Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

KUNIGAIKŠČIAI OGINSKIAI

Aleksandras Bagdonaitis Oginskis (apie 1585 / 1590–1667)


 

LDK karinis ir politinis veikėjas, husarų rotmistras, karaliaus pulkininkas, seimo deputatas, paskutinis LDK senatorius, Biržų Radvilų šalininkas buvo kunigaikščio, LDK kariuomenės pulkininko, Trakų pakamario Bogdano Marcijono Oginskio (mirė 1625 m.) ir Rainos Valavičiūtės, Smolensko vaivados dukters trečiasis sūnus.

A. B. Oginskis 1626–1636 m. jis ėjo Trakų vėliavininko, 1636–1645 m. – LDK rūmų vėliavininko pareigas. 1645 m. tapo Minsko vaivada, 1649 m. – Trakų kaštelionu Aleksandras Bagdonaitis Oginskis –Jis 1626–1636 m. buvo Trakų vėliavininkas, 1636–1645 m. – LDK rūmų vėliavininkas. 1645 m. pakeltas Minsko vaivada, 1649 m. tapo Trakų kaštelionu (šias pareigas ėjo 1649–1667 m.). Buvo paskutinis LDK senatorius nekatalikas (D. Vilimas savo publikacijoje [1] pažymi, kad A. B. Oginskis buvo aktyvus stačiatikis). Mokėsi Karaliaučiaus, Altdorfo ir Ingolštato universitetuose. Dalyvavo kovose su švedais, turkais, maskvėnais.

A. B. Oginskis, kaip ir jo brolis Jonas Bagdonaitis Oginskis (apie 1582–1640) buvo du kartus vedęs.  Pirmoji žmona buvo Aleksandra (Elžbieta) Šemetaitė, Smolensko kaštelionaitė. Su  ja turėjo 2 sūnus: anksti mirusį Joną ir LDK rūmų vėliavininką Bogdaną (Bagdoną). Antroji jo žmona buvo Kotryna Polubinskaitė, Mstislavlio kaštelionaitė. Su ja turėjo sūnų Marcijoną Aleksandrą, tapusį LDK kancleriu (1632–1690) ir dvi2 dukras: Aleksandrą Konstanciją bei Teodorą.“ [2]

D. Vilimas rašo, kad „Aleksandras, pats būdamas stačiatikis, Trakų bernardinų bažnyčioje pastatė šoninį šv. Pranciškaus altorių, prie kurio palaidojo savo žmoną Oną Šemetaitę-Oginskienę.

 

Parengė Danutė Mukienė


1 Vilimas Darius, „Oginskiai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų pareigūnai XVI–XVII a.“, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, Vilnius, 2010, p. 21.

2 Ten pat, p. 20, 21.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.24
Pastabas siųskite adresu:
zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija