Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2006 m. Nr. 3

Žemaitukų arklių augintojų asociacija
 
Valė Macijauskienė
 
Asociacijos adresas:
R. Žebenkos g. 12,
LT-58189 Baisogala, Radviliškio r.
Tel.: (8~45) 469 187, 8 698 34 963
Faksas (8~45) 469187
El. p.: zemaitukai@lgi.lt, m.sekmokas@takas.lt
Prieiga internete http://www.lgi.lt/zemaitukai/
 
Asociacijos pirmininkas – Mindaugas Sekmokas
(mob. tel. 8 698 34 963, el. p. sekmokas@takas.lt ).
 
Asociacijos pirmininko pavaduotojai: Valė Macijauskienė
(mob. 8 616 47 857), Edgaras JENINAS (mob. tel. 8 650 16 555).
 
Tarybos nariai: Mindaugas Sekmokas (Panevėžys), Valė Macijauskienė (Baisogala), Edgaras Jeninas (Kaunas), Stasys Svetlauskas (Vilnius), Rūta Šveistienė (Baisogala), Vaclovas Macijauskas (Gargždai), Nemira Stašienė (Vilnius), Remigijus Urbis (Klaipėda), Vidmantas Gendvilas (Plungė).
 
Žemaitukų arklių augintojų asociacija įkurta 1997 m. balandžio 17 d. Jos būstinė yra LVA Gyvulininkystės institute, Baisogaloje.
Ši asociacija – savanoriška, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, kuri vienija fizinius ir juridinius asmenis, auginančius žemaitukų veislės arklius, ir šios srities specialistus. Asociacijos svarbiausi tikslai yra šie: išsaugoti žemaitukų veislę, rūpintis jos gerinimu, populiacijos didinimu, populiarinti šią veislę Lietuvoje ir užsienyje.
Asociacija parengė ir vykdo žemaitukų veisimo programą. Siekiama, kad žemaitukai vėl taptų visos lietuvių tautos pasididžiavimu.
Norint tapti Žemaitukų arklių augintojų asociacijos nariu reikia kreiptis į šios asociacijos būstinę, užpildyti prašymo formą ir anketą, sumokėti stojamąjį nario mokestį. Nutarimai dėl fizinių ar juridinių asmenų priėmimo į asociaciją svarstomi šios organizacijos Tarybos posėdžiuose. Asociacijos nariai moka diferencijuotą metinį mokestį.
2004 m. balandžio 5 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 100 Žemaitukų arklių augintojų asociacija pripažinta kaip veislininkystės institucija. Jai patikėta vesti žemaitukų arklių registrą ir kilmės knygą, tvarkyti veislinių arklių apskaitą, išduoti kilmės sertifikatus, rekomendacijas, rengti veislės išsaugojimo, selekcines programas, vykdyti arklių vertinimus, darbinių savybių išbandymus –varžybas, populiarinti šią arklių veislę įvairiuose leidiniuose ir organizacinėmis priemonėmis, koordinuoti veislinių žemaitukų augintojų darbą, teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl žemaitukų arklių genofondo saugojimo, informuoti visuomenę apie žemaitukų išsaugojimo reikšmę.
Asociacijos narių nuomone, XXI a. Lietuvoje ir užsienyje vis labiau populiarėjant turizmui, gydomajam jojimui, vaikų žirginiam sportui, pramogoms, universaliems, elegantiškiems ir tvirtiems žemaitukams atsiveria plačios perspektyvos. Labiausiai siekiama, kad žemaitukai būtų naudojami organizuojant moksleivių užimtumą, ugdant jų fizines ir moralines savybes, rengiant Lietuvos žirginio sporto pamainą.
Elektroninio leidinio puslapyje http://www.lgi.lt/zemaitukai/ asociacija atkreipia dėmesį į tą faktą, kad „ (...) kiekvienas žirgas kaip grožio, jėgos ir ištvermės įsikūnijimas yra puikus ir gali papuošti ne tik sodybas, bet ir mūsų sielas. (...) Iš žemaituko visuomet sklis mums artimiausia – lietuviška dvasia, per šimtmečius įkūnyti kilniausi mūsų protėvių siekiai“.
2001 m. asociacijos iniciatyva atnaujinti ilgus dešimtmečius nevykę žemaitukų veislės arklių jėgos išbandymai. 2004 m. pabaigoje Žemaitukų arklių augintojų asociacija parengė ir išleido „Žemaitukų arklių veislės selekcinę programą 2005–2007 metams“ . Programos tikslas – saugoti, plėsti, propaguoti unikalią, ilgaamžę žemaitukų veislę ir integruoti ją į genetinių išteklių panaudojimo sistemą.
 
Ką turėtų daryti ir žinoti asmuo (fizinis ar juridinis), norintis įsigyti ir auginti žemaitukų veislės arklius?
1. Gauti dalykinę informaciją apie šios veislės arklius iš veisimo vadovo (tel. 8 616 47 857, (8~422) 65 383) apie šiuo metu parduodamus arklius, jų kilmę, vertę ir paskirtį.
2. Įsigijus ne veislei, bet darbui skirtą žemaituką, asmuo sumoka mažesnę kainą ir nėra niekam įsipareigojęs, gali šiuo arkliu laisvai disponuoti.
3. Jeigu asmuo nori įsigyti veislinį arklį, jis turi žinoti, kad:
> turės tapti Žemaitukų arklių augintojų asociacijos nariu, nes tik ši asociacija tvarko žemaitukų veislininkystę pagal Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 100;
> turės įregistruoti veislinę bandą ir laikytis keliamų reikalavimų;
> turės parengti arklį vertinimui (3–3,5 m. amžiaus) ir, jei tai eržilas, darbingumo bandymams;
> turės prisilaikyti Žemaitukų arklių augintojų asociacijos selekcinės programos ir veisimo planų, veisti tik grynuoju veisimu;
> laiku pristatyti žinias asociacijai apie sukergimus, apsikumeliavimus, arklių būklės pasikeitimus;
> prieš parduodant arklį pranešti veisimo vadovui, neparduoti veislinio arklio į užsienio šalis be asociacijos Tarybos leidimo.
> vykdydamas šiuos reikalavimus, turės galimybę gauti kasmetinę dotaciją už suaugusią veislinę kumelę ar eržilą.
> turės mokėti asociacijai kasmetinį nario mokestį;
> turės galimybę per asociacijos organizuojamus renginius reklamuoti savo išaugintus arklius;
> asociacija narių pageidavimu ieškos rinkos ir reklamuos jų arklius potencialiems pirkėjams;
> į registrą įtraukti, įvertinti, į kilmės knygas įrašyti veisliniai arkliai gali tapti pagrindu vystant žirgininkystės ūkius ir gauti paramą iš ES.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.09.10.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija