Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 1

„Bibliotekos dabar dažnai perima
anksčiau kultūros centrų vykdytas funkcijas“
Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos vyr. metodininkės Vidos Piečiuvienės atsakymai į „Žemaičių žemės“ žurnalo redakcijos klausimus
 
– Bibliotekos nuo seno regionuose – svarbūs kultūros centrai. Laikui einant jų darbo formos keičiasi. Kas naujo pastaruoju laiku kultūrinio gyvenimo srityje vyksta Kretingos bibliotekose?
 
– Kaip ir anksčiau bibliotekos savo veiklą orientuoja į vietos bendruomenės narius, siekia patenkinti jų poreikius. Bibliotekose vykstančių kultūrinių renginių formos pačios įvairiausios: rengiami literatūriniai vakarai, popietės, valandėlės, naujų knygų pristatymai, susitikimai su jų autoriais, rašytojų jubiliejų paminėjimai. Nuolat bibliotekose eksponuojamos spaudinių, dailės kūrinių, tarp jų ir fotografijų, piešinių, rankdarbių parodos. Vyksta šių parodų atidarymai, uždarymai, aptarimai, susitikimai su menininkais. Kretingos rajono kultūriniame gyvenime pastaraisiais metais aktyviausiai ir išradingiausiai dalyvauja Salantų miesto, Baublių, Darbėnų, Jokūbavo, Juodupėnų, Vydmantų bibliotekų darbuotojai.
Įdomiausių, labiausiai prasmingų, visuomenei reikalingų kultūrinių iniciatyvų autoriai mūsų rajono bibliotekose yra Baublių bibliotekos vedėja Danguolė Gibišienė, Salantų bibliotekos vedėja Jūratė Maciuvienė, Vydmantų bibliotekos vedėja Romutė Girskienė, Darbėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Rina Ruzgailienė, Juodupėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Viliojata Gembutienė.
Manau, kad šiandien bibliotekų, bendruomenių aktyvumą pirmiausiai lemia vadovo asmenybė, iniciatyvumas, polinkiai. Svarbus vaidmuo tenka ir finansavimui. Kai trūksta lėšų, daugelis bibliotekų apsiriboja kameriniais renginiais.
Bibliotekos dabar dažnai perima anksčiau kultūros centrų vykdytas funkcijas – organizuoja Užgavėnes, Kalėdų eglutes, velykinių margučių ridenimo šventes. Bibliotekos tapo kaimo bendruomenių susibūrimo vieta. Štai Vydmantų bibliotekos vedėja Romutė Girskienė neseniai surengė šventinę vakaronę „Pabūkime kartu“. Bendruomenės taryba jai patikėjo parašyti šventės scenarijų ir būti šventės vedėja. Baublių bibliotekoje nuolat organizuojami kraštotyrinio pobūdžio renginiai. Dažną skaitytoją maloniai nuteikia Baublių bibliotekoje sukaupta turtinga kraštotyrinė medžiaga. Čia buvo parengta ir eksponuota įdomi paroda – „Seniausia mūsų kaimo knyga“, vyko susitikimas su Baublių kaimo floriste Stase Gideikiene. Vakaro tema – „Verbas rišame patys“.
Juodupėnų bibliotekoje surengta rudens derliaus paroda-pardavimas. Renginio metu surinktos lėšos išdalintos daugiavaikėms ir neturtingoms šeimoms.
Jokūbavo bibliotekoje susibūrė sporto mėgėjų būrelis, kurio nariai kartą per savaitę su šeimomis eina treniruotis į sporto salę.
 
– Kokios naujos savivaldybės teritorijoje veikiančių bibliotekų kultūrinės iniciatyvos pastaraisiais metais regione sulaukė didžiausio visuomenės dėmesio, pritarimo, savivaldybės, LR kultūros ministerijos, verslininkų paramos?
 
– Viešųjų interneto centrų steigimas.
 
– Kokie savivaldybės teritorijoje veikiančių bibliotekų ryšiai su užsienio šalių atitinkamomis institucijomis ir meno kolektyvais? Ar šie ryšiai sudaro galimybę perimti užienyje sukauptą regionų bibliotekų kultūrinio gyvenimo organizavimo patirtį?
 
– Esame buvę Estijos, Latvijos, Švedijos, Danijos, o praėjusiais metais – Krokuvos (Lenkija) viešojoje bibliotekoje, tačiau domėjomės tik profesine veikla. Kretingos Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka pastaruoju metu palaiko ryšius su Leborko miesto (Lenkija) viešąja biblioteka. 2005 m. birželio mėnesio 22–27 dienomis grupė Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojų vyks į Lenkijos Leborko miestą dalyvauti bendrame projekte „Šventas Jonas ir bibliotekininkai“, kurio metu vyks konferencija, bus galimybė susipažinti su Lenkijoje veikiančiomis bibliotekomis bei lenkų Joninių papročiais.
 
– Ką reikšmingo rajono bibliotekose planuojama padaryti artimiausiais metais, kokią Jūs matote rajono bibliotekų ateitį?
 
– Rengiamas elektroninis Kretingos personalijų žinynas, Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui 2009 metais planuojama parengti skaitmeninę Kretingos enciklopediją, žymiai pagerinti kaimo bibliotekų materialinę padėtį, daug dėmesio skirti etnokultūros fiksavimui ir sklaidai, informacinei ir kultūrinei veiklai. Pats svarbiausias įvykis Kretingai būtų naujos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos, kuriai praėjusiais metais paskirtas sklypas miesto centre, statyba. Biblioteka turėtų tapti naujausiomis informacinėmis technologijomis aprūpintu kultūros ir informacijos centru, reikalingu kiekvienam bendruomenės nariui, o ypač jaunimui.
Šiuo metu Respublikos bibliotekos jungiasi į Lietuvos integralią informacinę bibliotekų sistemą, kuri užtikrina suvestinio visų Lietuvos bibliotekų fondų elektroninio katalogo sukūrimą bei panaudojimą aptarnaujant vartotojus. Įvykdžius šį darbą, biblioteka turėtų tapti moderniausia įstaiga, tokia, kokios veikia kitose labiau ekonomiškai išsivysčiusiose ES šalyse.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.24 .
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija