Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 
DUSETOS

Dusetos – Zarasų rajono savivaldybės miestas  prie Šventosios upės, pietinėje Sartų ežero pakrantėje, Sartų regioninio parko   teritorijoje, nuo rajono centro Zarasų į vakarus nutolęs 25 kilometrų.

Su Dusetomis yra susijęs Mykolo Kleopo Oginskio  (1765-09-25 –1833-10-15) gyvenimas ir veikla.

Čia yra Dusetų kraštovaizdžio draustinis, veikia yra hipodromas, o ant Sartų ežero nuo 1905 m. kasmet vyksta žirgų lenktynės. Miestą puošia  2008 m. vasarą prie seniūnijos įrengtas  skulptūrų parkas. Dusetose veikia Kazimiero Būgos gimnazija (joje nuo 1975 m. veikia kraštotyros muziejus), Dusetų specialioji mokykla, biblioteka (veikia nuo 1937 m.), meno mokykla, paštas, kultūros centras, bankas, žirgynas, Sartų regioninio parko direkcija ir lankytojų centras, keletas parduotuvių.

XIII a. kryžiuočių kronikose minima Dusetos upė.

Nuo XVI a. pr. Dusetos rašytiniuose šaltiniuose pradėtos vadinti miesteliu.

1519 m. rašytiniuose šaltiniuose pradėta minėta Dusetų vietovė, kuri išaugo iš Radvilų dvarui priklausančio kaimo – dabartinio Didžiadvario.

Tais pačiais metais Dusetose pastatyta medinė bažnyčia. Ji buvo perstatyta 1774 metais.

1530 m. Dusetose įsteigta parapinė mokykla. 1776 m. jai pastatytas pastatas. 1825 m. jam sudegus, po dviejų metų (1825 m.) pastatytas naujas parapinės mokyklos pastatas. Jis yra išlikęs iki mūsų dienų. 1823 m. Dusetose veikė 3 skyrių mokykla, nuo 1865 m. –  valdinė pradžios mokykla, nuo 1928 m. – 6 skyrių pradinė mokykla, nuo 1940 m. – progimnazija, nuo 1951m. – vidurinė mokykla.

1580 m. (kitais šaltiniais – 1585 m.) Dusetas iš Jurgio Radvilos nusipirko Motiejus Rudamina.

1686 m. Dusetos rašytiniuose šaltiniuose pradėtos vadinti miestu.

Miestelis stipriai nukentėjo karų su švedais metais, o 1806 m., 1862 m., 1868 m., 1905 m. ir 1910 m. – per gaisrus.

Nuo XVIII a. pab. iki 1831 m. Dusetos priklausė Pliateriams.

1811 m. mieste buvo 907 gyventojai, 1865 m. – 450, 1897 m. –  1 278.

XIX a. pradžioje žiemą Dusetose, ant Sartų ežero, pradėtos organizuoti žirgų lenktynės. Nuo 1905 m. šios varžybos vyksta kasmet, o 1955 m. jos paskelbtos respublikinėmis.

1831 m. ir 1863 m. Dusetų apylinkėse veikė sukilėliai.

1831 m. Dusetų dvaras priklausė Cezariui Plateriui (jis buvo Emilijos Platerytės pusbrolis). E. Pliaterytė Dusetose pradėjo savo sukilėlės veiklą.

1863 m., nuslopinus sukilimą, caro valdžia iš Pliaterių atėmė Dusetas ir sugriovė dvaro rūmus. 

XIX a. pabaigoje Dusetose slapta buvo platinama draudžiamoji lietuvių spauda, veikė slaptos lietuvių mokyklos (1883 m. vienoje jų mokėsi 30 mokinių). 

1888 m. mieste pastatyta Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia su varpine (architektas Ustinas Golinevičius). Iki mūsų dienų išliko XVIII a. barokinė varpinė (architektas A. Paraka). 

1896 m. Dusetose atidarytas paštas.

1905 m. Dusetose susiformavo ginkluotas valstiečių raitelių ir pėstininkų būrys.1

1919 m. ties Dusetomis vyko vietos partizanų ir Lietuvos kariuomenės susirėmimai su Raudonosios armijos daliniais.

1923 m. Dusetose buvo  1 164 gyventojai, 1959 m.  – 1 806, 1970 m. – 1 600, 1974 m. – 1 500, 1976 m. – 1 500, 1979 m. – 1 357, 1989 m. – 1 184.

1928 m. mieste pastatytas Nepriklausomybės paminklas. 1949 ar 1952 m. jis buvo nugriautas, o 1989 m. atstatytas.

1935 m. Dusetose veikė pieninė, 2 garo malūnai, saldainių fabrikėlis.

1937 m.  Dusetose pradėjo veikti biblioteka.

1941 m. birželio mėnesį Dusetų gyventojai dalyvavo sukilime. Šio sukilimo dalyviai birželio 23 d. užėmė miestelį.

Po Antrojo pasaulinio karo Dusetų apylinkėse kovojo Vytauto apygardos Lokio rinktinės Lietuvos partizanai. 

1947 m. Dusetose  įsteigta ligoninė.

1950 m. Dusetos gavo miesto teises. 

Nuo 1951 m. miestelyje atidaryti kultūros namai. 

1980 m. prie Sartų ežero kranto užfiksuotas didžiausias paros kritulių kiekis šalyje (250 mm). 

1981 m. miestelyje pradėjo veikti ambulatorija  ir vaistinė.

1985 m. Dusetose pastatyti paminklai kraštiečiams poetui Pauliui Širviui ir kalbininkui Kazimierui Būgai (skulpt. Bronius Vyšniauskas),

1995 m. mieste atidengtas  Ipolito Užkurnio sukurtas stogastulpis-paminklas Pauliui Širviui.

1995 m. Dusetose atidaryta dailės galerija.

2001 m. mieste buvo 914 gyventojų, 2007 m. – 791, 2011 m. – 717, 2013 m. – 675.

Iš Dusetų yra kilęs aktorius, režisierius Algirdas Latėnas (g. 1953), kompozitorius, kultūros ir politikos veikėjas Faustas Latėnas (g. 1956), chorvedė Elena Aižinienė-Atkočiūnaitė (1935–1984), pedagogas, chorvedys Romualdas Malakauskas (g. 1947), dailininkas Albertas Broga (g. 1951), ekonomistas, pedagogas Bronius Juodelis (g. 1924), JAV jūrų pėstininkų pulkininkas Algimantas Vladas Garsys (g. 1942),  karininkas, flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas (g. 1961).

Pagal literatūros šaltinius parengė Danutė Mukienė

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2015.01.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija