ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ
Zemaitijos herbas
© Žemaičių žemė – Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos,  Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.  
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: prof. Adomas Butrimas, prof. Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, dr. Loreta Sungailienė, dr. Jolanta Skurdauskienė, dr. Tomas Petreikis.
 
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213,  Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel 8 687 47550
El. paštas: zemaiciu@gmail.com
ISSN 1392-2610.
Leidinio elektroninė versija skelbiama interneto svetainėje http://www.samogit.lt.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m. (2011 m. buvo leidžiama tik skaitmeninė leidinio versija)
 
 
„Žemaičių žemės“ žurnalas – 1993–2011, 2013–2014 metais tradiciniu būdu spausdinamas periodinis,  prenumeruojamas leidinys. Leidžiamas keturis kartus per metus (ketvirtyje vieną kartą) 1000–2000 egz. tiražu.
2012 m. buvo leidžiama ir portale www.samogit.lt skelbiama tik elektroninė žurnalo versija.
Leidinio apimtis – 4–12 sąlyginių spaudos lankų. Dalis publikacijų skelbiama bendrine lietuvių kalba, kitos – žemaičių.
Redakcijos tel. / faksas: (8 5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47 550. El. paštas: zemaiciu@gmail.com).
Redakcijoje Jums gali būti suteikta išsamesnė informacija ir apie kitus VO RKIC leidinius.
Žurnalo redaktorė – Danutė Mukienė. 
Redakcinės tarybos nariai: istorikai dr. Adomas Butrimas, dr. Jolanta Skurdauskienė, literatūrologė, prof. Viktorija Daujotytė,  žurnalistė, muziejininkė Danutė Mukienė, etnomuzikologė dr. Loreta Mukaitė-Sungailienė, kultūrologas, knygotyrininkas dr. Tomas Ppetreikis
Žurnale daugiausia publikacijų spausdinama Žemaitijos istorijos, kultūros, kalbos, tautosakos temomis.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2016.03.27
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija