Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

JEI JŪS DOMITĖS ELEMENTORIAIS, KOLEKCIONUOJATE JUOS...
 
ELEMENTORIUS yra pirmoji skaitymo mokomoji knyga. Pirmosios abėcėlės pasirodė jau viduramžiais medžio drožinyje dar prieš knygų spausdinimo meno išradimą. Tokia abėcėlė iki šiol dar yra išlikusi Milano bibliotekoje su Leonardo da Vinči piešiniais.
Elementorius yra tautos dvasios atspindys. Jis yra tarytum miniatiūrinė enciklopedija, kurioje vaizdžiai, suprantamai ir įdomiai yra pateikiamos žinios apie savo tautos istoriją, geografiją, kultūrą ir pasiekimus kitose gyvenimo srityse. Ši pirmoji mokymo knyga yra pedagogikos ir kalbotyros simbiozė. Tai žinių ir mokyklos simbolis.
Senasis stalius Džepeto pardavė savo paltą, kad medinei lėlei Pinokio (Buratino) nupirktų knygą – na, aišku, elementorių.
Abėcėlės uždavinys yra įvesti mažą išdykėlį į raidžių pasaulį, išmokyti skaityti gimtąja kalba. Su abėcėle prasideda kopimas į žinių kalną. Kopiant aukščiau, plačiau atsiveria horizontas.
Kaip skirtingos tautos ir kalbos, taip yra skirtingos ir abėcėlės: vaikų darželio vaikams, namuose besimokantiems, pirmaklasiams, suaugusiems, akliesiems, kurčnebyliams…
Įvairumas ir nepakartojamumas elementorių pasaulyje yra iš tiesų stebinantis. Taip pat kaip pačių pasaulio kalbų stebuklai:
… turkų kalboje yra vienas, anglų kalboje – 283, esperanto kalboje – nė vieno netaisyklingo veiksmažodžio;
… Šiaurės Amerikos indėnų čipeva kalboje yra apie 12000 veiksmažodžio formų;
… tabasaranų kalboje yra 48 daiktavardžių linksniai;
… kabardinų kalboje yra 28 įvardžio asmenys;
… mažiausiai raidžių yra havajų ir Rotokos salos gyventojų kalbos alfabete – 12 ir 11;
… ainai skaito – (2 x 20) – (7 + 10) = 23;
... prancūzai – (4 x 20) + (10 + 7) = 97;
... danai – 3 + 4 ½ x 20 = 93 arba (5 – ½) x 20 = 93;
… ubihu kalboje yra 80 – 85 priebalsių fonemos ir vienintelė balsių fonema a;
... papuasų tangma kalboje yra tiktai du žodžiai, kuriais nusakomos spalvos: muli – juodas, žalias ir mola – baltas, raudonas, geltonas;
... aborigenų diirbalu kalboje yra keturios giminės – vyriškoji, moteriškoji, bendroji ir valgomoji. Estų, anglų kalboje daiktavardžių giminės iš viso nėra.
Abėcėlių stebinanti įvairovė priklauso nuo kalbos vidinės struktūros, mokymo metodikos (skaitymas paraidžiui, garsų klausymo, analitinė-sintetinė, globali...), poligrafinių galimybių, nuo tautos mentaliteto. Abėcėlėje kaip vandens laše atsispindi ir laikotarpio reikalavimai ir tautos kultūrinis lygis. Tai labai vaizdžiai parodo, kaip kuri tauta galvoja apie savo vaikų ateitį.
Mano kolekcijoje yra apie 3000 elementorių iš 180 pasaulio šalių 450 kalbų ir dialektų. Ši kolekcija yra 111 kartų buvusi parodose, kurios vyko Latvijos muziejuose, mokyklose, bibliotekose, klubuose ir 1987 metais Maskvoje Liaudies pasiekimų parodoje, kurioje buvo apdovanota sidabro medaliu. Kartu su filologe Lidija Leikuma esu parašęs elementorių latgalių kalba (1992 m.). Jis nuolat eksponuojamas Šenženyje Pasaulio (labai įžymių asmenybių) centre (Kinijoje).
1996 metais „Zvaigzne ABC“išleido mano parengtą latvių kalbos elementorių. Jis buvo eksponuotas tarptautinėje knygų mugėje Frankfurte prie Maino (Vokietijoje).
Yra parašytas elementorius ir skaitiniai latgalių kalbos Purlovos tarme.
Esu pažįstamas su elementorių kolekcionieriais Latvijoje ir už jos ribų – Slovėnijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje, Kazachijoje, Ukrainoje ir Jakutijoje.
Prašau atsiliepti visus, kurie galite padėti praturtinti mano kolekciją.
 
JURIS CIBUĻS
pastkaste 147
Rīgā, LV-1050
LATVIJA – LETTONIE
E-paštas: arej@np.gov.lv
juriscibuls@hotmail.com
 
 
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija