Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ", 2002 m. Nr. 1

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės

Danutė Mukienė

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS Informacinis kultūros centras 2002 m. pradeda kurti naują skaitmeninį leidinį, kuris interneto vartotojams bus prieinamas nuo 2002 m. antrojo ketvirčio pradžios jau turėtų būti interneto tinkle. Projektą parėmė Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Lietuvos dailės muziejus.
Skaitmeninis leidinys – virtuali ekspozicija „SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA, KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS” http://www.tradicija.lt – sudėtinė Žemaičių kultūros draugijos Informacinio kultūros centro ir Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) Lietuvos tūkstantmečio programos jubiliejinių renginių ir priemonių dalis, kurios tikslas – virtualioje erdvėje naujausiomis informacinėmis technologijomis ir Lietuvos meno ištakomis bei jo poveikiu šiuolaikiniam menui besidominčiam žmogui plačiai ir išsamiai pristatyti turtingą visų Lietuvos etnografinių regionų kultūros paveldo dalį – senąsias lietuvių skulptūras, kryžius ir koplytėles, saugomas Lietuvos muziejuose ir įamžintą iškilių fotomenininkų nuotraukose.
Projekto pirmoji dalis bus įgyvendindama 2002 m. sausio-2002 m. gruodžio mėnesiais. Per šį laiką bus sukurta, Interneto tinkle lietuvių ir anglų kalbomis planuojama pateikti ne mažiau kaip 24 MB informacijos (tekstų, vaizdų, garso įrašų), kurie veiks ir vėlesniais metais. Ekspozicija labiausiai bus orientuota į menotyrininkus, dailę studijuojančius asmenis, muziejininkus.
Sukaupus naujos, aktualios informacijos šia tema, ekspoziciją vėlesniais metais planuojama papildyti. Virtualią ekspoziciją pertvarkius, 2003 m. numatyta išleisti to paties pavadinimo kompaktinį diską (CD), skirtą asmenims, neturintiems galimybių nuolat naudotis interneto tinklu. Išleidus kompaktinį diską, aktualia informacija atnaujinama virtuali ekspozicija interneto tinkle toliau funkcionuos.
Hipertekstus sudarys Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos kultūros ir meno instituto, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros paveldo centro, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Liaudies kultūros centro darbuotojų bei kitų Lietuvos senosios vaizduojamosios dailės specialistų parengti tekstai apie senosios lietuvių skulptūros, kryžių ir koplytėlių raidą ir specifiką Lietuvos etnografiniuose regionuose (Žemaitijoje, Suvalkijoje, Dzūkijoje, Aukštaitijoje, Mažojoje Lietuvoje), jų paskirtį, meninę vertę, gyvąsias šios meno srities tradicijos pasireiškimo formas paskutiniais dešimtmečiais, poveikį šiuolaikiniam menui ir šios kultūros paveldo dalies apsaugą mūsų šalyje.
Iliustracinė virtualios ekspozicijos dalis bus formuojama iš Nacionalinio Lietuvos dailės bei periferijoje veikiančių turtingus senosios vaizduojamosios dailės rinkinius sukaupusių muziejų (Alytaus, Telšių „Alkos”, Šiaulių „Aušros”, Kupiškio, Rokiškio, Biržų, Panevėžio, Utenos) rinkinių (medžio ir akmens skulptūrų, kryžių, koplytėlių nuotraukų). Antrąją iliustracijų dalį sudarys nuotraukos, kurias dalyvaudami senojo lietuvių meno tyrinėjimo ekspedicijose Lietuvoje ir dirbdami įvairiose Lietuvos kultūros paveldo saugojimo ir tyrinėjimo institucijose yra sukaupę iškilūs fotomenininkai (didžiausią šių nuotraukų dalį sudarys LDM dirbančio Fotomenininkų sąjungos nario Mečislovo Sakalausko nuotraukos).

VERTA APLANKYTI

Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras sukūrė ar prisidėjo kurdamas šiuos skaitmeninius leidinius (projektų autorė ir vadovė Danutė Mukienė):

„Žemaitija“ („Samogitia“)
http://samogitia.mch.mii.lt
„Žemaitijos muziejų, parkų kelias“
http://mpkelias.mch.mii.lt
„M. Daukšos POSTILEI – 400“
http://postilla.mch.mii.lt
Lietuvos muziejų portalas „Lietuvos muziejai“
http://www.muziejai.lt
„Lietuvos dailės muziejus“
http://ldmuziejus.mch.mii.lt
„Žemaičių muziejus ALKA“
http://zam.mch.mii.lt
„Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus“
http://teatras.mch.mii.lt
„Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė“
http://www.tdaile.lt


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2002
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija