Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2006 m. Nr. 4

S. Daukanto memorialiniam muziejui – 20
 
Juozas Vyšniauskas
 
2006 m. spalio 28 d. Papilėje (Akmenės r.) gražiai paminėtos Simono Daukanto 213-osios gimimo metinės ir jo vardu pavadinto Papilėje veikiančio memorialinio muziejaus įkūrimo dvidešimties metų jubiliejus. Šventė prasidėjo prie paminklo tautos žadintojui, švietėjui S. Daukantui, kuris pastatytas už Lietuvos mokytojų surinktas lėšas 1930 m. (skulptorius Vincas Grybas). Po to ant aukšto Papilės piliakalnio esančiose Papilės kapinėse aplankyta S. Daukanto amžinojo poilsio vieta. Piliakalnio papėdėje, kur neseniai pradėtas kurti S. Daukanto ąžuolynas, šventės dalyviai pasodino ąžuoliuką. Visiems iškilmių dalyviams susirinkus į miestelio kultūros ir laisvalaikio centrą, klausytasi pranešimų, sveikinimų. Tema „Simono Daukanto dorovinis pasaulis“ kalbėjo dr. Jonas Balčius, o dr. Vacys Balčius analizavo, ar reikia Simono Daukanto idėjų šiandien. Simono Daukanto muziejaus Papilėje įkūrėjas, žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga perskaitė pranešimą tema „Sugrįžimai į Daukanto rudenį“, o monografijos „Papilė“ (leidykla „Versmė“) vyr. redaktorė Vida Girininkienė supažindino su Papilės seniūnijai skirtu leidiniu. Pritarta minčiai, kad vienos knygos Papilei neužteks, reikės ir antros, ir trečios.
Konferencijoje kalbėjo ir būrys kitų renginio dalyvių, taip pat ir  Akmenės savivaldybės meras Anicetas Lupeika, S. Daukanto memorialinio muziejaus Papilėje vedėja Danutė Veisienė. Meras savo ir savivaldybės vardu pažadėjo negailėti pinigų šio muziejaus išlaikymui ir puoselėjimui, neseniai surasto akmenimis grįsto tako, vedančio iš muziejaus kiemo prie Ventos upės, restauravimui.
Akmenės rajonas šiandien vienas iš nedaugelio Respublikoje, kuris neturi viso rajono istoriją visuomenei pristatančio muziejaus. Jį pradėta steigti Senojoje Akmenėje. Vienas iš galimų variantų, kad Papilėje veikiantis S. Daukanto memorialinis muziejus ateityje taps naujai kuriamo muziejaus filialu. Tokiai perspektyvai dauguma konferencijoje kalbėjusių žmonių nepritarė, sakė, kad reikia išlaikyti muziejaus savarankiškumą.
Konferencijos metu platintame neseniai išleistame lankstuke „Simono Daukanto muziejus Papilėje“ pateikta informacija ir apie tai, kad šiame miestelyje, kunigo Igno Vaišvilos statytame name, S. Daukantas praleido paskutiniuosius ketverius savo gyvenimo metus. Jo raštai ir jo gyvenimas – pasiaukojimo savo tautai pavyzdys, įrodantis, kiek daug savo kraštui gali nuveikti vienas žmogus.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.12.20.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija