Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ", 2002 m. Nr. 2

ES Informacijos centras
 
Parengta pagal informaciją, skelbiamą Europos komisijos delegacijos skaitmeniniame leidinyje http://www.eudel.lt
 
Informacijos centras Vilniuje veikia nuo 1999 m. kovo mėn. Adresas: Naugarduko g. 10. Šiame pastate įsikūręs ir Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje (veikia nuo 1996 m.). Tai diplomatinė atstovybė, padedanti Europos Komisijai, Europos Sąjungai bendradarbiauti su Lietuva.
Vienas svarbiausių Europos Komisijos Delegacijos uždavinių – supažindinti Lietuvos visuomenę su Europos Sąjunga. Delegacija yra parengusi ir įgyvendina visuomenės informavimo programą, pagal kurią įsteigtas Europos Sąjungos informacinis centras Lietuvoje.
Interesantai čia priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val. (pirmadienį – nuo 12.00 val., penktadienį – iki 17.00 val.)
 
Informacijos centro uždaviniai:
• kaupti informaciją apie Europos Sąjungą;
• skleisti ir teikti išsamią bei objektyvią informaciją Lietuvos visuomenei apie Europos Sąjungą – jos struktūrą, tikslus, plėtrą ir aktualijas, nurodyti informacijos šaltinius bei palengvinti jos paiešką;
• organizuoti mokymus, seminarus ir paskaitas apie Europos Sąjungą, jos politiką, Lietuvoje įgyvendinamas programas;
• nemokamai platinti leidinius bibliotekoms, informacijos centrams, mokykloms, akademinėms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir lankytojams;
• organizuoti knygų pristatymus, parodas, konkursus Europos Sąjungos tema;
• bendradarbiauti su Nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauti bendruose renginiuose.
 
Informacijos centre galima rasti:
• leidinių apie Europos Sąjungą lietuvių ir užsienio kalbomis;
• vaizdo, garso medžiagos bei CD-ROM’ų apie Europos Sąjungą
• oficialius Europos Sąjungos institucijų dokumentus nuo 1998 m.;
• Lietuvoje išleistą medžiagą apie Europos Sąjungą;
• Lietuvos spaudoje pasirodžiusius straipsnius apie Europos Sąjungą;
• svarbiausius Lietuvos dienraščius ir laikraštį „European Voice” , žurnalą „The Economist”;
• internetinių svetainių apie ES duomenų bazę.
• IC leidinių katalogą.
Informacijos centras priima lankytojų grupes. Jų nariai supažindinami su Europos Sąjungos istorija, struktūra, funkcionavimu, tikslais, Informacijos centro veikla. Centre vyksta susitikimai su Europos Komisijos Delegacijos Lietuvoje darbuotojais, atsakoma į lankytojų klausimus.
2000 m. Informacijos centras pradėjo vykdyti projektą „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“. Projekto tikslas – užtikrinti, kad Lietuvos bibliotekų darbuotojai lankytojams galėtų suteikti išsamią ir objektyvią informaciją apie Europos Sąjungą. 47 Lietuvos miestų ir rajonų viešosiose bibliotekose įrengtos lentynos su leidiniais apie Europos Sąjungą. Bibliotekų fondai periodiškai papildomi nauja informacija, o darbuotojams rengiami mokomieji seminarai.
Viena svarbiausių Informacijos centro veiklos sričių – bendradarbiauti su šalies centrinės ir regionų žiniasklaidos atstovais. Žiniasklaidos atstovai nuolat informuojami apie Europos Sąjungos ir Lietuvos integracijos į ES naujienas, jiems organizuojamos spaudos konferencijos ir seminarai. Informacijos centre galima kasdien stebėti tiesiogiai transliuojamas Europos Sąjungos institucijų atstovų spaudos konferencijas.
Informacijos centras nuo 2001 metų pradėjo leisti savaitinį elektroninį žinių apie Europos Sąjungą biuletenį „e-Žinios. Europos Sąjunga ir Lietuva”. Jame glaustai pateikiamos Europos Sąjungos ir Lietuvos stojimo į ES naujienos. „e-Žinios” skirtos politikams, valstybės tarnautojams, žurnalistams, akademinių sluoksnių atstovams ir kitiems specialistams.
Norintys gauti šį biuletenį elektroniniu paštu gali kreiptis į Informacijos centrą.
Lietuvos Vyriausybė 2000 m. pradėjo steigti Europos informacijos centrus Lietuvos apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 tokių Europos informacijos centrų, įkurtų apskričių viešosiose bibliotekose. Kad būtų garantuotas teikiamos informacijos apie ES objektyvumas ir savalaikiškumas, šie centrai glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisijos Delegacijos Lietuvoje informacijos centru, organizuoja bendrus renginius.
Lietuvos pasirengimas narystei ES apima daug sričių ir įtakoja įvairias visuomenės grupes. Išsiplėtus interesų ratui atsirado poreikis kurti specializuotus informacijos centrus. ES plėtros pasekmės ypač aktualios verslininkams. Nuo 2001m. Vilniuje ir Kaune informaciją apie ES jiems pradėjo teikti du Europos informacijos centrai smulkiam ir vidutiniam verslui, įsteigti Europos Komisijos ir partnerių Lietuvoje iniciatyva.
Be jau minėtų įstaigų, Lietuvoje oficialius ES dokumentus kaupia oficialusis ES dokumentacijos centras, veikiantis Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir ES dokumentacijos centras prie Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto.

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija