Bronius Untulis. Pedagogas, kultūros veikėjas. Gimė 1883.10.04 Rumšaičiuose (Skuodo r.). Mirė 1977.01.28 Vilniuje. 1903 m. baigė Liepojos gimnaziją. Už draudžiamos lietuvių literatūrosros platinimą ir pažangią veiklą tarp moksleivių kalintas Liepojoje. Dėl persekiojimo emigravo. Krokuvoje, Berne, Berlyne studijavo istoriją, ekonomiką ir filologiją. 1912 m. baigė Kijevo universiteto istorijos ir filologijos fakultetą. 1912–1918 m. Vilniaus, Telšių, Vitebsko, Voronežo gimnazijų, 1918–1940 m. – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas. 1937–1939 m. Vilniaus universitete dėstė lietuvių kalbą. 1940–1941 m. ir 1944–1950 m. buvo Vilniaus universiteto dėstytojas. Nuo 1922 m. dalyvavo Lietuvos mokslo draugijos veikloje, buvo jos leidinio „Lietuvių tauta“ bendradarbis. Jis – švietimo draugijos „Kultūra“ vienas steigėjų ir pirmasis jos pirmininkas (1927 m.). Rėmė komunistus pogrindininkus, padėjo politiniams kaliniams. Parašė vidurinei mokyklai „Visuotinės istorijos“ vadovėlių („Viduriniai amžiai“, 1922 m.; „Naujieji laikai“, 1926 m.), „Vadovėlis lietuvių kalbos pasimokyti“ (1920; 2-asis ir 3-asis leidinys „Lietuvių kalbos vadovėlis kitataučiams“, 1940 m.), parengė enciklopedinį žinyną „Skaityk mane. Aš viską žinau“ (nuo A iki Kvorumas; 1927 m.).
 
Tekstas parengtas pagal Antano Mockaus informaciją
 
Informacija atnaujinta 2007 07 23