Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

Krosna

 
Krosna – to paties pavadinimo Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijos centras. Gyvenvietė išsistačiusi prie kelio  Alytus–Simnas–Kalvarija, 8 km į vakarus nuo Simno. Nuo Krosnos iki Lazdijų – 18 km, Želsvos, Simno, Verstminų – po 10, Šeštokų – 8, Vartų – 3, Birsčių – 1.
Netoli Krosnos – Žuvinto draustinis, 4 km į šiaurę nuo gyvenvietės – Žuvinto biosferos rezervatas. Į pietryčius nuo Krosnos – Kalniškės miškas. Jame nuo 1974 m. aptvertoje teritorijoje auginami muflonai. Per Krosnos gyvenvietę teka Sūravos upelis, kuris įteka į Buktos pelkę. Gyvenvietę kerta geležinkelis Alytus–Kazlų Rūda, plentai, vedantys į Alytų, Marijampolę bei Kalvariją.
Didžiausia miestelio šventė – tradiciškai kasmet rugsėjo 21 d. vykstantys Krosnos globėjo šv. Mato atlaidai.
Krosnos gyvenvietė pradėjo kurtis XVI a. (rašytiniuose šaltiniuose iš pradžių ji vadinama Krasnica vardu).
Per Valakų reformą Krosnai buvo paskirtas sklypas, pavadintas Krosnos atmata.
1595 m. oficialiai buvo gautas leidimas kurti Krosnos gyvenvietę.
1602 m. rašytiniuose šaltiniuose paminėta Krosna.
1688 m. rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Krosnos dvaras ir kaimelis.
Su Krosnos istorija yra susijęs kunigaikštis Simonas Karolis Oginskis (apie 1620–1699).
1650–1655 m. Krosnoje pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.
1760 m. įsteigta Krosnos katalikų parapija.
Krosnos miestelis sparčiai ėmė augti XIX a., ypač nuo 8-ojo dešimtmečio, po to, kai pro jį 1870 m. buvo nutiestas plentas Marijampolė–Alytus, 1897–1900 m. – plentas į Kalvariją, 1897–1901 m. – geležinkelio Alytus–Suvalkai linija.
1842 m. pastatyta klasicistinė Krosnos šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčia. 1913 m. pristatyti bažnyčios bokštai. Šioje bažnyčioje saugomas vertingas XIX a. sukurtas paveikslas „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“, XIX a. skulptūra  „Mykolas Arkangelas“ (XIX a.), 1928 m. sukurtas medinis kryžius su koplytėle.
1883 m. Krosnoje buvo 372gyventojai, 1923 m. – 178, 1959 m. –  366, 1970 m. – 380, 1978 m. – 442, 1979 m. – 404, 1985 m. –  415, 1989 m. – 396, 2001 m. – 401.
XIX a. pabaigoje buvo Krosnos valsčius. Jis 1867–1914 m. priklausė Lenkijos Kongreso karalystės Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskričiai.
1870 m. gegužės 31 d. prie Krosnos valsčiaus buvo prijungti keli Liudvinavo valsčiaus kaimai.
Valsčius panaikintas 1950 m. birželio 20 d., jo teritorija perduota Kalvarijos rajonui (1 apylinkė) ir Simno rajonui (7 apylinkės).
XX a. pradžioje daug Krosnos ir jos apylinkių gyventojų dalyvavo nepriklausomybės kovose.
1919–1948 m. Krosna buvo Marijampolės apskrities Krosnos valsčiaus centras.
1923 m. Krosnos valsčiui priklausė 112 km². Jo teritorijoje buvo 8 apylinkės, 4 162 gyventojai. Iš jų lietuvių buvo 3 981 (95,65 %), vokiečių – 83 (1,99 %), žydų – 72 (1,7  %), kitų tautybių gyventojų – 26 (0,6  %).
1949 m. Krosnos valsčiaus teritoriją sudarė 114 km², joje buvo 8 apylinkės: Krosnėnų apylinkė, Krosnos apylinkė, Naujienos apylinkė, Pėdiškių apylinkė, Ramanavo apylinkė, Randiškės apylinkė,  Šeštokų apylinkė, Vytautiškės apylinkė.
Po Antrojo pasaulinio karo Krosnos apylinkėse veikė Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai. 1945 m. gegužės 16 d. prie Krosnos įvyko mūšis, kuriame dalyvavo 80 Lietuvos laisvės gynėjų ir daugiau negu 400 enkavedistų. Nemažai partizanų (tarp jų ir moterų) šio susirėmimo metu žuvo, kitiems pavyko prasiveržti iš apsupties ir pasitraukti į miškus.[2]
1947 m. įkurta Krosnos biblioteka. 1950 m. įsteigta septynmetė mokykla, vėliau reorganizuota į aštuonmetę. 1969–1996 m. ji turėjo vidurinės mokyklos spatusą, 1996–2001 m. – progimnazijos, nuo 2001 m. Krosnoje veikia pagrindinė mokykla.
1948–1950 m. Krosna buvo Kalvarijos apskrities Krosnos valsčiaus centras.
Sovietmečiu Krosna buvo kolūkio centrinė gyvenvietė.
1954 m. Krosna buvo  Simno rajono  Krosnos apylinkės centras.
19??–1995 m. Krosna buvo  Lazdijų rajono Krosnos apylinkės centras.
Nuo 1995 m. Krosna –  Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos centras.
Krosnoje veikia vaikų darželis „Eglutė“, medicinos punktas. Yra žirgynas, kuriame veisiami Trakėnų veislės žirgai, nuo 1997 m. rengiamos kasmetinės konkūrų varžybos.
2002 m. patvirtintas Krosnos miestelio herbas ir vėliava (dailininkas Juozas Galkus).
Miestelio centre yra paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“, 1999 m.
Krosnoje yra gimęs iškilus JAV lietuvių visuomenės veikėjas (diplomatas,  politikas Mikas Bagdonas, , inžinierius technologas Algirdas Jurgis Kliučininkas (g. 1932 m. Naujienoje), biologas Algimantas Bujauskas (g. 1932 m. Delnickuose, muzikas, dirigentas Jonas Vidas Aleksandravičius (g. 1944 Vartuose).
Literatūra:
Aprašymas apie Kalvarijos apskritį Lenkijos Karalystės ir kitų slavų kraštų geografiniame žodynas (lenkų kalba),  Haag-Kępy 1882 m., t. 3.

Pagal literatūros šaltinius parengė Danutė Mukienė

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.28 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija