Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALAS. 2002 m. Nr. 3

TARPTAUTINIS DAILININKŲ PLENERAS „ŽENKLŲ KALBA“

Algimanta Dargienė

Plenero dalyviai. Nuotrauka iš žemaičių dailės muziejaus rinkinių

Naujo tūkstantmečio pradžia susijusi su atsinaujinimu kultūros ir meno pažinimo srityje. Visose gyvenimo srityse jaučiamas ypatingas integracijos poveikis. Auga poreikis išlaikyti bei turtinti unikalias tradicines kultūros vertybes, stiprėja ir etninių kultūrų vertės supratimas. Į šį procesą su savo autentiška kultūrine orientacija, kalba, senomis istorinėmis, kultūrinėmis, etninėmis tradicijomis įsilieja ir Žemaitija.
Anot prof. A. J. Greimo, egzistencija – „(...) tautinės kultūros dilema: ar geriau išlaikyti savitą kultūrą užsidarius – ir, tam tikra prasme, neinant į priekį, – ar atsidaryti atviriau pasauliui, rizikuojant prarasti savo kultūrinį specifiškumą“.
2002 m. liepos 30 – rugpjūčio 12 dienomis Plateliuose vykusio tarptautinio dailininkų plenero „Ženklų kalba“ simbolis buvo sveikinanti ranka. Ji simbolizuoja atvirumą. AtsiverdamPlenero ženklasi siekėme senojo žemaičių meno plastinės kalbos ir skirtingų kultūrų dialogo sintezės kūryboje.
Plenero tema susijusi su praeitimi ir dabartimi, senuoju žemaičių menu, jo išskirtinumu, svarba Lietuvos tradicinės kultūros kontekste, interpretacija šiuolaikinėje lietuvių dailėje.
Archaiška žemaičių skulptūra, geležiniai kryžiai, tik čia paplitę medžio raižiniai (grafika) stebina išraiškinga plastika, dvasingumu. Spalva, savita formos deformacija, ornamentika sukuria ženklą – simbolį, užkoduotą informaciją, kurioje slypi tautos atmintis, jos buvimo čia pagrindas, atspara.
Pleneras vyko kultūros paveldo prasme turtingoje aplinkoje. XVIII a. vėlyvojo baroko sakralinė liaudies architektūra – medinės bažnyčios, varpinių bokštai – yra „gyvas muziejus“, išlikęs iki šių dienų Beržoro, Gintališkės, Platelių miesteliuose.
Tai antras tarptautinis dailininkų pleneras Telšių apskrityje. Pirmasis vyko 2000 m. tema „M. K. Čiurlionis ir Žemaitija“. Jis buvo skirtas M. K. Čiurlionio 125-mečiui.
Plenero organizatorius – Telšių apskrities viršininko administracija, koordinatorės: Telšių apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė Julijana Malakauskienė ir Žemaičių dailės muziejaus vyr.dailininkė Algimanta Dargienė. Projektą įgyvendinti padėjo Žemaičių dailės muziejus, Žemaičių kultūros draugija, Telšių apskrities savivaldybės, Žemaitijos nacionalinis parkas, daugelis įvairių apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų. Plenero dalyviai – Telšių apskrities Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų dailininkai bei Telšių apskrities užsienio miestų – partnerių Minsk – Mazowiecki (Lenkija), Krnov (Čekija) menininkai.
Jie kūrė erdvines formas, plokštumines kompozicijas iš medžio, akmens, tekstilės, drobės, popieriaus. Plateliuose tomis dienomis kūrybingai dirbo dailininkai Urszula Grabowska ir Krzysztof Rusiecki iš Minsk-Mazowiecki, Martina Rožanska ir Ladislav Steininger iš Krnovo, Zenonas Steponavičius ir Virginijus Tamošiūnas iš Mažeikių, Valdas Simutis iš Plungės, Antanas Vaškys iš Platelių (Plungės r.),Virginija Degenienė, Gintaras Gailius, Tomas Vaičaitis iš Telšių.
Plenero metu sukurtos skulptūros turi savo paskirtį. A. Vaškio skulptūra „Legenda“ jau pastatyta Platelių parke. Plateliuose liks ir Tomo Vaičaičio skulptūra „Mazgas“. Z. Steponavičiaus skulptūra „Augalas“ stovės Mažeikiuose. Kiti kūriniai: G. Gailiaus akmens skulptūros „Kaukės“, V. Simučio drobės ir skulptūra „Paukštis“, V. Tamošiūno tapybos darbai bei V. Degenienės tūrinės tekstilinės miniatiūros, U. Grabowskos, K. Rusieckio, M. Rožanskos, L. Steiningerio mišria technika sukurti darbai papildys Telšių apskrities tarptautinių dailininkų plenerų metu sukurtų darbų kolekciją.
Visuomenė su šiais darbais galėjo susipažinti rugpjūčio 11 d. Platelių dvaro svirne atidarytoje parodoje „Ženklų kalba“. Čia dailininkai eksponavo daugiau kaip 50 kūrinių ir bendrą instaliaciją, sudarytą iš medžio ir akmens – gyvybės jėgos ir energijos šaltinių. Apskritimas simbolizavo laiką ir begalybę, dvasinę jėgų harmoniją.
Parodos atidaryme dalyvavo Čekijos Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje asistentė ponia Janina Balsienė, Telšių apskrities užsienio partnerio Minsk-Mazowiecki miesto, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento, Telšių apskrities administracijos, savivaldybių atstovai, dailininkas Aloyzas Stasiulevičius, patys menininkai, būrys plenero rėmėjų.
Paroda Platelių svirne veikė iki 2002 m. rugsėjo 11 dienos. Po to ji aplankys Mažeikių, Žemaičių dailės, Rietavo Oginskių kultūros ir istorijos muziejus bei Telšių parodų salę.
Plenero metu dailininkai ne tik kūrė. Jie susipažino su Platelių, Beržoro, Žemaičių Kalvarijos miestelių istorija, kultūros paveldu, lankėsi liaudies menininkų Reginos ir Justino Jonušų sodyboje – muziejuje, V. Orvydo skulptūrų muziejuje, Mosėdžio unikalių akmenų muziejuje, Barstyčiuose, Telšiuose.
Dalyvius vienijo profesijos bendrumas – jie visi pedagogai, dėsto dailės mokyklose, todėl jiems buvo sudaryta galimybė susipažinti su Platelių, Mažeikių dailės mokyklų veikla, Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriumi. Plenero metu dailininkai kolegas supažindino su savo kūryba, atstovaujamo miesto kultūra, istorija, numatė ir aptarė kultūrinio bendradarbiavimo perspektyvas.
Kitas panašus tarptautinis pleneras Telšių apskrityje turėtų vykti 2004-aisiais.
 
PLENERO DALYVIAI
 
URSZULA GRABOWSKA (Minsk-Mazowiecki)
 
Gimė 1955 m. Studijavo tapybą Gdansko aukštojoje meno mokykloje, baigė Varšuvos meno akademiją. Kūryba: tekstilė, tapyba, piešimas. Verčia anglų literatūros kūrinius į lenkų kalbą. Dėsto meno istoriją, plastiką ir anglų kalbą vidurinėje mokykloje. Surengė 4 autorines parodas. Nuo 1981 m. dalyvauja grupinėse parodose Varšuvoje, Niujorke, Berlyne, kt.
KRZYSZTOF RUSIECKI (Minsk – Mazowiecki)
 
Gimė 1959 m. Studijavo meną Liublino universitete. Kūryba: grafika ir piešinys. Įkvėpimo ieško poezijoje. Dirba plastikos (dailės) mokytoju Minsk – Mazowiecki miesto meno mokykloje. Dalyvavo daugelyje parodų Lenkijoje ir užsienyje. Šiuo metu bendradarbiauja su „Kūrybinių iniciatyvų galerija“ Varšuvoje.
 
MARTINA ROŽANSKA (Krnov)
 
Gimė 1971 m. Studijavo Ostrowo universitete, filosofijos fakultete, menų katedroje. Kūryba: grafika, piešimas. Dirba pagrindinėje meno mokykloje. Čekijos dailininkų sąjungos, Krnovo dailininkų laisvo susivienijimo A13 narė. Nuo 1993 m. dalyvauja parodose. 1993 m. surengė autorinę kūrybos parodą Krnove. Tarptautinio dailininkų plenero, 2000 m. vykusio Plateliuose, dalyvė. Mažosios grafikos bienalės GRAFIX BRECLAV 2001 laureatė.
 
LADISLAV STEININGER (Krnov)
 
Gimė 1959 m. Studijavo Ostrowo universiteto pedagogikos fakultete vaizduojamąją dailę. Kūryba: grafika, tapyba, piešimas. Dirba vidurinėje pedagoginėje mokykloje, ruošia ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogus. 1995 m. kartu su žmona Ivana Steininger įkūrė „Pagrindinę meno mokyklą“. Kasmet rengia vaikų dailės parodas Krnove. Čekijos dailininkų sąjungos, Prahos grafikų asociacijos, Krnovo dailininkų laisvo susivienijimo A13 narys. Surengė 9 asmenines parodas Čekijoje. Dalyvavo daugelyje grupinių parodų Čekijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, grafikos bienalėse Bulgarijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Anglijoje.
 
ZENONAS STEPONAVIČIUS (Mažeikiai)
 
Gimė 1958 m. 1983 m. Vilniaus dailės institute įgijo skulptūros specialybę. Kūryba: skulptūra, memorialiniai paminklai. Mažeikių dailės mokyklos direktorius.
Dalyvavo dailininkų pleneruose Palangoje, Sedoje. Dažniausiai kuria skulptūras iš akmens. Keletas darbų sukurta visuomeniniams objektams Plungėje, Mažeikiuose, Židikuose.
 
VIRGINIJUS TAMOŠIŪNAS (Mažeikiai)
 
Gimė 1962 m. 1988 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakultetą. Kūryba: tapyba. Mažeikių dailės mokyklos mokytojas. Nuo 1986 m. dalyvauja parodose. Paskutinės surengtos Klaipėdos paveikslų galerijoje, tarptautiniame dailininkų plenere Plateliuose (abi 2000 m.), tarptautinėje dailės, teatro, fotografijos, kino šventėje Plocke, Lenkijos Respublika (2001 m.).
 
VALDAS SIMUTIS (Plungė)
 
Gimė 1965 m. Studijavo Telšių taikomosios dailės mokykloje. 1995 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo grafikos specialybę. Kūryba: tapyba, grafika, skulptūra. Plungės meno mokyklos grafikos mokytojas. Nuo 1994 m. dalyvauja parodose. Europos kultūros festivalių dalyvis: 1998 m. – Švedijoje, 2000 m. – Latvijoje ir Austrijoje. Tarptautinio dailininkų plenero, vykusio 2000 m. Plateliuose, dalyvis.
 
ANTANAS VAŠKYS (Plateliai)
 
Gimė 1964 m. 1982 m. įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumą. Studijavo medžio apdirbimą ir meninį akmens apdirbimą. Kūryba: skulptūra, memorialiniai paminklai. Nuo 1991 m. dirba Žemaitijos nacionalinio parko dailide. Kūryba eksponuota Plungėje, Kretingoje, Klaipėdoje, Vilniuje surengtose parodose, taip pat ir užsienyje (Kuboje, buvusioje Čekoslovakijoje, Estijoje, Latvijoje). Jo skulptūrų yra įsigijęs Žemaičių dailės muziejus, Žemaitijos nacionalinis parkas ir kt.
 
VIRGINIJA DEGENIENĖ (Telšiai)
 
Gimė 1950 m. 1967 – 1972 m. Vilniaus dailės institute studijavo tekstilę. Kūryba: tekstilė. Dirba originalia mezgimo ir mišria technika. Darbai dvimačiai, įvairių faktūrų, taip pat ir erdviniai, t.y. tūrinės tekstilinės miniatiūros, savotiškos buities objektų interpretacijos.
Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus lektorė, trikotažo ir rūbų dizaino specializacijos vedėja. Nuo 1976 m. dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje, Latvijoje, Austrijoje, įvairiuose mados renginiuose Lietuvoje. Jos kūrybinių yra Lietuvos, Lenkijos dailės muziejuose, privačiose kolekcijose Vokietijoje, Lietuvoje.
 
GINTARAS GAILIUS (Telšiai)
 
Gimė 1960 m. Vilniaus dailės institute 1989 m. įgijo skulptoriaus specialybę. Kūryba: skulptūra. Dėsto Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriuje skulptūrą. Nuo 1989 m. dalyvauja grupinėse parodose. Surengė dvi autorines parodas Lietuvoje. 1999 m. dalyvavo kūrybinėje stovykloje ir poplenerinės skulptūros iš granito parodoje INTEGRART Lenkijoje.
 
TOMAS VAIČAITIS (Telšiai)
 
Gimė 1969 m. 1987-1993 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, dailės fakultete. 1999 – 2000 m. – tapybos magistratūros studijos Šiaulių universitete. Kūryba: tapyba, skulptūra. Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojas. Nuo 1992 m. dalyvauja įvairiose parodose. 2000 m. surengta autorinė tapybos paroda „Metalo metamorfozės“ Žemaičių muziejuje „Alka“, 2001 m. – grafikos paroda Telšių parodų salėje. 1997-1999 m. – poplenerinės skulptūros iš granito parodos INTEGRART Lenkijoje, Lietuvoje dalyvis.
 
 

Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija