Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

KUNIGAIKŠČIAI OGINSKIAI

Stanislava Teresė Oginskytė-Oskierkienė (gimė po 1723 m.)


LDK karinio ir politinio veikėjo Martyno Mykolo Oginskio (gimė 1672 m. Vitebske, mirė 1750 m. balandžio 2 d.) ir jo antrosios žmonos  Teresės Tyzenhauzaitės (apie 1700–1730) dukra.
Stanislava Teresė Oginskytė gimė po 1723 metų. Buvo ištekėjusi už Rapolo Oskierkos. Turėjo seserį Mariją Oginskaitę (gimė po 1723 metų, buvo ištekėjusi už Juozapo Judickio).
Jos netikri broliai ir seserys (tėvo M. M. Oginskio ir jo pirmosios žmonos Teresės Bžostovskaitės (1678–1721) vaikai) buvo (LDK) karinis ir politinis veikėjas (Lietuvos vyriausiojo tribunolo maršalka, 1744–1750 m. – Lietuvos dvaro maršalka, 1750 m. balandžio 15 d. – 1768 m. vasario 22 d. – Lietuvos didysis maršalka, 1768–1775 m. – Vilniaus kaštelionas, Trakų vaivada) Ignotas Oginskis (1698–1775);  kunigas jėzuitas, Vilniaus, Vitebsko ir Minsko kolegijų rektorius Pranciškus Ksaveras Oginskis (XVIII a. – po 1750 m.); Trakų kaštelionas, Vilniaus vaivada Tadas Pranciškus Oginskis (1712–1783); Pervalko ir Babinovo seniūnas Kazimieras Ignotas Oginskis (XVIII a. – po 1769); Mstislavlio ir Vitebsko kaštelionas Stanislovas Jurgis Oginskis (1710–1748); Barbora Oginskytė, 1715 m ištekėjusi Kristupo Konstantino Paco (mirė 1725 m.). Pacai susilaukė dviejų dukterų Teresės ir Rozalijos Pacaičių bei sūnaus Antano Mykolas Paco (mirė 1774 m.) Barbora Oginskytė mirė apie 1725-uosius metus; Ona Oginskytė (gimimo ir mirties data nežinoma);  Martyna Oginskytė, gimusi apie 1700-uosius metus Vitebske. 1723 m. ji ištekėjo už Mykolo Potockio (mirė 1749 m.). Gyvendami santuokoje Martyna ir Mykolas Potockiai susilaukė sūnaus Antano Potockio (mirė po 1778 m.) ir Petro Potockio (apie 1732 m. – po 1794 m.) bei keturių dukterų:  Kristinos, Marijonos, Teresės ir Onos Potockaičių. Martyna Oginskytė-Potockienė mirė 1766 metais; Benedikta Oginskytė, 1736 m. ištekėjusi už Juozapo Skumino Tiškevičiaus (1716–1790,  mirusi 1748 metais.
Parengė Danutė Mukienė

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.08.31
Pastabas siųskite adresu:
zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija