DOVANOS MUZIEJUI
 
Stanislava BeržonskaitėDanutės Mukienės nuotraukoje - IV Pasaulio žemaičių dailės parodoje eksponuota Donato Lukoševičiaus skulptūra
 Žemaičių dailės muziejus skaičiuoja dešimtuosius savo veiklos metus. Per tą laiką čia sukaupta 8532 vnt. eksponatų (iki 2003 m. rugpjūčio mėn. 1 d.). Didžiąją jų dalį muziejui padovanojo savo kraštą ir jo kultūrą gerbiantys, puoselėjantys žmonės. Šios dovanos sudaro apie 90 proc. visų muziejaus eksponatų, o profesionaliosios dailės rinkinyje jų dar daugiau – 98 proc.
Profesionaliosios dailės rinkinius savo dovanomis kasmet labiausiai papildo išeivijoje bei Lietuvoje gyvenantys dailininkai, meno kūrinių kolekcininkai ir savo krašto kultūrą puoselėjantys žmonės. Ypač aktyvūs išeivijoje gyvenantys mūsų tautiečiai. Pirmasis su gausiomis dovanomis dar į buvusį Plungės kraštotyros muziejų 1993 metų karštą ir saulėtą liepos mėnesį atvyko dailininkas Juozas Bagdonas. Iš Niujorko (JAV) jis atvežė 108 savo tapybos darbus. Tada Oginskių rūmuose eksponuojamos dailininko drobės tarp plungiškių sukėlė nemažas diskusijas ir sąmyšį. Daugeliui parodos lankytojų J. Bagdono kūryba buvo neįprasta ir nesuprantama. Vieni ja žavėjosi, kiti stebėjosi, treti be jokių kompromisų atmetė. Kaip ten bebūtų, tačiau žemaičio J. Bagdono kūrybos parodą pamatė beveik visi plungiškiai ir vienaip ar kitaip ji visus suintrigavo. J. Bagdono sukurtos drobės tapo pamatu, ant kurio kūrėsi Žemaičių dailės muziejus – šis dailininkas pelnytai vadinamas muziejaus krikštatėviu. Tų pačių metų rudenį kultūros globėjos Beatričės Vasaris iniciatyva besikuriančiame Žemaičių dailės muziejuje atidaryta iškilaus tapytojo, taip pat žemaičio, Adomo Galdiko abstrakcijų paroda. Visi joje eksponuoti darbai palikti muziejuje. B. Vasaris rūpesčio dėka ir vėlesniais metais nemažai meno kūrinių pasiekė muziejų. Ji rūpinasi muziejaus autoriteto tarp Amerikos išeivijos menininkų stiprinimu – išeivijoje gyvenančius dailininkus pasiekia naujausios žinios apie mūsų organizuojamas parodas. Jai esame dėkingi ir už tai, kad muziejui savo kūrinių padovanojo V. Ignas, J. Paukštienė, O. Čepelienė, K. Varnelis, L. Pabedinskas, B. M. Stankūnienė, A. Lukočiūtė-Khaimovich ir keletas kitų dailininkų.Danutės Mukienės nuotraukoje: IV Pasaulio žemaičių parodos atidaryme kalba „Oginskių dvaro bičiulių” klubo pirmininkė Dana Baltutienė
Neįkainojama Aldonos bei Antano Minelgų (JAV) dovana – 69 vnt. meno kurinių kolekcija. Ją sudaro V. Igno, V. Rato, A. Dargio, P. Gailiaus ir daugelio kitų dailininkų kūryba.
Telesforo Valiaus kūrinių kolekciją muziejui padovanojo jo žmona A. Valiuvienė, o Alfonso Dargio – V. Ramanauskas.
Kraštietės Danutės Baltutienės dėka užsimezgė glaudūs muziejaus ir tolimame Australijos žemyne gyvenančių žemaičių menininkų ryšiai. Australijos žemaičiai dailininkai aktyviausiai dalyvauja Pasaulio žemaičių dailės parodose. Joms pasibaigus, visi parodai atsiųsti darbai padovanojami muziejui. Dailės rinkinius savo kūriniais jau yra praturtinęs V. Ratas, E. Kubbos, D. Statkutė-Antanaitienė, V. Mikalaitė-Kabaila, L. Kraucevičiūtė-Gruzdeff, a. a. A. Vingis, B. Mockūnienė, F. Sadauskas, L. Skrolys, J. Janavičienė, J. Janavičius, A. Jankus, A. Vaičaitis, L. M. D. Baltutis.
Nemažai kūrinių gaunama ir iš Lietuvoje gyvenančių žemaičių menininkų. Visi dailininkai, dalyvaujantys muziejaus ar kitų kūrybinių organizacijų rengiamose parodose, pleneruose, visada palieka dovanų muziejui. Tokia forma muziejaus rinkinius savo kūriniais jau papildė daugiau negu 60 Lietuvoje gyvenančių menininkų. Tarp jų yra V. Valiaus, O. Jablonskio, A. Švažo, A. Stasiulevičiaus, D. Valatkos, V. Ušpalio, K. Katkaus, L. J. Jankaus, Ž. Bardzilauskaitės, G. Jacėnaitės, Z. Dargienės, Z. Inčirauskienės, P. Gintalo, R. Eidėjaus, V. Kuso, V. Lisaičio, R. Lankausko, S. Armono, V. Pinkevičiaus, F. Linčiutės-Vaitiekūnienės ir daugelio kitų darbų.Danutės Mukienės nuotrauka: Žemaičių dailės muziejaus mecenatas Juozas Bagdonas (centre), kairėje - Povilas Grigola, dešinėje - dailininkas Adolfas Vaičaitis iš Australijos
Nemažai kūrinių gauta ir iš Lietuvos kolekcininkų. 33 Lietuvos dailininkų sukurtus ekslibrisus padovanojo etnologas Vacys Milius.
Muziejuje pradėtas kaupti ir užsienio šalių dailininkų profesionaliojo meno rinkinys. Daugiausia kūrinių į šį rinkinį patenka muziejui įgyvendinant tarptautinių dailininkų plenerų ir parodų projektus. Rinkiniuose jau yra Čekijos, Vokietijos, Lenkijos, Graikijos menininkų darbų.
Formuojami, nuolat turtinami šiuolaikinės tautodailės ir Plungės krašto kultūros istorijos rinkiniai. Didžiąją jų dalį taip pat sudaro kraštiečių dovanos. Pradžiugino S. Senkienė. Ji muziejui padovanojo 43 savo vyro a. a. A. Senkaus medžio drožinius. Plungiškė D. Bulavienė perdavė tautodailininkų P. Kniūkštos ir A. Drungilo kūrinių. Medžio drožėjas iš Palangos A. Žulkus padovanojo ne tik savo kūrinį, bet ir 10 vnt. fotografijų iš Žarėnų dvaro istorijos (XIX a. pab.-XX a. pr.). Plungiškė E. Ravickienė į ikonografijos rinkinį perdavė daug savo kraštotyrinės medžiagos. Jį (be archyvo) sudaro daugiau negu 600 vnt. fotografijų ir atvirukų (XIX a. antra-XX a. pirma pusė). Nemažai kultūros vertybių muziejui padovanojo A. Beresnevičius, J. Bunka, A. Končius, D. Kryževičius, R. Greimas, V. Rudelis, J. Šimkus, S. Barbšienė, B. Laučienė, B. Buitkuvienė, K. Daukša, V. Turskytė, J. Bukartienė, B. Žalimaitė, A. Balsys, J. Tamošauskas, A. Norvydas ir daugelis kitų nuostabių žmonių.
Muziejaus kolektyvas dėkingas R. Budriui, V. Balčiūnui, V. Liutkui ir daugeliui kitų iškilių visuomenės veikėjų, kurie nuoširdžiai rūpinasi mūsų muziejumi, konsultuoja čia dirbančius žmones, rūpinasi regionų kultūros plėtra.
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija