Rietavas: svarbiausios datos ir įvykiai
 
1253 m. – Rietavas (Rietawe) pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose – Kuršo vyskupo
ir Livonijos magistro akte.
XIV-XV a. – Rietavas – vienas svarbiausių Žemaitijos gynybinių centrų.
XVI a. Rietave veikė bažnyčia, kurioje buvo įteisinta lietuvių kalba, parapija turėjo mokytoją.
1525 m. – rašytiniuose šaltiniuose Rietavas pavadintas miestu.
1527 m. – Rietavas Žygimanto Senojo rašte paminėtas kaip valsčius, priklausęs Lietuvos
didžiajam kunigaikščiui.
1529 m. – Rietave pastatyta pirmoji bažnyčia.
1588 m. – Rietavą pradėjo valdyti didikai Sapiegos.
1590 m. – Zigmantas Vaza Rietavui suteikė teisę rengti turgus ir metinį prekymetį.
1596 04 28 – Zigmanto Vaza raštu nurodė Rietave įsteigti mokyklą – vieną pirmųjų Žemaitijoje.
1613 m. – Rietavui suteikta privilegija rinkti muitą, organizuoti prekymečius .
1792 m. – Lenkijos ir Lietuvos karalius Stanislovas Augustas Rietavui suteikė Magdeburgo
teises bei herbą.
1795 m. – Rietavą pradėjo valdyti Pranciškus Ksaveras Oginskis.
1802 m. – Rietavas atiteko Mykolui Kleopui Oginskiui.
1835 m. – Rietave valstiečių lažas pakeistas činču, įsteigta ligoninė.
1836 m. – įsteigta parapinė mokykla, senelių ir našlaičių prieglaudos.
1840 m. – pradėti statyti Rietavo kunigaikščių Oginskių dvaro rūmai.
1846 m. – L. Ivinskis išleido pirmąjį lietuvišką kalendorių.
1850-1853 m. – pasodintas Rietavo dvaro parkas.
1859 m. – Rietave įsteigta pirmoji Lietuvoje žemės ūkio mokykla, kurioje dėstyta lietuvių kalba.
1860 m. Rietave kunigaikštis Irenėjus Oginskis pradėjo rengti žemės ūkio parodas.
1860 m. – Rietavo mieste veikė 4 mokyklos: parapinė, aukštesnioji, agronomijos, mergaičių
pensionatas.
1863 m. – Rietavo dvaras, iki to laiko priklausęs Irenėjui Oginskiui, atiteko jo sūnui Bogdanui
Oginskiui.
1872 m. – Rietave atidaryta pirmoji Lietuvoje profesionali muzikos mokykla.
1874 m. – pastatyta Rietavo bažnyčia, atidaryta veterinarijos klinika, mieste veikė 7 malūnai, 6
lentpjūvės, baldų fabrikas, geležies liejykla.
1882 m. – Rietave nutiesta pirmoji Lietuvoje telefono linija (54,8 km ilgio).
1885 m. – Rietave veikė simfoninis orkestras.
1892 m. – Rietave įsteigta pirmoji šalyje elektrinė.
1909 m. – mirė Rietavo dvaro šeimininkas Bogdanas Oginskis, gaisras stipriai nuniokojo
Rietavo dvaro rūmus.
1915 m. – Rietavas – valsčiaus centras.
1918 m. – Rietave įkurta gimnazija.
1928 m. – mieste veikė biblioteka.
1931 m. – Rietave veikė kino teatras.
1945 m. – Rietavas tampa Rietavo rajono centru.
1963 m. – Rietavas prijungiamas prie Plungės rajono.
2000 m. kovo 19 d. – Rietave atkurta savivalda.

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija