Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2004 m. Nr. 4

TURINYS

Plungės muzikos mokyklai – 130 metų
 
Pastarieji metai Plungės kultūriniam gyvenimui buvo ypatingi. Jie paženklinti kunigaikščio Mykolo Oginskio įkurtos Plungės orkestro mokyklos 130-ies metų sukaktimi. Tai viena iš pirmųjų muzikos mokyklų Lietuvoje, paveldėjusi savo įkūrėjo Mykolo Oginskio dvasios aurą. Dabar tai šiuolaikinė kultūros ir meno įstaiga, svarbus Žemaitijos kultūros centras, tęsiantis Plungės muzikines tradicijas.
Kunigaikštis Mykolas Oginskis – garsios didikų ir kunigaikščių giminės, gyvenusios
apie 400 metų Lietuvoje ir dariusios didelę įtaką jos politiniam, ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui, palikuonis. Iš savo protėvių, garsėjusių ypatingu muzikalumu, jis paveldėjo polinkį į muziką, pats gilino žinias šioje srityje. Tai lėmė ir aukštą jo dvaro muzikinio gyvenimo lygį.
1873 m. M. Oginskis iš grafo Platono Zubovo palikuonių nusipirko Plungės dvarą. Čia jis įkūrė Plungės muzikos mokyklą, kur buvo ruošiami muzikantai styginių, pučiamųjų ir simfoniniams orkestrams. Mokytis muzikos jaunuoliai čia atvažiuodavo ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir Lenkijos, Rusijos, Latvijos. Kunigaikštis juos pilnai išlaikydavo. Mokiniai gaudavo stipendiją, maistą, uniformą, naudojosi kunigaikščio nupirktais brangiais muzikos instrumentais, turtinga rūmų natoteka. Gabiausiems auklėtiniams M. Oginskis skirdavo stipendijas, kad jie galėtų toliau studijuoti Varšuvos muzikos institute. Aukšto profesinio lygio orkestras tenkino Plungės dvaro reprezentacinius ir individualius kunigaikščių Oginskių poreikius, linksmindavo dvariškius, vasarojančius Palangos ir Latvijos kurortuose.
Lietuviškos spaudos draudimo metais Kunigaikštis M. Oginskis įsteigė privačią lietuvišką mokyklą (1883 m.), užsiėmė kita švietėjiška veikla.
1902 m., mirus kunigaikščiui M. Oginskiui, orkestro ir muzikos mokyklos, kuri gyvavo 29 metus, veikla nutrūko.
1962 m. Plungės vaikų muzikos mokykla atkurta ir veikia iki šiol. Dabar tai meno mokykla, kurioje vaikai mokomi ne tik muzikos, bet ir dailės, šokio meno. Čia savo meninius įgūdžius pastaraisiais metais tobulina daugiau negu 500 vaikų. Su jais dirba apie 60 pedagogų.
Plungės meno mokyklos veiklos prioritetai yra ugdymo proceso kokybė, rezultatyvus mokinių gabumų, kūrybingumo atskleidimas. Siekiama auklėtiniams suteikti meninę brandą ir garantuoti jų ugdymo tęstinumą meninio profilio aukštesnėse mokymo įstaigose. Rūpinamasi ir rajono, viso regiono kultūriniu gyvenimu, vaikų ir jaunimo saviraiška, užimtumu, menine veikla. Palaikomi ryšiai su įvairiomis muzikos mokyklomis, meno organizacijomis, atlikėjais, kartu su jais rengiami bendri koncertai.
Mokyklos auklėtiniai dalyvauja jaunųjų atlikėjų konkursuose. Per 41 atkurtos muzikos mokyklos gyvavimo metus išugdyti 32 tarptautinių, 76 respublikinių, 95 zoninių konkursų laureatai.
Tarp Plungės meno mokyklos auklėtinių yra Nacionalinės premijos laureatas, džiazo virtuozas Petras Vyšniauskas, kompozitorius ir atlikėjas Andrius Kulikauskas, tarptautinių konkursų laureatas, JAV San Luis Obsipo muzikos koledžo profesorius, pianistas Rudolfas Budginas, saksofonistas, džiazo virtuozas Danielius Praspaliauskas ir daugelis kitų iškilių kultūros veikėjų. Net 24 pedagogai, šiuo metu dirbantys Plungės meno mokykloje, yra buvę jos auklėtiniai.
Kūrybingai Plungės meno mokyklai vadovauja direktorė Genovaitė Žiobakienė.
1998 m. Plungėje duris atvėrė naujas meno mokyklos pastatas, 2002 m. – jo prieigose pastatytas paminklas, skirtas M. K. Čiurlionio atminimui įamžinti, 2004 m. Plungės meno mokyklai suteiktas Mykolo Oginskio vardas.
1998 m., Plungės mokyklai įsikūrus naujose šiuolaikiškose patalpose, pedagogams ir mokiniams atsirado didesnės galimybės įvairiapusei meninei veiklai vystyti. Šioje mokykloje plėtojamos dvi didelės apimties ugdomosios ir visuomeninės veiklos kryptys. Atitinkamai parengtos ir dvi programos:
1. „Mykolo Oginskio kultūrinių idėjų projekcija į XXI a. Plungę“ (programa skirta Plungės miesto kultūrinės praeities ir dabarties sąsajoms, susijusioms su Mykolu Oginskiu, įprasminti);
2. „Žvalgykis nuo aukštų bokštų“ (M.K. Čiurlionis). Šia programa siekiama aktualizuoti reikšmingus Plungės miesto kultūros istorijos momentus, susijusius su M. K. Čiurlioniu, populiarinti Plungėje profesionalųjį vaizduojamąjį meną ir muziką.
Plungės meno mokyklos mokytojai inicijuoja daugelį regione žinomų kultūros renginių, tarp jų ir pučiamųjų instrumentų festivalį „Pavasario trimitai“, vokalinės muzikos festivalį „,Skambi daina“.
Mokykla nuolat svetingai atveria duris respublikinių jaunųjų atlikėjų konkursų zoniniams turams.
Siekiant pristatyti savo kultūrą ir susipažinti su kitų šalių kultūros vertybėmis, suteikti galimybę mūsų šalies ir užsienio jaunimui įgyvendinti bendras idėjas įvairiose meno srityse, plėtojami tarptautiniai kultūriniai ryšiai.
Plungės M. Oginskio meno mokykla jau įgyvendino ne vieną bendrą projektą su Čekijos Respublikos ambasada, Latvijos, Estijos muzikos atlikėjais ir pedagogais. Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai ir su Lietuvos nacionaline filharmonija, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos muzikos akademija, Vilniaus konservatorija, daugeliu kitų muzikos ir meno mokyklų. Palaikome ryšius ir su M. K. Čiurlionio anūke Dalia Palukaitiene, proanūkiu pianistu, tarptautinių konkursų laureatu Roku Zubovu.
M. Oginskio meno mokyklos bendruomenė kasmet gražiai pažymi M. K. Čiurlionio gimtadienį. Pagal tradiciją aplankomas Plungės dvaro parkas, kuriame nemažai laiko, mokydamasis Plungėje, praleido būsimasis kompozitorius. Jo gyvenimo sukakčių proga organizuojami koncertai, kiti renginiai, skirti visuomenei.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.29 .
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija