Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

KUNIGAIKŠČIAI OGINSKIAI

Dymitras Ivanovičius Hlušonokas (Dmitrijus Hlušonokas, Hlašina), mirė iki 1510 m.


Dymitras Hlašina Ivanovičius (Dmitrijus Hlušonokas) – LDK ir Lietuvos bajorų didikų,  kunigaikščių (nuo 1783 m.) Oginskių Smolensko kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus Hlušonoko, gyvenusio XIV–XV a., sūnus. Kildino save iš Riurikaičių. 1486-1488 m. iš Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kazimiero gavo smulkias LDK kunigaikščio dovanas iš Smolensko pajamų – Žiežmarių paviete buvusį Uogintų dvarą, 15 žmonių, 6 uolektis gelumbės, 12 kapų grašių ir vieną eržilą. Patvirtinimą šiam turtui gavo ir jo sūnus Bogdanas Dmitrijevičius Hlušonokas. Pagal Uogintų vietovardį giminė gavo Oginskių vardą.

Oginskių giminė itin didelę įtaką Lietuvos politiniam ir kultūriniam gyvenimui pradėjo daryti XVII a. pabaigoje. XVII a. Oginskiai rėmė stačiatikių bažnyčią, vėliau tapo katalikais. Svarbiausios giminės valdos buvo Žemaitijoje ir Baltarusijoje.

Leidinyje „Kaišiadorių enciklopedija“ rašoma [1], kad Dymitras Ivanovičius Hlušonokas mirė iki 1510 m., Darius Vilimas nurodo [2], kad mirė 1510 metais. Tas pats autorius (D. Vilimas) kitoje savo

publikacijoje („Oginskiai – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pavietų pareigūnai XVI–XVII a.“) [3] Hlušonoką Dymitrą Ivanovičių vadina Dmitrijumi Hlušonoku ir taip pat nurodo tikslią jo mirties datą – 1510 m. bei pažymi, kad Uogintų dvarelis buvo prie Kauno, o patvirtinimą jiems gavo ir jo sūnus Bogdanas Dmitrijevičius Hlušonokas.

Sergejus Verameičikas rašo, kad „Kunigaikščio Dmitrijaus karjera ir „giminės geografija“ Aleksandro Jogailaičio laikais pajuda į vakarus, link Baltijos jūros. Uogintai yra šalia Kaišiadorių, netoli Kruonio, tarp Trakų ir Kauno. Dabar šiame kaimelyje liko vos kelios trobos. Paskutinysis iš Oginskių čia šeimininkavo Antanas Kažinkas. Per Antrąjį pasaulinį karą (1944 m.) viską pasigviešė liepsnos. Išliko tik nedidelė liepų alėja. Į Uogintus atvažiavus kunigaikščiui Dmitrijui Hlušonokui, prasidėjo antroji šios giminės istorija. Akivaizdu, kad 1510 m., po kunigaikščio Dmitrijaus mirties, LDK kunigaikštis Žygimantas II patvirtino, kad Uogintai priklauso jo sūnui Bogdanui“ [4]


1. Kaišiadorių enciklopedija  http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Hlu%C5%A1onokas_Dymitras_Ivanovi%C4%8Dius (žr. 2014-06-21).
2. Vilimas Darius, „Oginskių giminės pėdsakai Žemaitijoje“, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, Vilnius, 2010,  p. 29.
3. Vilimas Darius, „„Oginskiai – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pavietų pareigūnai XVI–XVII a.“, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, Vilnius, 2010.
4. Sergejus Verameičikas, Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833), Vilnius, 2008.

]Parengė Danutė Mukienė


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.24
Pastabas siųskite adresu:
zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija