Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

Mykolinės Plungės Oginskių dvare

Jolanta Skurdauskienė

2005 m. spalio 1–2 dienomis pirmą kartą daugiau kaip po šimto metų kunigaikščio Mykolo Oginskio dvare Plungėje buvo švenčiamos Mykolinės – Švento Mykolo Arkangelo šventė.
Plungės kunigaikštis Mykolas Oginskis (1849–1902) – ryškus filantropo, atjautos vargstantiems, mecenatinės veiklos ir lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio rėmimo pavyzdys Lietuvos kultūros istorijoje. Jis aktyviai rėmė vyskupo M. Valančiaus blaivybės judėjimą, savo prieglaudoje kartu su žmona užaugino šimtus našlaičių, finansavo dailininko ir kompozitoriaus M. K.Čiurlionio mokslus Plungės dvaro muzikos mokykloje (1889–1892), o vėliau ir Varšuvos, Leipcigo universitetuose. M.Oginskis kartu su broliu Bogdanu 1874 m. Rietave pastatė Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčią, vėliau gavo iš caro leidimą Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statybai, parvežė iš Italijos jos projektą ir skyrė lėšų bažnyčios statybai. Kunigaikštienė Marija Oginskienė po vyro mirties ne tik padėjo parapijiečiams užbaigti bažnyčios statybą, bet ir pasikvietė iš Krokuvos (Lenkijos) Jėzaus Širdies seserų kongregacijos vienuoles, įrengė Plungėje Lurdo grotą, o šalia jos pastatė medinę koplyčią.
Nuo seno rugsėjo 29 d. Plungėje švenčiama dangiškojo Mykolo Oginskio globėjo Šv. Mykolo Arkangelo diena – tarpininko tarp Dievo ir žmonių, atnešusio šviesos ir gėrio pergalę prieš tamsą ir blogį – Apreiškime Jonui rašoma, kad šv. Mykolas nugalėjo slibiną, kuris kėsinosi praryti kūdikį. Katalikų bažnyčios švenčiama Mykolo Arkangelo šventė arba Mykolinės nuo seno buvo dar ir derliaus nuėmimo, pabaigtuvių šventė, visų metinių skolų atidavimo laikas, o taip pat kaimo vaikų mokslo metų pradžia.
Plungėje veikiantis klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“, siekdamas įprasminti Mykolo Oginskio atminimą ir jo dangiškojo globėjo vardą, 2005 m. parengė projektą „Mykolinės – kunigaikščio Mykolo Oginskio dvare“. Šventės tikslas – atgaivinti katalikišką, senas tradicijas turinčią šventę – Mykolines, aktyvinti ir telkti vietos bendruomenes, skatinti visus pažinti aplinką, kurioje gyvename, puoselėti senąsias ir jau naujai susiformavusias kultūrinio gyvenimo tradicijas, kurios skatina bendravimą tarp kaimo ir miesto bendruomenių, skirtingų visuomeninių organizacijų bei miesto įstaigų.
Šv. Mykolo šventė – Mykolinės Plungėje vyko 2005 m. spalio1–2 dienomis. Renginyje dalyvavo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos nariai, Plungės rajono seniūnijų, kaimų bendruomenių, įvairių visuomeninių organizacijų narių, daug miesto svečių.
2005 m. Mykolinės sutapo su Europos kultūros paveldo dienomis, kurios buvo skirtos kultūriniam turizmui.
Šventinę programą parengė Žemaičių dailės muziejus, Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga nariai, Plungės rajono kaimo seniūnijų meniniai kolektyvai. Rudens derliaus šventę kartu su Oginskių dvaro bičiuliais suorganizavo Plungės rajono seniūnijos, kaimų bendruomenės, Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius ir Plungės rajono ūkininkų sąjunga.
 

Šventės metu vyko šie renginiai:
*Derliaus ir žemdirbių šventė (Oginskių dvaro žirgyno prieigose);
*Žemės ūkio gėrybių mugė ir žemės ūkio technikos paroda, bendruomenių meno kolektyvų pasirodymai;
*Geriausių metų ūkininkų, gražiausių sodybų šeimininkų ir melžimo konkurso nugalėtojų pagerbimas;
*Žemdirbių sueiga Plungės kunigaikščio M.Oginskio rūmų didžiojoje salėje;
*Koncertas „Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis“ (koncertavo aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Šviesė Čepliauskaitė, dainininkė Giedrė Zeicaitė);
*Lietuvos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ koncertas Plungės kunigaikščių Oginskių rūmų parteryje;
*Ekskursijos po parką;
*Šv. Mišios Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje;
*Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos Klaipėdos ir Telšių kraštų bajorų herbų parodos atidarymas Žemaičių dailės muziejuje;
*Vieša diskusija „Dvaras ir bažnyčia: krikščioniškoji filantropija ir mecenatystė“ (Jos metu dr. Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas) kalbėjo tema „Rezidentinių dvarų formavimasis šiaurės vakarų Žemaitijoje XV a. pab. – XVI a. I p. ir bažnyčių tinklo plėtra“; kun. Saulius Bytautas (Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčia) – „Pažaislio vienuolyno fundatoriai – Kristupas Zigmantas Pacas ir Klara De Melli La Scares“; Kazys Misius (Kultūros paveldo centras) – „LDK laikų Žemaičių vyskupijos vienuolynai: jų fundacijos, fundatoriai, vienuolynų naikinimas“; Zita Dargaitė (Žemaičių muziejus „Alka“) – „Sakralūs ženklai J. Perkovskio kūryboje“; prof. h. c. Artūras Rukas Daujotis (Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga) – „Labdaringos bajoriškos veiklos prigimtis“); 
*Vilniaus dailės akademijos leidyklos išleistos knygos „Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė “ pristatymas;
*Fortepijoninės muzikos koncertas. Atlikėjas – Andrzej Pilecki.
*Dailininkų pleneras „Sodas Mykolui Oginskiui“.
Šventės rėmėjai: Lietuvių katalikų religinė šalpa, Žemaičių bendruomenės fondas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Plungės rajono savivaldybė. 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija