KITI LANKYTINI OBJEKTAI PALANGOJE IR 
ŠVENTOJOJE
Sudarė Antanas Sebeckas ir Jurga Palangytė
 
* Vitražai, XX a. (Palangos bažnyčia);
* Vitražai, 1976 m. Dail. L. Pocius (Birutės kalno koplyčia);
* Altoriai, XX a. (Palangos bažnyčia);
* Sakykla, XX a. (Palangos bažnyčia);
* Paveikslas „Šventas Kazimieras“, XX a. (Palangos bažnyčia);
* Varpas. Meistras Markas Ulmanas pagamino 1608 m. Karaliaučiuje (Palangos bažnyčia);
* Palangos bažnyčios laikrodis – technikos paminklas (Vytauto g.);
* Freskos „Žydroji liepsnelė“ (Gintaro g.);
* Freskos „Gintaro“ reabilitacijos centre;
* Freskos „Lino“ poilsio namuose;
* Freskos „Pušyno“ poilsio namuose (Žvejų g.);
* Dekoratyvinė skulptūra „Žuvėdra“, 1980 m. Dail. Ž. Januškaitė (Palanga);
* Dekoratyvinė skulptūra „Saulutė“, 1976 m. Dail. Ž. Januškaitė (Palanga);
* Dekoratyvinė skulptūra „Žvejo dukros“, 1980 m. Dail. Z. Pranaitytė (Šventosios kopos);
* Dekoratyvinė skulptūra prie „Alkos“ poilsio namų (S. Daukanto g.);
* Dekoratyvinė skulptūra prie plaukymo baseino (Naglio g.);
* Dekoratyvinė skulptūra prie AB „Palangos vandenys“ (Klaipėdos pl.);
* Dekoratyvinė skulptūra prie globos namų (Klaipėdos pl.);
* L. Vaineikio paminklinis obeliskas (Vytauto g.);
* „Saulės laikrodis“ prie „Lino“ poilsio namų;
* V. Galdiko pagaminti vargonai, restauruoti seni varikliai (Malūno g.);
* „Žemaičių alka“ Šventojoje (Kuršių takas);
* Evangelikų bažnyčia Šventojoje (Liepojos pl.);
* Šventosios medinė bažnyčia (buvusi Kaunų sodyboje);
* Buvusi ligoninė Bangų g. 5. (vietinės reikšmės paminklas);
* Sodyba – gyvenamasis namas, tvartas (Klaipėdos pl. Nr. 1);
* N. Freimano sodyba, 1822 m. (Miško takas Nr. 19);
* Takas dideliems ir mažiems (Liepojos pl.);
* M. Balčiaus antikvarinių vertybių kolekcija (Žuvėdrų g.);
* Paulauskų gyvenamasis namas, ūkinis pastatas (S. Dariaus ir S. Girėno gatvė);
* Pastatas, kuriame veikia viena seniausių vaistinių Lietuvoje – įsteigta 1827 m. (Vytauto g.);
* Namas, kuriame 1957-1970 metais su pertraukomis gyveno ir dirbo rašytojas A. Venclova (Palanga);
* Namas, kuriame 1953-1972 metais su pertraukomis gyveno ir dirbo kompozitorius B. Dvarionas (Birutės alėja);
* Namas, kuriame 1948-1966 m. vasaromis gyveno dailininkas A. Žmuidzinavičius (Basanavičiaus g.);
* Tremtinių kryžius Palangos vaistinės kieme (Vytauto g.);
* Namas, kuriame 1928-1944 metais gyveno visuomenės veikėjas J. Šliūpas (Vytauto g.);
* Namas, kuriame 1954 m. gyveno ir mirė kompozitorius J. Bendorius (Birutės alėja);
* Namas, kuriame 1898-1899 metais gyveno, vėliau vasarodavo rašytoja S. Kymantaitė-Čiurlionienė. 1908-1909 metais čia lankėsi ir dailininkas, kompozitorius M. K. Čiurlionis (L. Vaineikio g.);
* Akademiko V. Jurgučio kapas (Palangos m. kapinės, Vytauto g.);
* Aviakonstruktoriaus B. Oškinio (1913-1985) kapas (Palangos m. kapinės, Vytauto g.);
* Pedagogo, kalbininko A. Vireliūno (1887-1925) kapas (Palangos m. kapinės, Vytauto g.);
* Antkapinis paminklas-koplytėlė, 1813 m. Paulauskų kapai (Palangos m. kapinės, Vytauto g.);
* Medinė koplyčia Palangos senosiose kapinėse;
* Mūrinė koplyčia Palangos senosiose kapinėse;
* XIX-XX a. Anaičių kaimo etnografinės kapinės, istorijos paminklas (Klaipėdos rajonas 1999 m. sausio 1 d. šią teritoriją perdavė Palangos miestui);
* Kapinės, kuriose ilsisi perlaidoti 1941 m. Palangos parke nužudytų žydų tautybės žmonių palaikai (Palangos m. kapinės, Vytauto g.);
* 1941 m. vykusių žydų tautybės žmonių žudynių vieta ir kapas (Liepojos plentas, miškas ties oro uostu);
* Paminklas-obeliskas karių kapinėse (Vytauto g.).
 
Archeologinės vietos
Palangoje
 
* Būtingės, Palangos senovės gyvenvietė – A388P, AR-1516;
* Palangos kapinynas – A389P, AR-14;
* Palangos kapinynas II – A390P, AR-18;
* Palangos kapinynas III, vadinamas Žemaičių kalneliu – A391P;
* Palangos piliakalnis su gyvenviete – A392KP;
* Piliakalnis, vadinamas Birutės kalnu – A392K1P;
* Gyvenvietė – A392K2P;
* Palangos senojo miesto vieta – A393P;
* Palangos senovės gyvenvietė, vadinama Žemaičių kalneliu – A394P;
* Palangos senovės gyvenvietė II – A395P;
* Palangos senovės gyvenvietė III – A396P;
* Palangos piliakalnis, vadinamas Naglio kalnu – AR-19;
* Palangos kapinynas – AR-20;
* Palangos senovės gyvenvietė I – AV-2025;
* Palangos senovės gyvenvietė – AV-2026;
* Šventosios akmens amžiaus stovykla – AR-22.

 

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija