių karalienė“ – L. Černiauskas;
„M. K. Čiurlionis“ – V. Majoras;
„Nykštukas“ – Rūta Makarskaitė-Stumbrienė (g. 1952, Plungė);
„Miškininkas“ – V. Barzdžius;
Stulpai-žibintai Plateliuose – S. Dautaras, V. Lučinskas ir ne žemaičiai V. Griauzdė, Vidas Mažukna (g. 1944, Panevėžys);
Dekoratyviniai vartai Plateliuose – A. Klovas ir ne žemaitis A. Petrulaitis;
Metalo darbai – T. Bikinas, Stasys Stonkus (g. 1942, Plungė), Edvardas Lubys (g. 1942, Plungė);
Padėjėjai – Kęstutis Balčiūnas (g. 1946, Plungė), S. Birškys, A. Antanavičius.
***
Skulptūrų grupė „TSRS Konstitucija“ (Plungė):
„Teisė į gydymą“ – A. Klovas; „Teisė į mokslą“ – V. Mažukna; „Teisė į poilsį“ – V. Barzdžius, A. Žalgiris (g. 1954, Plungė) ir keletas ne žemaičių.
 
Juodkrantė, Raganų kalno ansamblis (1979, 1980, 1981 m.)
„Paparčio žiedas“, „Medkirčių suolas“ – A. Česnulis;
„Brakonieriai“– J. Lukauskas (Kretinga);
„Sostas“, „Ragana-pelėda“ – J. Lukauskas (Klaipėda);
„Kastytis“– V. Markaitis;
„Miškininkas“, „Laumė“, rodyklė „Raganų kalnas“ – I. Užkurnys;
Suolai-valtys – Eduardas Jonušas (g. 1932, Nida);
Suolas-slibinas – Juozas Prielaidas (g. 1933, Šiauliai);
Suolas-svarstyklės – J. Tvardauskas;
„Naglis“ – J. Paulauskas (Telšiai), V. Paulauskas;
„Paukštis“ – Pranas Kiškys (g. 1956, Kretingos r.);
„Perkūnas“ – V. Stumbras;
„Varlių lietus“, „Migla“ – A. Skiesgilas;
„Bangpūtys“, „Susitikimų lieptas“ – J. Jonušas (g. 1926, Plungės r.);
„Raganų liežuviai“, suolas-slibinas – Albertas Žulkus (g. 1938, Palanga);
Suolas-gyvatė, ansamblio planas – Linas Zulkus (kūrė kartu su tėvu, g. 1965, Palanga);
„Krikšto suolas“ – Arminas Žulkus (g. 1961, Palanga), Albertas Žulkus;
„Legenda apie Neringą“, „Vandenis“ – P. Dužinskas;
„Šokėjai“ – J. Ignotas;
„Kipšiukas“ – V. Balceras;
„Kortuotojai“, „Ragana“ – Rudolfas Gindulis (g. 1941, Juodkrantė);
„Aukštyn kojomis“ – Jonas Jocys;
„Žvejas“, „Muzikantas“ – A. Kulieša;
„Gintaras“, „Baltija“ – A. Domarkienė;
„Žvejas“, „Slibino sostas“ – Z. Lažinskas;
„Velnias“ – A. Puškorius;
„Vartai“ – Raimondas Puškorius (g. 1954, Kretinga);
„Karalaitė“ (projektas) – J. Olšauskas;
Kalvystės darbai – P. Raudys, V. Kryževičius, Julius Bukauskas (g. 1949, Šiauliai),
 
Pašyšių tarybinis ūkis, Šilutės rajonas (1980 m.)
Skulptūra – A. Astrauskienė;
„Maudynė“ – V. Barzdžius, Virginija Barzdžiuvienė (g. 1952, Plungė);
Paminklas fašizmo aukoms Šateikiuose – J. Bunka;
Pagrindinė rodyklė į tarybinį ūkį – S. Dautaras;
Rodyklė – A. Klovas;
„Aitvaras“ – R. Makarskaitė-Stumbrienė;
 
Aleksandravas, Plungės rajonas (1981)
„Baravykas pulkaunykas“ – V. Stumbras, A. Antanavičius;
„Bangpūtys“ – R. Stumbrienė;
„Žiogas“ („Minijos“ kiemelyje) – A. Astrauskienė;
„Karžygys“ („Minijos“ kiemelyje) – V. Lučinskas;
Rodyklė į kolūkį – Virgilijus Alešiūnas;
Rodyklė į masinių žudynių vietą – J. Bunka;
Skelbimų lenta – V. Mažukna kartu su kitais dviem meistrais.
 
Didžiokai, Molėtų rajonas (1981 m.)
Akmeninės skulptūros: „Vaivorykštė“ – Kazys Bimba (g. 1951, Šiauliai);
„Jaunystė“ – Juozas Liaudanskas (g. 1904, Kelmė);
„Paukščių takas“ – Jonas Vaicekauskas (g. 1945, Šiauliai);
„Perkūnas“ – Jonas Virbauskas (g. 1952, Klaipėda).
 
Liaudies meistrai iš kitų Lietuvos etnografinių regionų,
minimuose seminaruose-kūrybinėse stovyklose sukūrę reikšmingų darbų
 
Vytautas Ambrazevičius, Algirdas Baranauskas, Monika Bičiūnienė, Vytautas Bikneris, Algirdas Butkevičius, Vaidotas Butkevičius, Stasys Buziliauskas, Vidas Cikana, Jonas Česnys, Petras Čaikauskas, Balys Dabrukas, Juozas Dragūnas, Bronius Draskinis, Jonas Dzvėga, Janina Inčiūrienė, Romualdas Jakavičius, Jonas Jakštas, Jonas Jankus, Vaclovas Janulevičius, Vytautas Jarutis, Algirdas Juškevičius, Edmundas Juškevičius, Donatas Gediminskas, Kęstutis Gediminskas, Vaclovas Gedvilas, Julius Girdziuška, Stanislovas Glinskis, Vidmantas Griauzdė, Vaclovas Kajutis, Stasys Karanauskas, Petras Katinas, Bronius Kėdainis, Ramondas Kilis, S. Kinčius, V. Klovas, Vytautas Kryževičius, Algis Kulieša, Jonas Liaukus, Antanas Liepinaitis, Eugenijus Mikutavičius, Kazys Nemanis, Jonas Olšauskas, V. Onaitis, Teofilis Patiejūnas, Vygandas Paulauskas, Kazimieras Peleckis, Pranas Peleckis, Pranas Petronis, Antanas Petrulaitis, Jonas Praninskas, Jonas Pucevičius, Kazimieras Račauskas, Petras Raišys, Zenonas Sakalauskas, Mykolas Stankevičius, Bronius Šalkovskis, Alfonsas Šiaulys, Adolfas Šilinas, V. Šleivys, Stasys Šulcas, Liudas Tarabilda, Vytautas Ulevičius, Aloyzas Urbšys, Romas Venckus, Rimas Zinkevičius ir kt.
_______
* Ipolitas Užkurnys (1926-11-05 – 2004-11-10) buvo gimęs Širvintų rajono Pyplių kaime. Vaikystėje jo tėvai kartu su vaikais persikėlė gyventi į Žemaitiją. Čia atsidūrė ir I. Užkurnys. Pradinį išsilavinimą jis įsigijo mokydamasis Laukžemėje ir Darbėnuose (Kretingos r.). Drožinėti pradėjo gyvendamas Žemaitijoje. Gerai mokėjo žemaičių kalbą, buvo Žemaičių kultūros draugijos narys. Lankydamasis „Žemaičių žemės“ žurnalo redakcijoje, yra sakęs, kad jaučiasi esąs žemaitis ir jam itin malonu bendrauti su žemaičiais, ypač medžio drožėjais, tarp kurių buvo daug jo bičiulių.
 
Literatūra:
1. V. Rimkus. Liaudies meno meistrų seminarai. - Kaunas : Šviesa, 1984. p. 59–65.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2007.03.18.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija