Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 1

Žemaičių sostinėje
 
Virginija Černiauskienė
 
Telšių rajono kultūriniame gyvenime iš bibliotekų aktyviai dalyvauja K. Praniauskaitės viešoji biblioteka ir jos Kaunatavo, Luokės, Viekšnalių, Biržuvėnų, Gadūnavo filialai. Įdomiausių, labiausiai prasmingų, visuomenei reikalingų kultūrinių iniciatyvų autoriai yra K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojai, Luokės, Viekšnalių, Biržuvėnų filialų vyr. bibliotekininkės Marytė Beleckienė, Zosė Stasiulienė, A. Simonavičiūtė.
Pastaraisiais metais bibliotekos įgyvendinama nemažai įvairių projektų. 2004 m. dalinis finansavimas buvo paskirtas 24 viešosios bibliotekos projektams – iš viso 59 720 Lt. Didžiausio visuomenės dėmesio sulaukė K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos projektai „Būkime susieti gyvo žodžio“, „Pažintys tęsiasi“, „Gyva ir laisva“ (skirtas lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui, Kalbos ir knygos metams), literatūrinis jaunimo konkursas „Septintoji kalva“. Organizuojant į šiuos projektus įtrauktus renginius, rajono bendruomenė turėjo puikią galimybę susitikti ir pabendrauti su žymiais Lietuvos rašytojais, dailininkais, susitiko su „Šiaurės Atėnų“, „Literatūra ir menas“ redakcijų kolektyvais. Visuomenė gerai įvertino Biržuvėnų, Gadūnavo, Lieplaukės, Nevarėnų, Žarėnų, Viešvenų gyvenvietėse vykusius renginius, skirtus 750-ies metų jubiliejams.
Šiais laikais bibliotekų aktyvumą labiausiai lemia ten dirbančių žmonių sumanumas, išsilavinimas, sugebėjimas bendrauti su žmonėmis, bibliotekos ryšiai su bendruomene, švietimo įstaigomis, bažnyčia, kultūros centrais.
Telšių miestas turi senas literatūrines tradicijas. Prie K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos aktyviai veikia literatų klubas „Šatrija“. Jau daug metų rajone organizuojame poezijos šventes. Rajone 1997 m. įsteigta M. Mažvydo premija už geriausius ir reikšmingiausius kraštotyros darbus. Premijoms pristatyti darbai kaupiami K. Praniauskaitės bibliotekoje. Biržuvėnų ir Viekšnalių filialų darbuotojai ėmėsi iniciatyvos savo bibliotekose sukurti muziejus. Visuomenė jais domisi.
Pastaraisiais metais mūsų rajone nauja tai, kad prie Varnių, Upynos, Kaunatavos, Luokės, Nevarėnų filialų kuriasi viešojo interneto prieigos taškai.
Telšių rajono savivaldybės taryba 2003 m. priėmė sprendimą „Dėl lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos“. Projektai gali būti finansuojami iki 30 proc. Likusias lėšas projektams vykdyti reikia surasti iš kitų fondų, rėmėjų. Ši tvarka netenkina kultūros darbuotojų, nes projektų įgyvendinimui Telšiuose sunku surasti rėmėjų. Manau, kad tuo atveju, jei projektas rajonui reikalingas, savivaldybė jo įgyvendinimui turėtų skirti bent 70 proc. reikalingų lėšų. Manau, kad kultūros plėtrai rajone labai trukdo ne tik menkas šios srities finansavimas, bet ir bloga kultūrinių įstaigų materialinė bazė.


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.29 .
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija