Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

KUNIGAIKŠČIAI OGINSKIAI
 
Regina Oginskytė-Korfienė-Pociejienė (m. apie 1657)

Regina Oginskytė – ketvirtoji Samuelio Levo Oginskio (apie 1595 [1] – 1657) ir Zofijos (Sofijos) Bielevičiūtės duktė. Ji turėjo tris seseris Kristiną, Proksedą, Eleną (mirė 1689 m.), kuri  1681 m. buvo ištekėjusi už Mykolo Jono Tiškevičiaus ir du brolius – LDK kardininką Simoną Karolį (1625–1699) ir LDK karinį ir politinį veikėją Joną  Jackų Oginskį (1625–1684) [2].

1654 m. Regina Oginskytė minima kaip Vendeno vaivados sūnaus Valterio Korfo (g. 1621 m.) žmona [3]. Valteris Korfas po uošvio Samuelio Levo Oginskio mirties tapo Trakų stalininku. Mirė nepalikęs palikuonių. Likusi našle, Regina dar kartą ištekėjo – šį kartą už Bresto žemės teisėjo Leonardo Pociejaus. Jo dėdė Mykolas Pociejus testamentu savo dvarus (tarp jų ir Kietaviškes) paliko brolio sūnui Leonardui, bet iki tol, kol užaugs anūkas Aleksandras Pociejus Taip pat jis įpareigojo Leonardą pabaigti Kietaviškių bažnyčios statybą. 1676 m. Trakų vaivada Marcijonas Aleksandras Oginskis (Reginos pusbrolis) Reginai ir Leonardui Pociejams perleido teisę valdyti Rogačiovo seniūniją. 1686 m. Pociejus buvo paskirtas Vitebsko vaivada. Jis 1693 m. paliudijo, kad jo dvarai, tarp jų ir Strėvininkai, turėjo 330 789 lenkiškų auksinų skolą. L. Pociejus mirė 1695 m. Žinoma, kad Regina 1703 m. dar buvo gyva. Su vyru Leonardu turėjo sūnų – Bresto pakamarį Liudviką Pociejų [4].


1. Vilimas Darius, „Oginskiai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų pareigūnai XVI–XVII a.“, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, , Vilnius, p. 21.
2. „Ogiński Jan Jacek“, Wielka encyklopedia PWN, Warszawa, 2003, t. 19, s. 377.
3. Kaišiadorių enciklopedija  http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Oginskait%C4%97_Regina (žr. 2014-06-21).
4. Jučas Mečislovas, Lietuvos parapijos XV–XVIII a., Vilnius, 2007, p.  177.

Parengė Danutė Mukienė


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.08.31
Pastabas siųskite adresu:
zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija