Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2007 m. Nr. 1

„Datos ir ženklai“
 
XXII Lietuvos medalio kūrėjų stovykla
2006 m. rugpjūčio 16 – 31 d., Telšiai
 
Algimanta Dargienė
 
Nepriklausomas bėgikas Laikas. Tik savo veikla jam suteikiam turinį ir formą. Jį datuojam. Medalio kūrėjai „tai, kas duota“ ženklina savita plastika. Sena ir jauna, klasika ir nauja, išmintis ir drąsa tarnauja Priminimui ir Atminčiai.
2006 m. vasaros pabaigoje dvidešimt antrą kartą Telšiuose rinkosi Lietuvos medalio kūrėjai. Kas tai? Tradicija, tęstinumas, pareiga ar dar kokia kita priežastis? Atsitiktinumų juk nebūna... Žinia, dauguma tų menininkų vienaip ar kitaip susiję su Telšiais, Žemaitija, Telšių dailės mokykla, dabar – Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetu.
Kokia buvo pradžia?
 
1985 m. Lietuvos dailininkų sąjungos medalininkų sekcijos iniciatorius ir pirmininkas Aloyzas Jonušauskas dailininkus subūrė į pirmąjį Telšių medalininkų simpoziumą. Stovyklų organizatoriams ir dalyviams prireikė beveik ketvirčio amžiaus nuoseklaus, atkaklaus darbo, didžiulių kūrybinių pasiekimų, kad šiandien Telšius jau galėtume vadinti Lietuvos medalininkų centru. Ir tai ne tuščios ambicijos. Su žemaitišku užsispyrimu medalininkų stovyklos kuratoriaus Petro Gintalo, projekto vadovės Zitos Dargaitės, kitų organizatorių ir dalyvių iniciatyva, tarnyste idėjai įtvirtinama nuostata – šimtmečius gyvavęs medalis yra svarbus ir dabar, jis turi perspektyvą. Dailininkai ir juos į stovyklas sukviečiantys žmonės neleidžia šiam dailės žanrui nunykti, jį plėtoja, įtraukdami į šį procesą ir jaunus kūrėjus – Vilniaus dailės akademijos absolventus, šios akademijos Telšių dailės fakulteto studentus. Menininkai, kurdami medalius, išlaiko klasikinio medalio plastiką ir toleruoja ne visai į tradicinio medalio formą ir sampratą telpančius objektus. Pilietiškumas jiems nėra svetima ir atgyvenusi sąvoka. Savaip prisiliesdamas prie istorijos, menininkas ją įvertina, faktus, datas ir žmones tvirtoj medžiagoj ženklindamas visiems suprantama meno kalba. Žymūs Lietuvos menininkai, tarptautinių konkursų laureatai, FIDEM (tarptautinės medalininkų federacijos) nariai čia, Telšiuose, tarsi pradeda kasmetinę parodų epopėją: Žemaičių muziejus „Alka“, iš čia – Šv. Jono gatvės galerija Vilniuje, Respublikinės ir Baltijos šalių trienalės, FIDEM parodos, konkursai.
Šiandien medalininkų kūrybinių stovyklų, vykstančių Telšiuose, „kaltininkas“ Aloyzas Jonušauskas neleidžia pamiršti proginių ir sudėtingų istorinių medalių (mažosios plastikos objektų) primirštos paskirties – valstybės, miesto, institucijos reprezentacijos.
Medalininkų stovyklose, kurios buvo suorganizuotos Telšiuose, jau dalyvavo 46 dailininkai. Jie sukūrė 264 medalius.
Prieš keletą metų Žemaičių muziejuje „Alka“ gimusi idėja įkurti numizmatikos ir medalių kabinetą – šiandien jau savaime suprantama. Šiame muziejuje saugoma kasmet Telšiuose vykstančių Lietuvos medalio kūrėjų stovyklų metu sukurtų medalių kolekcija. Joje yra įamžintos ne tik lokalios, „mažos“ datos ir įvykiai, asmenybės. Stovyklų temos istorijos teritoriją brėžia ne tiek į plotį, kiek į gylį (kultūros decentralizacijos politika suveikė, įgavo „kūną“!).
Kai kas įtarė (žinoma, juokais), o gal džiaugėsi, kad Telšiuose steigiasi medalininkų gildija, gal „ložė“... Tik dalyvaujant, būnant kartu su čia kuriančiais menininkais, junti, kaip svarbu jiems, medalio kūrėjams, būti čia ir kurti istorijos paminklus.
Stovyklos Telšiuose turi savo tradicijas: Pirmutinę ir Paskutinę vakarienę (dabar – jau ir ankstyvus pusryčius prie ežero), turiningus seminarus, architektų, istorikų, dailėtyrininkų ir menininkų diskusijas, profesionalų ir VDA absolventų, VDA Telšių dailės fakulteto studentų kūrybos sintezę, išvykas į žymias žemaičių krašto vietoves, bendrą darbą, kurį pradėti 2006 m. vasaros stovykloje buvo patikėta istorinio medalio patriarchui – dailininkui profesoriui Petrui Repšiui. Turi šios stovyklos ir... ežerą, kuris atspindi dangų. Ir ne tik...
22 metus stovyklų dalyvių akys nuolat žvelgia pro buveinių-studijų langus į ežerą. Ežeras refleksuoja tų žvilgsnių mintis, jausmus, turimą, atsivežtą informaciją, praeitį, ateitį. Ežeras tampa panašus į medalį: rytais – šalto sidabro, o vakare – bronzos spalvos. Tas ežeras – tėkantis ir nuolat kintančio reljefo, gausėjantis turiniu, kaip ir medalių kolekcija Žemaičių muziejuje „Alka“. Abu jie sugeria aplink išsidėsčiusių arcitektūros objektų istoriją, atspindi tarp septynių kalvų išaugusio miesto, turinčio turtingą kultūros paveldą, lemtį.
 
Dalyviai
XXII Lietuvos medalio kūrėjų stovykloje dalyvavo 18 menininkų: Ligita Ulmane-Franckievič ir Ligita Brege (Ryga), Antanas Olbutas, Petras Repšys, Skaistė Žilienė, Eglė Čėjauskaitė, Jurgita Erminaitė (Vilnius), Saulius Bertulis ir Danius Drulys (Klaipėda), Julija Pociūtė (Kaunas), Petras Gintalas, Romualdas Inčirauskas, Vytautas Mockaitis, Remigija Vaitkutė, Alvydas Mikuta, Beata Sietinšienė, Mindaugas Šimkevičius (Telšiai) ir VDA Telšių dailės fakulteto studentė Ana Komleva.
 
Kūryba
Vieni toliau vystė tradicinę medalio plastiką, tobulino savo žymę, kiti kūrė memorialus, jautriai ir jausmingai bandydami savo kūriniuose atgaivinti netolimą praeitį, dar kiti konstravo plastinius objektus, konceptualiai „įformino“ idėją.
 
Sklaida
Vienu iš reikšmingiausių realių ženklų, paliekamų atminčiai, tapo 2006 m. pradėtas spaudai rengti medalininkų stovyklų, vykusių Telšiuose, albumas-katalogas „Lietuvos medaliai ir jų kūrėjai“. Jame numatyta pristatyti turtingą „Alkos“ muziejuje sukauptą medalių kolekciją, Lietuvos medalio kūrėjus, medalininkystės sąsajas su Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetu, istoriniu rakursu pažvelgti į „Asmenybes asmenybėms“. Petras Gintalas pasirengęs „aprašyti“ stovyklų istoriją, jaunuosius kūrėjus, dalyvaujančius stovyklų darbe, galimybes tęsti Žemaitijoje užgimusias medalininkų kūrybinio bendradarbiavimo, paieškų tradicijas.
 
Paroda
XXII Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos darbas buvo užbaigtas paroda, surengta Žemaičių muziejuje „Alka“. 2006 m. ją lydėjo dalyvių prisistatomoji ekspozicija bei Petro Gintalo ir jo sūnaus dizainerio Martyno Gintalo paroda „Pasikeitimai. Invazija į ponų kambarį“. Parodos dalyviai eksponavo visus stovykloje sukurtus medalius ar jų projektus, Telšių miesto akcentus – dailininkų poromis pateiktą miesto ženklinimo idėją ar plastiką (stovyklos organizatorių užduotis) ir, žinoma, bendrai kurtą medalį, skirtą Telšiams. Šio medalio ženklas, Telšių simbolio prototipas – konditerinė meškutė ir kiekvieno individualus atspaudas. Kaip šios datos ženklai muziejaus medalių ekspoziciją papildė 18 stovykloje sukurtų medalių.
 
Tęstinumas
Medalių projektai greitai tapo mažais paminklais iš bronzos, vario ir kitų medžiagų ir pradėjo savo kelionę po šį pasaulį.
Gyvybė, užsimezgusi Telšiuose, subrandinta plastikoje, ir ežero atspindžių rezonansai, ženklais virtę medaliuose, buvo pristatyti jau ne vienoje parodoje, o 2007 m. dalis jų keliaus į jubiliejinę FIDEM parodą (JAV).
Stovykla pasibaigė, tačiau kūrybinių stovyklų istorija Žemaitijoje, Lietuvos medalininkystės istorija tęsiasi.

 

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2007.03.18.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija