Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

KUNIGAIKŠČIAI OGINSKIAI

Juozapas Oginskis (apie 1713–1776)


Juozapas Oginskis – LDK karinio ir politinio veikėjo, Baltojo erelio ordino kavalieriaus, Kauno pavieto maršalkos (nuo 1701 m. iki mirties), LDK stalininko (1704–1709), Darsūniškio seniūno, bažnyčios statytojo, daugkartinio pasiuntinio į Seimą Boguslavo Kazimiero Oginskio (apie 1669–1730) ir jo pirmosios žmonos Švedijos generolo-leitenanto barono Voldemaro Vrangelio  dukters Polidoros Auroros anūkas. Jo tėvas buvo Karolis Oginskis (1711–1766); „Kaišiadorių enciklopedijoje“ [1] rašoma, kad jo tėvas buvo Ignotas Oginskis, tačiau Boguslavas Kazimieras Oginskis turėjo tik vieną sūnų – Karolį.

J. Oginskis buvo Darsūniškio ir Vaiguvos seniūnas, Kruonio, Strėvininkų, Uogintų bei keletos kitų dvarų savininkas. 1717 m., Juozapui esant dar visai mažam, jo senelis – Darsūniškio seniūnas ir Kauno pavieto maršalka Boguslavas Kazimieras Oginskis – išrūpino teisę savo sūnui Karoliui Oginskiui ir jo sūnui bei savo anūkui Juozapui Oginskiui valdyti Darsūniškio seniūniją. 1732 m. Juozapas Darsūniškio seniūniją išnuomojo savo senelei Daratai Oginskienei (savo senelio B. K. Oginskio trečiajai žmonai), kuri po vyro mirties 1730 m. buvo našlė.

1738 m. J. Oginskis vedė Apoloniją Vyhovską, kurios tėvas Jurgis Vyhovskis buvo Voluinės pataurininkis, pulkininkas, o motina – Černigovo vėliavininko duktė Helena Černovska. 1740 m. sausio 8 d. Juozapas Oginskis savo žmonai užrašė 200 tūkst. lenkiškų auksinų iš savo Strėvininkų, Uogintų, Kruonio bei kitų dvarų Trakų ir Breslaujos pavietuose.

1740 m. J. Oginskis iš Gutakovskių įsigijo Keragališkių kaimą Kazokiškių parapijoje. Jis gyveno Strėvininkų dvaro rūmuose.

Juozapo žmona Apolonija mirė Strėvininkuose 1751 m. balandžio mėn. Tų pačių metų rugsėjo 15 d. J. Oginskis vedė Kernavės seniūno Motiejaus Bialozaro ir Onos Oginskytės dukterį Antaniną Bialozaraitę.

J. Oginskis mirė 1776 m. sausio 21 d. Tų pačių metų kovo 28 d. jis buvo palaidotas Vilniaus šv. Dvasios bažnyčioje. Našle likusi Antanina Oginskienė mirė 1812 m. gegužės 21 d. Strėvininkuose, būdama 84 metų amžiaus.


1. „Kaišiadorių enciklopedija“ http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Oginskis_Boguslavas_Kazimieras, http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Oginskis_Juozapas (žr. 2014-06-22).

Parengė Danutė Mukienė


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.08.31
Pastabas siųskite adresu:
zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija