Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 4

Kunigaikščių Oginskių rašytinis palikimas
 Vilniaus universiteto bibliotekos
Rankraščių skyriuje


Parengė Danutė Ramonaitė

VUB F1-D 170, 171, 172, 173
Oginskis M. Mémoires 1788–1813. Keturi prisiminimų tomai, atitinkamai 511, 511, 520, 559 puslapių apimties. I tomas – 1788–1794 m.; II tomas – 1794–1812 m.; III tomas – 1811–1812 m.; IV tomas – 1812–1816 m. Išspausdinti Paryžiuje 1826–1827 m.
(Mémoires de Michel Oginski. Sur la Pologue et les Polonais. Depuis 1788 jusqua la fin de 1815. Tome premier. Paris, barbenat et delarue, éditures Rue des Grandes-Augustins, No Genéve, Méme Maison, Rue du Rhóne No 177. 1826.
Knyga prasideda rankraštine faksimile (puslapis antras): „Me Biographie deperis non enfance gusgu’en 1788, épogue ou commenemt ner Mémoires (...)“
Leidinys įrištas tokiu principu: viename puslapyje spausdinama rankraščio faksimilė, kitame yra išspausdintas atitinkamas spausdintinis tekstas. Taip knygos pirmasis tomas sumaketuotas iki 471 puslapio. Antrame–ketvirtame tomuose ten, kur rankraščio faksimilės nėra (matyt, rankraštinis tekstas spausdinant knygą buvo netinkamas spaudai), paliktas tuščias puslapis.
Tai autorinis knygos egzempliorius su gausiais prierašais: I t. – 301 p.; II t. – 110 p.; III p. – 114 p.; IV t. – 107 p.
Knygoje yra nuoroda, kad leidinys gautas iš P. Gadono.

VUB F1-F374, RŠ1469
Oginski A. (Andrius Oginskis) Exertaciones rhetorice et poetieze Alo. Oginski...
Tekstai lenkų, lotynų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Apimtis – 415 puslapių. Puslapio dydis – 33x22.
Retorikos pratimai. Ciceronas, K. Nepoto pasakėčios, poezija lenkų kalba, epigramos, eilės, „Bucolica albowiersce pasterskie o Wilnie“. Lenkijos istorija.
Storas, rudai marga oda įrištas rankraštis.
Įvertinus braižą atskiruose puslapiuose, yra pagrindo manyti, kad rašyta kelių žmonių. Vienas sudarė turinį, o kitas gana įskaitomu braižu rašė vidiniuose puslapiuose (iki 382 psl.). Tarp eilučių palikti nemaži tarpai. Nuo 382 puslapio braižas jau kitas, smulkesnis ir tarp eilučių tarpai mažesni. Raštas įskaitomas tiek vienur, tiek ir kitur.
Ant pirmojo puslapio – Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas. Tas pats antspaudas yra knygos kiekviename skyriuje.
Rankraštis į VU biblioteką pateko iš Valstybės centrinio knygyno.

VUB F1-B13
Ogiński, I. M. von. Žiūr. Dankopher. 1845. RŠ 1456
I. M. Dankopher fur die von Gr. Durōl’adytdes des Furften I. M. von Oginsky Gėgėn unfre hślfs bedśrthgen Blanbensqenoffen erwiefem Mohlthaten (...) als ein beōenor (...) 1845 m.
Labai maža (24 puslapių apimties) keturkampė užrašų knygelė.
Pavadinimas – knygos pabaigoje.
Rankraštyje yra Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas.

VUB RS F1-D919
Oginski M. Excert z kziązki pod Tytulem Widok Krolestwa polskiego przez Xdza J. Bielskiego. 1763. 20,5x17,5. 186 p.
Keturkampė, itin gražiu braižu prirašyta užrašų knygelė.
Yra pagrindo manyti, kad tai grožinės literatūros kūrinys lenkų kalba.
Knygelėje yra Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas.
Rankraštį VU bibliotekai perdavė Valstybės archyvų komisija.

VUB RS F 1-F716
Oginski Michal. Žiūr. Klemensas XIV. Rš. 2813.
Storas, beveik A4 formato dydžio sąsiuvinis, tik kiek ilgesnis. Viršelis stipriai apnykęs. Viskas joje rašyta tuo pačiu braižu. Sąsiuvinyje 98 lapai arba 196 puslapiai. Braižas įskaitomas, prirašyta labai tvarkingai, lenkiškai.
Rankraštis pradėtas rašyti 1753 m. žodžiais: „Listy Klemensa zzternastego popiežr ganganellego. Oto memens, Ktory swoy Umyst nie vzruszony.
Vhazieje staterznie, Kiedy goni Hoczy Przykry uęžar, troistey na Stowie Korony.
Ni Smieri iswozcy, zwraca nįn niežmruzone orty.“
Paskutinė eilutė: „Ddie 27. Marty 1777 m.“
Sąsiuvinis kurį laiką yra priklausęs Valstybės centriniam knygynui, Kauno universiteto bibliotekai.
Ant pirmojo knygelės puslapio – Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas

VUB RS F 1-C70. Rš. 1494
Oginskis Mykolas. Mon manuseri commencé l’ An 1778. 9,5x12.
Labai tvarkingai prirašyta užrašų knygelė (dalis jos). Ji gana stora. Rankraštyje yra Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas.
Vilniaus universiteto bibliotekai rankraštį perdavė Valstybės archyvų komisija. Iš įrašų knygoje matyti, kad ji kurį laiką yra priklausiusi ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai.
VUB RS F1-C68
Oginskiai. 160 puslapių 19,58x12 cm dydžio užrašų knygelė italų kalba. Yra pagrindo manyti, kad ji priklausė Mykolo Oginskio žmonai. Pirmajame puslapyje yra prierašas „Luigi Angiolini. Dresdo, 1800 m. M. Nagurski, Oginski. A. Maviello allora Nagurski e poi Oginski Nata Neri“ Prirašyta tik pusė visos knygelės. Braižas gražus. Knygelėje yra Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas (ant rausvo lapo).

VUB RS F 1-C71
Oginskis Mykolas. Selecta ex diversis latinis anctaribus 19,5x12. 102 p. Rš 1487.
Rankraštį VU bibliotekai perdavė Valstybės centrinis knygynas.

VUB RS F 1-C72
Oginskis Mykolas. Uwagi oskladzie rymot polskich. 20x12?63 p. Rš 1478.
Labai tvarkingai beveik iki pusės prirašyta nedidelio formato stačiakampė užrašų knygelė (baigiasi 63 puslapiu). Literatūros vadovėlis. Rimai, eilių ritmai. Čia yra ir sentencijų, įvairių kitokių užrašų.
Į VU biblioteką rankraštis pateko iš Centrinio valstybės knygyno. Iš rankraščio įrašų matyti, kad knyga kurį laiką yra priklausiusi ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai. Knygelėje taip pat yra Plungės bibliotekos antspaudas.

VUB RS F 1-C95
Ogiński Michał. Rš 1470/ „Lettre a un Ami. 1–22 p. Mowa I Wmgo Imgi Pana Michała Oginskiego Woewodzica y Posta Trockiegp Roku 1786 na Seymikach Antecomi tialnych miana. List M. Ogińskiego z Warszowy do Imę Pana N. N. Roku 1786 pisony. 71–79 p. 19*12.5.
Nedidelė, ranka prirašyta labai graži užrašų knygelė. Puslapiai dekoruoti įrėminimais.
Keletas puslapių anksčiau išpjauta.
Į VU biblioteką rankraštis pateko iš Valstybės centrinio archyvo.
Yra Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas.

VUB RS F387
Olga Kalinauskytė-Oginskienė. Freilinos Olgos dienoraštis.
Dienynas. I tomas. 1836–1839. Apimtis 404 puslapiai.
Sąsiuvinis prirašytas labai tvarkingai, tačiau tekstas itin sunkiai įskaitomas (beveik kiekviena eilutė – lyg švelniai banguojanti, išplitusi vandens srovelė). Šiek tiek lengviau skaityti su lupa.
Sąsiuvinis storas, įrištas profesionaliai. Viršelis odinis, panašus į rankinuko su metaline sagtele. Raktuko nėra išlikę. Viršelio pakraščiai dekoruoti bronza ar auksu. Kai kurie puslapiai papuošti džiovintomis gėlytėmis, lapeliais, puokštelėmis. Visa tai labai tvarkingai priklijuota prie popieriaus. Kai kurie augaliukai atsispaudę ant prieš ar po einančių puslapių.
Puslapiai sunumeruoti. Yra pagrindo manyti, kad visas dienoraštis perrašytas, nes tekstas visur labai tvarkingas. Viename iš puslapių yra įrašas„C 28 Mardi. L’année 1837“.
Prieš patekdamas į VU bibliotekos rankraštyną dienoraštis kurį laiką buvo saugomas Kauno universiteto bibliotekoje.

VUB RS F1-E388. Rš 2872.
Olga Kalinauskytė-Oginskienė. Dienoraštis. 1839–1840. Knyga antra. 94 puslapiai Jų dydis 26,5x22,5. Šis sąsiuvinis taip pat, kaip ir pirmasis dienoraščio tomelis, yra įrištas. Viršelis vėl primena rankinuką, tik jis jau kitokios spalvos (rudos). Viršelio odinis paviršius dekoruotas stilingais įspaudimais. Prirašyta tik apie vienas trečdalis visų puslapių. Paskutiniai įrašai daryti 1840 m. balandžio mėn. ir 1840 m. gegužės 1 d. Kai kurie šio dienoraščio puslapiai taip pat papuošti džiovintomis gėlytėmis, lapeliais, šakelėmis. Visa tai juostelėmis pritvirtinta prie popieriaus.

VUB RS F1-D1123. RŠ 2873
Olgos Kalinauskytės-Oginskienės dienoraštis. 1837–1838. Jame ya 137 puslapiai. Jų dydis – 20x11,5 cm.

VUB RS F1-D1094A. RŠ 2875
Olga Kalinauskytė-Oginskienė. Arabų, prancūzų, italų literatūros užrašai. Istorijos užrašai (1873 m.). Ant nugarėlės užrašas „Mes Souvenirs“. Iš viso knygelėje yra 56 puslapiai. Jų dydis 21,5x17,5. Knygelė kietais viršeliais, gražiai įrišta, puslapiai papuošti bronziniais ar paauksuotais dekoratyviniais rėmeliais. Popieriaus lapai subrūkšniuoti. Rankraštyje yra Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas.

VUB RS F1-D1321. Rš 2879
Olgos Kalinauskytės-Oginskienės (?) paprasto sąsiuvinio dydžio 47 puslapių apimtuies užrašų knygelė kietais žaliais viršeliais. Braižas Olgos Kalinauskytės-Oginskienės. Poezija prancūzų kalba.

VUB RS F1-D1319
Oginskiai. Mes souvenirs.
Vieno iš Oginskių poezijos knygelė (užrašų sąsiuvinis).
Čia yra 237 paprasto sąsiuvinio dydžio (19x12 cm) puslapių. Viršeliai kieti.
Teksto pradžioje yra nurodytos datos: „22 April (...); „25 April (...); 9 May“. Tekstas pradedamas rašyti 1842 m. balandžio mėnesį, baigiamas 1843, 1842 (?) gruodyje (Les remords).
Braižas labai panašus į Olgos Kalinauskytės-Oginskienės dienoraščio.
Rankraštyje yra Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas (Biblioteka Pluńgiańska).

VUB RS F1-D1094
Olgos Kalinauskytės-Oginskienės užrašų sąsiuvinis kietais viršeliais.
Užrašai pradedami skyreliu „Litterature des Arabes“. Rašyta labai smulkiai. Iš viso prirašyti 56 puslapiai (ne visa knygelė). Tekste yra nurodyta datų – 1673, 1772 literatūros šaltinių nuorodų. RŠ 2875.

VUB RS F1-D1123
126 puslapių apimties užrašų knygelė kietais raudonais viršeliais. Yra pagrindo manyti, kad jis yra Olgos Kalinauskytės-Oginskienės, nes rašytas tuo pačiu braižu, kaip ir Olgos Kalinauskytės-Oginskienės dienoraštis. Šioje užrašų knygelėje tekstas labiau įskaitomas negu dienoraštyje. Kai kurie knygelės lapeliai taip pat papuošti sudžiovintais lapeliais, žiedeliais, šakelėmis.

VUB RS F1-D1112A. Rš 2876
Olgos Kalinauskytės-Oginskienės užrašų knygelė. Lapų dydis 21x17,5 cm. Čia yra užfiksuota įvairių sentencijų, atskirų autorių minčių, citatų iš kūrinių.
Rašyta apie 1835 m. Braižas O. Kalinauskytės-Oginskienės. Jis labai smulkus, sunkiai įskaitomas. 70-ajame puslapyje yra spalvotas kunigaikščių herbas.

VUB RS F1-E340
210 puslapių, kurių dydis 26,5x18 cm, pailgos formos, storas, tvarkingai prirašytas Andriaus Oginskio sąsiuvinis. Puslapis padalintas į dvi skiltis, palikta vietos pastaboms. Rašyta lenkų kalba. Labai gražus braižas. Tekstas įskaitomas. Užrašų temos – prekybos įtaka ekonominiams ir socialiniams santykiams, pekyba, pramonė ir jos objektai.
Rankraštyje yra Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudas.

VUB RS F1-E411. Rš 2877.
Olga kalinauskytė-Oginskienė. Literatūriniai užrašai. Rašyta 1847 m. Sąsiuvinis kietais, margai žaliais viršeliais. Lapo dydis 26x21 cm. Braižas Olgos Kalinauskytės-Oginskienės.
Rašyti pradėta 1847 m. birželio 23 d. Rašyta vienoje lapo pusėje, iš kitos įklijuota papildomai lapukų.

VUB RS F-72-939
Ipatijaus Rimdzevičiaus, grafo Platono Zubovo dvaro prižiūrėtojo, raštas, liudijantis, kad Plungės apskrities Prūsalių kaimo valstiečiui Jonui Stupeliui pardavė medžių už 40 rublių.
Rankraštis su antspaudu (raudonos spalvos). 1 lapas rusų kalba. 1867 m. Braižas gražus („notarinis“).

VUB RS F8-989
Karpių ir Oginskių dokumentai. Rietavas, 1823, 1824, 1863, 1873 m.
Rankraščiai, rankraščių nuorašai, spausdinti tekstai. Lenkų, rusų kalbomis. 92 lapai (du iš jų tušti, susieti). Kiekvieno iš jų dydis 35x21,5. Šią bylą 1989 m. vasario 13 d. tvarkė A. Katilius.
1. Lietuvos Aukščiausiojo teismo pirmojo departamento sprendimas Vilniaus gub. Maršalkos Eustachijaus Karolio Karpio byloje su Naujamiesčio miestelio (Upytės a.) valsčiaus dėl jų kaip laisvųjų teisių. Rankraštis.
2. Sąrašas, kuriame pagal gyvenamąją vietą išvardinti Oginskių valdų laisvieji valstiečiai ir nurodytos jų prievolės. Ši į kolonėles padalinta rankraščio dalis panaši į buhalterinę bylą.
3. Raštas, kuriuo Rusijos konsulatas Klaipėdoje prašo Bogdano Oginskio atsiųsti paaiškinimą Klaipėdos a. 1823, 1824, 1863, 1873 m. dokumentai iš Rietavo.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija