Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 3

TURINYS

Tarptautiniai dailininkų plenerai Telšių apskrityje
 
Plateliuose
arba
„Tinkamai formas jungiant, jų išraiška skamba“
 
Algimanta Dargienė
 
2000 m. Lietuvos meninio gyvenimo margumyne pasirodė Telšių apskrities tarptautiniai dailininkų plenerai, kurie buvo organizuojami Plateliuose. Tais metais surengti plenerą tema „M. K. Čiurlionis ir Žemaitija“ paskatino tai, kad Žemaitijoje yra daug memorialinių vietų, susijusių su šio menininko gyvenimu ir kūryba.
2002 m. organizuoto plenero temą susiejome su archaišku žemaičių menu.
2004 m. vykęs pleneras „Skambančios formos“ padėjo plėtoti Telšių apskrities rajonų – Mažeikių, Plungės, Telšių – ir visos Telšių apskrities kultūrinį bendradarbiavimą su jų partneriais užsienio šalių regionuose, konkrečiai su ten gyvenančiais dailininkais. Vyko lietuviškosios kultūros pozicijų, mūsų profesionaliosios dailės reprezentacija, sulaukta jos pripažinimo.
 
„Skambančios formos“
II-ąjį tarptautinį dailininkų plenerą „Skambančios formos“ paskyrėme Liudui Truikiui, lietuvių scenografijos patriarchui, menų sintezės šalininkui, Rytų ir Vakarų tradicijų jungėjui, kurio 100-ąsias gimimo metines visa Lietuva minėjo 2004 m. L. Truikys gimė Pagilaičių kaime, netoli Platelių. Mokėsi Telšių „Saulės“ gimnazijoje. Taigi tema plenerui buvo parinkta neatsitiktinai.
Jis tais metais į būrį kūrybai sukvietė grupę menininkų iš Saint-Egreve (Prancūzija), Minsk-Mazoviecko (Lenkija), Krnovo (Čekija) ir Lietuvos – Plungės, Mažeikių, Telšių. Dailininkai ieškojo sintezės tarp muzikos ir plastinės formos, idėjos ir vaizdo, garso ir judesio. Siekė jungties ir kitoje plotmėje: tarp Rytų ir Vakarų, dvasinio ir materialaus, klasikos ir modernios formos, etninės kultūros ir europinės civilizacijos, tradicijų ir tendencijų. Be to, ieškojo paralelių tarp dviejų menininkų – Liudo Truikio (1904–1987) ir Salvadoro Dali (1904–1989) – filosofijos, kūrybos, gyvenimo. Ir visa tai buvo siekiama perteikti dailės kūriniuose – paveiksluose, skulptūrose, objektuose.
Čia savitai kontaktavo ir susijungė skirtingos kultūros, intelektai, stiliai, idėjos. Atsiskleidė kiekvieno dalyvio individualybė, ambicijos, tikslai. Ryškėjo poreikiai ir atsivėrė renginio organizavimo problemos (beje, tokios pačios, kaip ir kitur) – skurdus projektų biudžetas ir kt. Tarptautiniai renginiai įpareigoja ir yra prabanga (be to, tais metais šis renginys vyko turizmo, poilsio sezono įkarštyje Plateliuose!). Plenero rengėjų, dalyvių entuziazmo, suvokimo, kad tokios kūrybinio gyvenimo ir bendravimo formos reikalingos ne tik menininkams, tokiais atvejais neužtenka.
 
***
2000, 2002, 2004 m. Telšių apskrityje organizuoti plenerai – daugiasluoksnių siekių ir vertybių sankaupa. Priminti. Atrasti. Įvertinti. Sužadinti norą domėtis. Temos būna susietos su asmenybėmis, jų kūryba, Žemaitijos, Lietuvos, visos Europos kultūros paveldu. Bandant atrasti sąlyčio taškus, nevengiama sureikšminti, iškelti faktus, reiškinius, procesus. Visa tai daroma siekiant atkreipti dėmesį į egzistuojančias problemas, savasties atpažinimą, paveldo išsaugojimą, nepakankamą menininkų kūrybos, profesionalios dailės sklaidą, dailininkų komunikacijos mobilumo galimybes.
Svarbios buvo plenerų organizavimo priežastys, tikslai ir ne ką mažiau reikšmingi jų rezultatai: institucijų reprezentacija, išplėtota regioninė partnerystė, atsiradę kontaktai tarp dailininkų, kultūriniai mainai (netrukus po to vyko plenerai Krnove, Telšių dailininkų Petro Gintalo, Romualdo Inčirausko, Vytauto Mockaičio kūrybos pristatymas partnerystės ryšius užmezgusių Europos regionų atstovų susitikime-konferencijoje, kuri vyko Ramonville-Saint-Agne (Prancūzija), Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto dėstytojų, plenero dalyvių viešnagė Minsk-Mazoviecke ir kt.).
Plenerų metu sukurti darbai turėjo ir tebeturi išliekamą vertę. Dalį šių kūrinių dailininkai padovanojo plenerus surengusioms institucijoms. Jie papildė Žemaičių dailės muziejaus rinkinius, Telšių apskrities tarptautinių dailininkų plenerų kolekciją, papuošė Platelių miestelio erdves.
Žinoma, svarbiausias plenerų metu buvo dailininkų kūrybinis procesas, abipusės komunikacijos įvairovė. Tai buvo reakcija į nepažintą, nesuprantamą, bet atrastą etnosą, kultūrinę terpę. Visi kvėpavo vienu „oru“ – Žemaitijos nacionalinio parko gamtos, kūrybos, pažinimo, vertybių. Ne be pagrindo ir pats žodis pleneras (pranc. plein air) reiškia atvirą orą; plenerų idėja, tikslas buvo save atverti kitiems.
Tai, kad projektų vadovė – Telšių apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė Julija Malakauskienė – profesionaliai ir teisingai suvokė renginio paskirtį, daug kuo lėmė plenerų turinį ir gerą kokybę. Prie to prisidėjo ir rajonų institucijų, verslininkų, pačių dailininkų entuziazmas, neblogas projekto finansavimas. Dalyviams ypač svarbūs buvo plenerų parodų įvertinimai, kurių susilaukdavo iš plenerų globėjo dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus. Įsiminė ir dalyvių kūrybos pristatymai visuomenei, vykę Platelių dvaro svirne, paneigiantys kai kurias išankstines pačių menininkų nuostatas ir pasibaigdavę aplodismentais, patvirtinančiais dailininkų kūrybos pripažinimą.
„Kūrybinio darbo“ dienos ir naktys, rengėjų organizuotos ir individualios pažintinės išvykos neužsitęsdavo ilgiau kaip dvi savaites. Po to – ataskaita-paroda Platelių dvaro svirne, o iš čia ji pradėdavo keliauti po kitus Telšių apskrities miestelius.
Kiekvienas pleneras pasibaigdavo, tačiau būdavo pratęsiamas kitomis formomis – laiškais, įdomiais pasiūlymais, idėjomis. Visa tai suplaukdavo iš Lietuvos, Krnovo, Minsk-Mazoviecko ir kitų vietų, iš ten, kur, pasibaigus plenerams, pasklisdavo jų dalyviai. Likdavo prasmingo buvimo kartu suvokimas. Dabar (kol kas) – ir tuščia erdvė ateičiai.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2007.03.18.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija