Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ", 2002 m. Nr. 1

Kultūros leidiniai internete

Danguolė Želvytė

„LIETUVIŠKAS ŽODIS”

Praėjusiųjų metų pabaigoje Lietuvos kultūros ministerijoje pradėjus kalbą apie pasirengimą lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui, gimė idėja sukurti tai progai skirtą skaitmeninį leidinį internete. Tokio leidinio tikslas – naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir jauniems, veikliems žmonėms patrauklia forma pateikti susistemintą informaciją apie spaudos draudimą ir knygnešystę.
Leidinio projektą buvo patikėta sukurti „Žemaičių žemės“ žurnalo redaktorei Danutei Mukienei.
Bendradarbiaujant su Lietuvos knygnešio bendrijos vadovais, parengtas leidinio teminis planas, formuojamas turinys.
Kuriamo leidinio pavadinimas – „LIETUVIŠKAS ŽODIS”. Adresas internete: http://www.spaudos.lt
Skaitmeninės svetainės dizainerė – dailininkė Deimantė Rybakovienė, programuotojas – Evaldas Ožeraitis.
Svetainė internete jau veikti. Pradėtos kurti dvi šio leidinio versijos: lietuviška ir angliška. Angliškoje versijoje išlaikomi tie patys skyriai kaip ir lietuviškoje, tačiau pateikiama informacija formuojama savarankiškai, t. y. angliška versija nedubliuoja lietuviškos.
Pagrindinių leidinio skyrių temos:

Istorija
• Lietuviškos spaudos draudimo atsiradimo priežastys, tikslai, iniciatoriai ir vykdytojai;
• Pagrindiniai dokumentai, susiję su spaudos draudimo įvedimu Lietuvoje, jo palaikymu ir panaikinimu;
• Motiejus Valančius ir jo vaidmuo pasipriešinimo spaudos draudimui judėjime;
• Pasipriešinimas spaudos draudimui – pasiruošimas nepriklausomos Lietuvos valstybės paskelbimui;
• Leidyklos, spaudos draudimo laikotarpiu, leidusios lietuviškas knygas lotyniškais rašmenimis (Lietuvoje ir užsienyje).
Knygnešiai
• Knygnešiai XIX a. pab. – XX a. pr.
• Daraktoriai
• Žymiausių knygnešių sąrašai (sąvadas).
• Knygnešiams iškeltos bylos (žymesnės)
• Knygnešių trėmimo vietos
• Knygnešių pagerbimas nepriklausomoje Lietuvoje
Meno galerija
• Dailės kūriniai, skirti spaudos draudimo laikotarpio iškiliesiems ir spaudos laikotarpio panaikinimui
• Paminklai knygnešiams
• Gražiausi lietuviški leidiniai
• Knygnešystė poezijoje
Spauda
• Spaudos draudimo laikotarpiu išleistos lietuviškos knygos lotyniškais rašmenimis;
• Spaudos draudimo laikotarpiu išleistos knygos „graždanka”;
• Spaudos draudimo laikotarpio lietuviška periodinė spauda;
• Periodika Lietuvoje po spaudos draudimo panaikinimo;
• Literatūros apie lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis įvedimą, panaikinimą, spaudos draudimo laikotarpį Lietuvoje ir žymiausius šio laikotarpio veikėjus sąrašai, leidinių viršelių nuotraukų paroda;
• Pagrindinės leidyklos Lietuvoje 2001-2002 metais, leidžiančios lietuvių kalbą, kultūrą, istoriją reprezentuojančius leidinius;
• Svarbiausios spaustuvės Lietuvoje.
Lietuvių kalba
• Lietuvių kalbos ištakos
• Lietuvių kalbos pagrindai
• Įstatymai ir kiti dokumentai, reguliuojantys Valstybinės lietuvių kalbos vartojimą Lietuvoje
• Valstybinė lietuvių kalbos komisija
• Mokslo institucijos, dirbančios lietuvių kalbos tyrinėjimų srityje
• Televizijos ir radijo laidos, skirtos valstybinės lietuvių kalbos puoselėjimui ir populiarinimui
• Užsienio šalių mokslo įstaigos, kuriose dėstoma lietuvių kalba
• Iškiliausi lietuvių kalbos tyrinėtojai
Lietuvos knygnešio draugija
• Draugijos įstatai, valdymo organai
• Draugijos skyriai Respublikos miestuose ir rajonuose.
Lietuvos bibliofilas mažiesiems
• Žaidimai vaikams, susiję su lietuvių kalbos puoselėjimu, lietuvių spaudos istorija, knygnešyste ir kt.
• Populiariai parašyti tekstai apie knygnešystę Lietuvoje (istorija, literatūra)
• Vaikų piešinių parodos
• Galerija.
Valstybinė jubiliejinė programa
• Jubiliejinės programos turinys
• Valstybinė jubiliejinė komisija
• Jubiliejiniai renginiai.

Be to, leidinyje yra ir pagalbiniai skyriai, kuriuose lankytojai gali nuolat sužinoti apie naujai sukurtus tinklapius. Čia galima surasti platesnę informaciją ir apie leidinio kūrėjus, projekto rėmėjus, veikia vidinė informacijos paieškos sistema.


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2002
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija