ALFONSAS ČEPAUSKAS
 
Konstantinas Prušinskas
 

„Būties apriba” Dail. A. Čepauskas

Dail. A. Čepauskas.

„Pagalbininkė”. Dailininkas A.Čepauskas

„Magdutė”. Dailininkas A. Čepauskas

2001 m. rengdamas spaudai gimtojoje Tauragėje vykusios parodos katalogą, dailininkas ir žurnalistas Alfonsas Čepauskas rašė: „Netoli Skaudvilės Gelgaudiškės kaime kūdikio akimis pasaulį išvydau 1929 m. Čia prabėgo vaikystė, kur su knygų krepšeliu skubėjau į Kavadonių bei Skaudvilės mokyklas. Nutilus karo aidams, kelis metus gyvenau Tauragėje, o, atlikęs būtiną karinę tarnybą Ukrainoje ir grįžęs į Kauną bei išmokęs dailės amato, 1962 m. išvykau dirbti ir gyventi į Vilnių. Čia prabėgo didesnioji gyvenimo dalis dailinant periodinius ir kitokius leidinius, kuriant didesnius ar mažesnius kūrinius, kurie, keliaudami po svečias šalis, atnešdavo gražius parodų katalogus, o kartais ir apdovanojimą. Tai jaudino, skatino kūrybinę mintį.“(...) „Neseniai ištraukiau senų darbų aplanką ir tarsi iš šalies pasižiūrėjau į kai kuriuos grafikos lakštus, kurių pirmiesiems jau 40 metų.Alfonsas Čepauskas. Danutės Mukienės nuotrauka
Ir matau, kaip ieškojau savo stiliaus, temos kelio, kaip gludinau pastabumą, minties aštrumą, miklinau ranką vis geriau valdyti raižiklį ir perduoti gimusią mintį jo ašmenims.
Pirmųjų darbų nebeturiu, o vėlesni – „Erdvi ganykla“, „Priemiesčio namukas“, „Medkirčiai“, „Pavasaris Kėdainiuose“ – tai gyvenimo realijų atspindžiai pagal tų laikų reikalavimus. Tačiau mintys vis dažniau krypo į plastinę, simbolinę praeities įvykių bei dabarties improvizaciją. Taip atsiranda darbai apie bendravimą, draugystę, meilės užuominos, triptikas su mistinio liūdesio aspiracijomis „Apokalipsės teatras“, gamyklinio darbo temos „Alegoriniai žaidimai“, „Intermezo“, tolimų erdvių žmogaus siekių aidai. Sukurta serija žemdirbių tema „Iš mažo grūdo“ ir kiti buvo dažnai publikuojami „Žemės ūkio“ žurnale.
Mano pomėgis keliauti neliko vien įspūdžių nuotrupos minčių ląstelėse.
Trumpų sustojimų metu užfiksuoti vaizdai susiformavo į seriją įvairia tapybos technika sukurtų darbų, kuriuose tarsi dokumentiniuose kadruose – Kaukazo, Vidurio Azijos plastiniai vaizdai.“
Alfonsas Čepauskas Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1978 m. Kūrybos sfera – ekslibrisas, estampas, plakatas, skulptūra. Jis yra daugelio tarptautinių parodų dalyvis, pelnęs keliasdešimt apdovanojimų Argentinoje, Jugoslavijoje, Italijoje, Kazachijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, kai kuriose kitose užsienio šalyse.
Daug metų A. Čepauskas vadovavo Lietuvos ekslibrisininkų klubui (veikia nuo 1982 m.).
Prof. Vytenis Rimkus apie A. Čepausko ekslibrisus yra pasakęs: „A. Čepauskas sukūrė savitą originalų žmogaus įvaizdį, kuris tampa daugumos grafinių miniatiūrų svarbiausia vaizdine dominante... Kai kada tas žmogus subyra į savo sudėtines dalis, iš jo išauga gėlės, medžiai arba jis pats įauga į gamtinę, urbanistinę, technokratinę aplinką. (…) Vadovaudamas Lietuvos ekslibrisininkų klubui, daug laiko A. Čepauskas skyrė parodų organizavimui, respublikinių, tiek ir tarptautinių. Žymiausios iš jų: „Vilnius – metropolis Lituanie“ (1989), „Gediminui – 650“ (1991), „Sakralinis ekslibrisas“ (1992), „Sportas ekslibrise“ (1995), „Catechismus – 450“ (1997), „Lietuvos mokyklai – 600“ (1997), „M. K. Čiurlioniui – 125“ (2000).
Dailininkas, jungdamas antropomorfines detales su gyvosios gamtos ar architektūriniais elementais, sukuria siurrealistinės nuotaikos atmosferą, bylojančią į žiūrovą filosofinėmis ar metaforiškomis užuominomis apie žmogaus ir jo sukurtų objektų ryšį, laiko tėkmę, gyvenimišką individo kelią.
Naudodamas laiptišką plokštelės įgilinimą šalia aiškaus piešinio kontūro išgauna plastiškai besikeičiančius pustonius, objektų faktūras.
Matome tiek oforto technika, tiek ir klavišine sukurtus ekslibrisus.“
Paskutiniais metais A. Čepauskas kuria ir nugludinto medžio kamerines skulptūrėles, kuriose dominuoja žemiškos ir nežemiškos moteriškos figūros, dailininko grafikai būdinga simbolika ir metafora.

 

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija