Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

KUNIGAIKŠČIAI OGINSKIAI

Juzefa (Juozapota) Sofija Oginskytė-Oginskienė-Lopacinskienė-Šiškienė (1764–1847)


Juzefa (Juozapota) Oginskytė gimė 1764 m. liepos 15 d. Vienoje. Jos mama buvo Paula Šembek-Oginskienė (1740–1797), tėvas – Ašmenos seniūnas, Lietuvos didysis kancleris, Trakų vaivada ir kaštelionas, diplomatas Andrius Ignotas Joachimas Oginskis (1739–1787), brolis – kultūros, valstybės ir politikos veikėjas, kompozitorius Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833).

Juzefa Oginskytė 1779 m. ištekėjo už Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) didiko, Vaiguvos ir Darsūniškio seniūno, Kruonio ir Strėvininkų dvarų savininko Ignoto Oginskio. Jis 1780 m. savo žmonai užrašė Kruonio dvarą, Darsūniškio ir Vaiguvos seniūnijas.
Juzefa ir Ignotas, gyvendami santuokoje, susilaukė sūnaus Gabrieliaus Juozapo Andriaus Oginskio ir dukters Paulos. Gabrielius Juozapas Andrius Oginskis (1784–1842) buvo LDK politinis veikėjas, Napoleono kampanijų 1812–1814 m. dalyvis.
Paula Oginskytė 1798 m. ištekėjo už liaudies kavalerijos rotmistro Juozapo Lopacinskio. Ji mirė praėjus vieneriems metams po vestuvių (1799).

Juzefa Oginskytė, praėjus trejiems metams nuo vyro Ignoto mirties, 1790 m. ištekėjo antrą kartą. Jos vyru tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojo tribunolo vicemaršalas (nuo 1778 m.), Minsko, Mstislavo ir Lazdijų seniūnas, meno mecenatas ir kolekcininkas, raižytojas mėgėjas Jonas Nikodemas Lopacinskis (1747–1810). Jo tėvai buvo Barbora Kopciūtė ir Mikalojus Tadas Lopacinskis. Jo pirmoji žmona buvo  Elena Oginskytė. J. N. Lopacinskis mokėsi Vilniaus pijorų kolegijoje, nuo 1758 m. – jėzuitų kolegijoje Varšuvoje. Kūrė piešinius Vilniaus šv. Dvasios brolijos spaustuvei. Daugiausia sukūrė vario raižinių. Išraižė tėvo, motinos, abiejų žmonų, dėdės vyskupo Jono Dominyko Lopacinskio portretus, raižė religinius paveikslėlius, iliustracijas elementoriams. Išraižė dviejų monumentų projektus ir religinio siužeto kompozicijas „Kristus su kryžiumi“ bei „Šventieji“. Kūrybai būdinga klasicistinės išraiškos priemonės ir puošybos elementai – laurų vainikai, antikinės architektūros motyvai. Kai kuriose kompozicijose esama barokinės raiškos reliktų. Jis turėjo savo biblioteką Leonpolyje (prie Dauguvos).

Trečią kartą Juzefa Oginskytė ištekėjo už  „Odyniec“ herbo savininko Ignoto Šiškos.

Juzefa Oginskytė-Oginskienė-Lopacinskienė-Šiškienė mirė 1847 m. birželio 12 d., palaidota Voistomyje (kai kiuriuose literatūros šaltiniuose nurodoma, kad ji mirė 1841 m.). 

Literatūra ir šaltiniai:

1.       Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1177, ap. 1, b. 423.
2.       Alytaus naujienos http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=7257 (žr. 2014-06-21).
3.      
Kaišiadorių enciklopedija http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Oginskiai, http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Oginskis_Ignotas (žr. 2014-06-21).

Parengė Danutė Mukienė


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2015.08.01
Pastabas siųskite adresu:
zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija