Viešvėnai
 
Parengė Konstantinas Prušinskas
 • Miestelis 7 km į pietryčius nuo Telšių, prie kelio į Varnius. Gyvenvietės pietinėje ir vakarinėje dalyje teka Viešvė, Judros intakas.

 • Viešvėnų istorija siejama su netoliese esančio Getautės (Kungių) piliakalnio istorija. Pirmą kartą šis piliakalnis rašytiniuose šaltiniuose (Kuršo dalybų akte) paminėtas 1253 m. (seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose Viešvėnai vadinami Wieswe, Versevene).

 • 1370 m. iš Kuršo į Žemaitiją įsiveržę Goldingos komtūro vadovaujami kariai, nusiaubę Varnius, buvo apsistoję Viešvėnuose.

 • Archeologiniai radiniai iškalbingai nurodo, kad šiose apylinkėse žmonės gyveno jau akmens amžiaus pabaigoje.

 • XV a. Viešvėnai buvo LDK valda. Ją iki XVI a. pradžios valdė Žemaičių seniūnai. 1527 m. Viešvėnus tiesiogiai valdė Lietuvos didysis kunigaikštis, seniūnams buvo paliktos tik teisminės galios.

 • Viešvienų valsčius pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1493 m.

 • 1528 m. Viešvėnų valsčiuje gyveno 33 bajorų šeimos.

 • 1534 m. Viešvėnų tijūnu buvo Kuzma Bilevičius (Bielewicz), 1542–1555 m. – Kasparas Bilevičius, 1567 m. – Jonas Laurinavičius, 1569 m. – Jonas Ilgovskis.

 • 1536 m. Viešvėnų valstiečiai sukilo, nužudė tijūno vietininką, keletą dvaro pareigūnų. Sukilimą numalšino į Viešvėnus kunigaikščio atsiųstas totorių būrys.

 • Viešvėnai buvo vienas iš Žemaitijos pavietų (rašytiniuose šaltiniuose minimas 1529 m.), vėliau – seniūnija be pilies.

 • Pirmoji bažnyčia Viešvėnuose pastatyta XVII a. Jos fundatorius – LDM taurininkas ir Viešvėnų seniūnas Pranciškus Pilsudskis. 1758–1761 m. kunigo Kotarskio rūpesčiu pastatyta nauja Viešvėnų bažnyčia. 1848–1852 m. pastatyta medinė Švč. Trejybės bažnyčia (išliko iki mūsų dienų).

 • 1717 m. Viešvėnų seniūnu buvo Vladislovas Komaras, 1738 m. – Simonas Sušinskis, vėliau – Pranciškus Pilsudskis, nuo 1786 m. – Krizostomas (Chrizostomas).

 • Viešvėnai kaip miestelis pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1567 m.

 • 1789 m. Viešvėnuose buvo 14 kiemų.

 • Po 1795 m. padalinimo Viešvėnai perėjo carinės Rusijos žinion.

 • 1838 m. Viešvėnų gyventojai vėl buvo sukilę (dėl didelių prievolių).

 • 1858 m. gyvenvietėje veikė parapinė mokykla.

 • 1859 m. Viešvėnuose buvo 38 namai, nuolat gyveno 376 žmonės.

 • Po 1861 m. Viešvėnai ir jų apylinkės priklausė Žarėnų valsčiui.

 • 1863 m. miestelyje gyveno 376 žmonės.

 • XIX a. Viešvėnuose vykdavo prekymečiai.

 • 1915 m. įsteigta privati mokykla.

 • 1918 m. pab. ar 1919 m. pr. atidaryta valstybinė pradžios mokykla. 1949–1961 m. Viešvėnuose veikė septynmetė mokykla. Nuo 1962 m. ji – aštuonmetė, nuo 1984 m. – vidurinė.

 • 1923 m. birželio 15 d. Viešvėnuose pradėjo veikti pašto agentūra.

 • Po II pasaulinio karo Viešvėnai buvo apylinkės centras. Tuo laiku čia suformuota infrastruktūra, būdinga sovietmečio Žemaitijos miesteliams (veikė mokykla, paštas, medicinos punktas, kolūkio administracija, kultūros namai, biblioteka, keletas komunalinio aptarnavimo įstaigų).

 • 1923 miestelyje gyveno 244, 1959 m. – 263, 1970 m. – 297, 1979 m. – 479, 1989 m. – 523 žmonės.

 • 2002 m. veiklą pradėjo Viešvėnų kaimo bendruomenė.

 • 2003 m. iškilmingai atšvęstas Viešvėnų pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 750 metų sukaktis, įvyko Žemaičių akademijos vasaros konferencija.

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.29 .
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija