KVIEČIA DAILĖS GALERIJOS: KLAIPĖDOJE,TELŠIUOSE, ŠIAULIUOSE 
 
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJAŠiaulių universiteto dailės galerija
 Šiauliai, Vilniaus g. 141.
Tel. 8-41-595829.
El.paštas: galerija@su.lt
Kontaktams:
Direktorė Daiva Skrupskelytė,
tel. 8-614-74084.
Parodų organizatorė Ernesta Šimkienė,
tel. 8-682-62232.
Galerijos tikslai ir 
*Rengti universiteto studentų ir dėstytojų dailės, techninės kūrybos ir kitas parodas, organizuoti jų aptarimus, kitus kultūros renginius;
*Užmegzti ryšius ir bendradarbiauti su analogiškomis galerijomis, veikiančiomis Lietuvoje ir užsienyje, keistis parodomis, darbo patirtimi;
*Palaikyti ryšius su Lietuvos dailininkų organizacijomis, miestų, rajonų kultūros skyriais, muziejais, meno atstovais. Organizuojant parodas atsižvelgti į jų pasiūlymus, pageidavimus;
*Galerijos fonduose kaupti ir saugoti dovanotus ir įsigytus dėstytojų, magistrų, bakalaurų kūrinius, leisti šių darbų katalogus, naudoti kūrinius organizuojant kilnojamas parodas;
*Pasitelkus į pagalbą mokslininkus ir dailininkus, teikti universitetui, miestui, Šiaulių regionui įvairiapusę praktinę ir teorinę paramą, konsultacijas dailės srityje;
*Užsiimti švietėjiška veikla: rengti paskaitas, diskusijas, įtraukiant visuomenę į kūrybinį procesą, ugdant kūrybiškas asmenybes;
*Prie galerijos burti ne tik dailės srities, bet ir kitų meno šakų atstovus (muzikos, teatro, literatūros ir kt.), kartu su jais organizuoti bendrus renginius ir įgyvendinti projektus;
*Remti jaunimo kūrybinius ieškojimus, ugdyti jaunuosius menininkus;
*Rengti meno projektus. Įgyvendinant juos, dirbti kartu su meno kritikais, menininkais, aukštųjų, specializuotų meno mokyklų dėstytojais.
*Teikti informaciją visuomenei apie menininkus, parodas, kitus meno renginius, įvykius.
VšĮ „Šiaulių universiteto Dailės galerija” įkurta Šiaulių miesto centre, prie pėsčiųjų bulvaro, Šiaulių universiteto profesoriaus A. Toleikio iniciatyva 1999 m. birželio mėn.
Galerijos erdvė (bendras ekspozicijos plotas – 170 kv.m., dvi salės – 135 kv. m. ir 35 kv. m.) yra patogi rengti personalines parodas, taip pat ir nedidelės apimties grupines parodas. Parodos galerijoje keičiamos kas dvi savaitės. Per 4 veiklos metus čia surengta apie 150 parodų. Ji yra atvira įvairių krypčių dailei. Čia siekiama kuo didesnės parodų įvairovės. Prioritetas teikiamas Šiaulių universiteto dėstytojams ir studentams. Galerija kviečia savo rengiamose parodose dalyvauti ir įdomius autorius iš visos Lietuvos, yra užmezgusi kontaktų su užsienio menininkais, Vilniaus, Rygos dailės akademijomis, JAV Nebraskos universitetu Omahoje, Daugpilio (Latvija) dailininkų sąjunga, Kaliningrado dailės galerija ir keliomis kitomis galerijomis bei dailės akademijomis.
Paskutiniais metais galerijoje buvo surengtos vilniečių L. Cicėno, A. Stasiulevičiaus, L. Šalčiūtės, J.Galkaus, kauniečių R. Čarnos, S. Gutausko ir daugelio kitų Lietuvos dailininkų kūrybos parodos. Pirmą kartą čia pristatyta žinomo aktoriaus L. Noreikos paveikslų kolekcija. Galerijoje jau eksponuota čekų grafiko Oldrich Kulhanek, baltarusų grafika, Daugpilio dailininkų keramika, surengta daugelis kitų įdomių parodų. Kiekvienais metais galerija rengia Šiaulių miesto jaunųjų fotomenininkų parodą-konkursą „Posūkis”. Jo metu surandami vis nauji menininkai, kurių darbai eksponuojami ir užsienio šalių galerijose.

Šiaulių universiteto dailės galerijoje. Nuotraukos iš galerijos archyvo

2003 metų sausio-liepos mėnesiais
surengtos parodos:
01 23-02 06 – S. Gutausko (Kaunas) tapybos darbų paroda;
02 06-02 25 – Vilniaus Dailės akademijos studentų grafikos darbų paroda;
02 25-03 13 – J. Šmidtienės (Kaunas), kompanijos „Gildija“ mažosios tekstilės paroda;
03 13-03 27 – A. Kurtinaičio (Šiauliai) skulptūrų paroda;
03 27-04 10 – L. Navicko (Šiauliai) tapybos darbų paroda;
04 10- 04 24 – ŠU Menų fakulteto dizaino katedros studentų kūrybos darbų paroda;
04 24-05 08 – P. Gintalo ir V. Mockaičio (Telšiai) kūrybos paroda „Objektai ir subjektai” (medaliai, metalo plastika);
05 08-05 19 – „Studentiškas pavasaris“ (ŠU Menų fakulteto studentų kūrybos paroda)
05 22-06 05 – Bonaventūro Šalčio tapybos darbų ir Petro Rakštiko skulptūrų paroda;
06 05-06 22 – I. Ambrazienės piešinių paroda „...Nužiūrinėjimai...”;
06 23-07 09 – ŠU Menų fakulteto bakalaurų darbų paroda;
07 14-08 01 – V. Ostašenkovo (Šiauliai) tapybos darbų paroda.
Be to, Mažojoje galerijos salėje rengiamos studentų darbų parodos.
 
BAROTI
 
LT-5800 Klaipėda,
Aukštosios g. 3, 3a.
Tel. 8-46-31 35 80.
Fax. 8-46-310718.
baroti@takas.lt
Darbo laikas – pirmadieniais-šeštadieniais
nuo 11 iki 18 val.
Galerija įkurta 1992 m. Čia veikia dvi parodų salės. Galerijos steigėja – Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga.
Galerija veikia Klaipėdos senamiestyje, Klaipėdos dailės parodų rūmų pastate. Pagrindinė veiklos kryptis – šiuolaikinio meno parodų organizavimas ir meno kūrinių pardavimas. Rengiamos tapybos, grafikos, fotografijos, keramikos, skulptūros, juvelyrikos parodos bei eksponuojamos netradicinio meno instaliacijos. Čia taip pat eksponuojamos Lietuvos ir užsienio menininkų darbų parodos, teikiamos konsultacijos parduodant dailės kūrinius ir formuojant interjerus. Galerija užsako jos lankytojų pageidaujamus meno kūrinius, išnuomoja juos.
 
KLAIPĖDOS DAILĖS
PARODŲ RŪMAI
 
LT-5800 Klaipėda,
Aukštosios g. 3, 3a.
Tel.: 8-46-31 36 91, 31 44 43.
Fax. 8-46-313691.
Darbo laikas – trečiadieniais-sekmadieniais
nuo 11 iki 19 val.
Parodų rūmai savo veiklą pradėjo 1990 m. Čia yra 6 parodų salės. Steigėja – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Galerija prioritetą teikia profesionaliajam menui, rengia šiuolaikinės ir senosios dailės parodas, reprezentuoja lietuvių meninę kultūrą, plačiai ir įvairiai parodo jaunųjų menininkų kūrybą, skatina menininkų kūrybinius ieškojimus.
Galerija užsiima leidyba, parduoda meno kūrinius, organizuoja jų pristatymus.
 
KLAIPĖDOS
GALERIJA
 
LT-5800 Klaipėda,
Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10.
Tel. 8-46-41 04 01.
Fax. 8-46-410401.
violetaj@takas.lt
Darbo laikas – pirmadieniais-penktadieniais
nuo 11 iki 18, šeštadieniais – nuo 11 iki 16 val.
Galeriją 1998 m. įsteigė Lietuvos dailininkų sąjunga. Čia veikia 4 parodų salės, LDS Klaipėdos skyriaus būstinė ir leidybos centras, rengiami kūrybos vakarai, diskusijos, pristatomos knygos. Galerija veikia XVIII a. fachverkiniame uostamiesčio name. Galerijoje pristatoma ne tik Klaipėdoje, bet ir kitose Lietuvos vietose gyvenančių dailininkų kūryba. Atsižvelgiant į specifines šios galerijos patalpas, čia dažniausiai savo kūrybos parodas rengia grafikai ir tapytojai. Galerija turi gražias bendradarbiavimo tradicijas su Architektų sąjungos Klaipėdos skyriumi, žurnalistais, menotyrininkais.
 
LAIPTAI
 
LT-5401 Šiauliai,
Žemaitės g. 83.
Tel. 8-41-42 56 11.
mngalerija@takas.lt
Darbo laikas – antradieniais-šeštadieniais
nuo 11 iki 19 val.
Galeriją 1992 m. įsteigė Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrius. Čia veikia dvi parodų salės, kartu su parodomis rengiami ir koncertai, kūrybos vakarai, lankytojai kviečiami ir į spektaklius.
Galerija veikia Mokytojų namuose. Čia dažniausiai vyksta viduriniosios kartos menininkų kūrybos parodos, galima susipažinti su abstrakčiosios, ekspresyviosios dailės atstovais ir jų kūryba. Tuo pat metu, anot galerijos šeimininkų, „vengiama vienakrypčio ir siauro požiūrio į meną“. Galerijoje eksponuojama ir užsienyje gyvenančių lietuvaičių kūryba.
Čia parduodami profesionalių dailininkų kūriniai. Teikiamos konsultacijos dailės kūrinių eksponavimo interjere klausimais.
 
ŠIAULIŲ DAILĖS
GALERIJA
 
LT-5400 Šiauliai,
Vilniaus g. 245.
Tel.: 8-41-52 43 85, 8-41-52 11 61,
Fax. 8-41-521161.
d.galerija@siauliai.omnitel.net
www.omnitel.net/galerija
Darbo laikas: antradieniais-šeštadieniais nuo 10 iki 18 val.
Galeriją 1992 m. įkūrė Šiaulių miesto savivaldybė. Jos pagrindinis tikslas – supažindinti lankytoją su naujausiomis šiuolaikinio meno tendencijomis. Galerijoje veikia keturios parodų salės ir balkonas.
Čia eksponuojami Šiauliuose, taip pat ir kitose Lietuvos vietovėse bei užsienyje gyvenančių dailininkų sukurti tapybos, skulptūros, grafikos, fotografijos kūriniai, instaliacijos ir kt. Rengiami ir tarpdisciplininiai projektai, klasikinės ir eksperimentinės muzikos koncertai, kino, videomeno peržiūros, performansai, alternatyvaus meno ir madų festivaliai. Galerijoje vyksta ir konferencijos, teminės diskusijos, parodų aptarimai, leidinių pristatymai. Nuo 1996 m. galerijoje veikia Atviros informacijos biuras. Čia lankytojai turi galimybęs susipažinti su leidiniais apie vaizduojamąjį meną, parodų katalogais, kultūros leidiniais. Jiems teikiamos žinios ir apie kūrybines stovyklas, studijas, meno parodas, rengiamas Lietuvoje bei užsienyje.
 
ANTANO MONČIO
NAMŲ MUZIEJUS-
GALERIJA
 
LT-5720 Palanga,
S.Daukanto g. 16.
Tel. 8-460-4 93 66.
El. paštas: muzmoncio@is.lt
Darbo laikas gegužės 15-rugsėjo 15 dienomis – antradieniais nuo 12 iki 17 val., trečiadieniais-sekmadieniais nuo 12 iki 19 val.
Rugsėjo15-gegužės 15 dienomis dirbama: ketvirtadieniais-sekmadieniais nuo 12 iki 17 val.
Galerija, kurią įsteigė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Klaipėdos apskritis, Palangos miesto savivaldybė ir A. Mončio fondas, veikia nuo 1998 m. Čia – trys parodų salės.
A. Mončio namuose-muziejuje nuolat eksponuojami Antano Mončio kūriniai. Nuo 2000 m. vasaros čia veikia ir galerija, kurioje rengiamos keičiamos profesionaliojo meno parodos, įgyvendinamos edukacinės programos, organizuojamos žmonių su negalia kūrybos parodos.
 
TELŠIŲ PARODŲ
SALĖ
 
LT-5610 Telšiai,
Kęstučio g. 3.
Tel. 8-444-5 4779.
Fax. 8-444-54779.
Darbo laikas – trečiadieniais-penktadieniais nuo 10 iki 16 val., šeštadieniais-sekmadienisis nuo 11 iki15 val.
Parodų salę 1993 metais įsteigė Telšių rajono savivaldybė. Čia veikia viena didelė parodų salė. Ji turi du filialus: Vaikų galeriją „Koridorius“„Džiugo“ vidurinėje mokykloje ir ekspozicinę erdvę NORD/LB. Telšių parodų salė ir meno centras veikia buvusio kino teatro „Spalis“ patalpose. Daugiausia dėmėsio skiriama švietėjiškam darbui – ugdoma ir skatinama vaikų bei jaunimo meninė veikla.
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija