Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

2003 m. rugsėjo 12-13 dienomis ViešvėnUOSE VYKO  Žemaičių akademijos konferencija „Viešvėnai: senoji praeitis  ir dailės paminklai”

Virtuali paroda „Viešvienams – 750“ 

Viešvėnų herbas

 

2003 metais sukanka 750 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą – 1253 metais – paminėti Viešvėnai (Wieswe). Kokį istorinės raidos kelią nuėjo ši sena Kuršių žemė vėliau, jau XVI amžiuje išaugusi į didžiulį Žemaitijos valsčių, kurio valdos driekėsi nuo Ruišėnų kaimo rytuose iki Apusėnų vakaruose? Viešvėnų valsčiui priklausė Lieplaukė, Alsėdžiai, rytinės Platelių ežero pakrantės, Žemaičių Kalvarija, Šarnelė ir daug kitų kaimų bei dvarų, kurių valdos siekė beveik iki dabartinės Latvijos sienos. Šios Žemaičių akademijos tikslas buvo išanalizuoti ir pristatyti visuomenei turtingą Viešvėnų žemės, valsčiaus, tijūnijos, seniūnijos, parapijos,  miestelio, mokyklų istoriją ir atskleisti sakralinio meno paveldo savitumą. 


 

Pranešimą skaito dr. Vacys Vaivada Konferencijos organizatorious, Žemaičių 
akademijos rektorius prof. Adomas Butrimas
Viršuje – pranešimą skaito prof. Viktorija Daujotytė. Apačioje – būrys konferencijos dalyvių Pranešimą skaito Povilas Šverebas
Konferencijos metu vykusios Viešvienų 
gyventojų kūrybos parodos fragmentas
Viršuje – pranešimą skaito Žemaičių muziejaus
 „Alka“ direktorius Stasys Kasparavičius, 
apačioje – parodos atidarymo akimirka

Kairėje – konferencijoje dalyvavo ir S. Stanevičiaus
 bendrijos pirmininkas prof. Juozas Girdzijauskas;
Viršuje – Viešvienų krašto žmonės (iš kairės):
 Vaclovas Vaičekauskas ir Egidijus Kurapka

Moksleivių viktorinos dalyviai 
Viešvienų mokyklos sporto salėje
Mažieji viešvieniškiai patenkinti – jų žinios 
įvertintos gerai. Prizas – tortas ir vertingi leidiniai

 

Konferencijos 2003 m. Vilniaus dailės akademijos išleista knyga „Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai“ darbotvarkė:

Rugsėjo 12 d.

 •  Žemaičių akademijos konferencijos atidarymas. Kalbėjo prof.  Adomas Butrimas, prof.  Viktorija Daujotytė, Telšių apskrities administracijos atstovas Vaclovas Vaičekauskas.

 • Adomas Butrimas „Viešvė ir Viešvėnų žemė“.

 • Stasys Kasparavičius.  „Getautės (Viešvės) pilis regiono pilių sistemoje“.

 • Dr. Vacys Vaivada. „Viešvėnų valsčius XVI a. istoriniuose šaltiniuose ir XIX a.  žemėlapiuose“.

 • Prof.  Viktorija Daujotytė „Kuršiai, Žemaičiai ir Lietuvos valstybė 750 metų perspektyvoje“.

 • Povilas Šverebas. „Viešvėnų valsčiaus varpinės ir varpai”.

 • Danutė Mukienė, „Žemaitija elektroniniuose leidiniuose”.

 • Jonas Petrauskas.  Viešvėnų pagrindinės mokyklos ir parodos „XX a.  Viešvėnų audėjos“ pristatymas.

 • Dr. Dalia Klajumienė. „Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčios altorių istorinė ir meninė raida“.

 • Liepa Griciūtė. „Senieji Viešvėnų bažnyčios procesijų reikmenys”.

 • Adelė Zinkevičiūtė. „Senieji Viešvėnų kalvių dirbiniai”.

 • Moksleivių viktorina „Mano gimtinė Viešvėnai”, konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Viktoriną veda Povilas Šverebas ir Viešvėnų mokyklos mokytojai.

 • Žemaičių akademijos ir Žemaičių kultūros draugijos narių prof.  Viktorijos Daujotytės,  prof. Juozo Girdzijausko, prof.  Adomo Butrimo, prof. Elenos Bukelienės,  prof. Egidijaus Kurapkos,  prof. Gintauto Česnio, Danutės Mukienės, Stasio Kasparavičiaus,  Zitos Dargaitės, Povilo Šverebo susitikimas su Telšių rajono istorikais, lituanistais ir dailininkais. 

 • Žemaičių akademijos leidinių pristatymas.

Rugsėjo 13 d.

 • Knygos „Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai” pristatymas. Renginį veda Vilniaus dailės akademijos leidyklos direktorius Linas Janulevičius. Dalyvauja autoriai, rėmėjai, leidinio sumanytojai.

 • Ekskursija po žymiausias Viešvienų apylinkių vietas, Telšių miestą.

KONFERENCIJOS Organizatoriai: 

 • Žemaičių akademija, Viešvėnų seniūnija, Viešvėnų pagrindinė mokykla, Vilniaus dailės akademijos leidykla.

Rėmėjai:

 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

 


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija