Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
 
Adresas
Ivinskio g. 4, Rietavas LT-5663
Tel. (8-448) 68992. Faksas (8-448) 68181.
Darbo laikas
Antradieniais-penktadieniais 9.00-17.00 val.
Šeštadieniais-sekmadieniais 10.00-15.00 val.
Įėjimas nemokamas.
 
Muziejus veikia nuo 1995 m. Jis įsikūręs vieninteliame atstatytame XIX a. vidurio Rietavo kunigaikščių Oginskių dvaro architektūrinio ansamblio pastate, kuriame 1874-1903 m. veikė kunigaikščio Bogdano Oginskio (1848-1909) muzikos mokykla.
Muziejuje veikia Oginskių kultūros paveldo globos draugija ir Kamerinio teatro klubas.
Lietuvos kultūros puoselėtojų ir visų rietaviškių rūpesčiu 1990 m. sudaryta ir pradėta įgyvendinti Rietavo dvaro ansamblio restauravimo darbų programa.
1990-aisiais metais pradėtas remontuoti Rietave kunigaikščių Oginskių laikais įsteigtos pirmosios Lietuvos muzikos mokyklos pastatas (vietinės reikšmės kultūros paminklas). Iki 1999 m. restauravimo darbai buvo užbaigti ir čia pradėjo kurtis Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejus (tada Žemaičių dailės muziejaus Rietavo filialas) bei įkurtas Rietavo savivaldybės Metrikacijos skyrius.
1999 m. liepos 24 d. dviejuose pastato aukštuose buvo atidaryta trečiosios Pasaulio žemaičių dailės parodos ekspozicijos dalis – Adomo Galdiko ir Juozo Vosyliaus kūrybos parodos. 2001 m. birželio 1 d. Rietavo savivaldybės tarybos nutarimu įsteigtas savarankiškas Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejus. Jo direktoriumi konkurso tvarka paskirtas Rietavo krašto kultūros puoselėtojas Vytas Rutkauskas.
Rietavo istorijos ekspozicija (pagrindinę jos dalį sudaro dailininko J. Vosyliaus sukurtos freskos „Kunigaikščiai Oginskiai Rietave“, „Kunigaikščių Oginskių genealogijos studija“, „Kunigaikščių Oginskių kultūrinės veiklos pėdsakai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“.
Muziejuje renkama informacinė medžiaga apie rietaviškius nacionalinio išsivadavimo ir rezistencijos kovų dalyvius, sovietinę okupaciją, tremtį, Rietavo dvaro archeologinius tyrimus, Rietavo švietimo ir kultūros raidą, Rietavo apylinkių etnografiją, Lietuvos dvarų kultūros raidą. Muziejaus rinkiniuose iš viso yra apie 2 500 eksponatų, tarp kurių: archeologijos – 600, istorinių daiktų – 20, istorinių raštų – 80, spaudinių – 320, etnografinių buitinių daiktų – 400, nuotraukų – 500, numizmatikos – 200, filatelijos – 100.
Pagrindinės Kunigakščių Oginskių kultūros paveldo muziejaus veiklos kryptys:
1. Išsaugoti kunigaikščių Oginskių kultūros paveldą Rietave ir tęsti ansamblio reatauravimo programą;
2. Regeneruoti kunigaikščių Oginskių kultūrines tradicijas ir puoselėti Rietavo krašto istorinę atmintį.
Šiuo metu muziejuje veikia nuolat keičiamos dailės kūrinių parodos, ruošiama Rietavo istorijos ekpozicija. Muziejaus pastate planuojama atgaivinti senąsias Rietavo muzikos mokyklos bei orkestro muzikines tradicijas.
Muziejaus pastate sutuokiamos jaunavedžių poros, naujagimiams suteikiami vardai.
Paskutiniais metais palaipsniui atnaujinamas senasis kunigaikščių Oginskių parkas (60 ha). Jame tvarkoma drėkinimo sistema, atsodinami vertingi medžiai bei krūmai, įrengiamos poilsio zonos. Vakarinėje dvarvietės dalyje rengiamas amfiteatras, kuris turėtų tapti pagrindine Rietavo tradicinių švenčių pravedimo diena. Parke paskutiniaisiais metais nuolat vyksta Europos kultūros paveldo dienos.

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija